Our world is divided into two parts. There are two worlds actually! Do you know what I mean? Women and men, girls and boys – although we learn and live in the same society, we will never understand some behaviours of the opposite sex! Boys and girls are interested in different things, very often they can see the world in a different way. That is one of the main reasons of fights between males and females! But we don’t have to fight all our lives! Try to understand your boyfriends (girlfriends)!

 

GIRLS, UNDERSTAND BOYS

Something about boys!

1. They play football all the time! They talk about it and some of them even wear T-shirts with the number and the name of their favourite footballer!

Yes, they do. But think if all the boys collected stamps or dead butterflies, the world would be very boring. At least you know they are sportive!

2. Computer games! They talk about them all the time, even at the parties. They seem to be interested only in computers.

Some of them are. But computers are the future of our world so maybe thanks to their present hobby, they’ll have a great job.

3. Cars! Boys think they know everything about cars. And they disrespect girls if they know nothing about them!

Well, they are interested in cars. And they know more about them than girls. But they don’t disrespect you! They just don’t want to talk about cars with girls. It’s a subject for men! (And between us – they may be afraid that you know more then they do!)

 

Something about girls!

1. They do nothing but put the make-up on and talk about fashion. It’s getting boring! Specially before parties or discos. It’s one of the most important subjects for them.

Lots of them do. But you must realise that they do it mainly for boys! You like nice looking girls, don’t you? So be more tolerant!

2. They read love stories and magazines for women. That’s why they think that every boy should be very romantic.

Yes, they do. And thanks to that they are romantic. So you don’t have to worry about atmosphere of your date.

3. They go on diet all the time and they talk about it. Every day they exchange new experiences. They even have special notebooks to write diets down!

Many girls do. But again, they want to be attractive for you so they try to look beautifully.

 

Coś o chłopakach!
1. Grają w piłkę nożną cały czas! Ciągle o tym rozmawiają i niektórzy z nich noszą nawet koszulki z numerem i nazwiskiem ulubionego piłkarza!
Tak, oni to robią. Ale pomyślcie, gdyby wszyscy chłopcy kolekcjonowali znaczki lub martwe motyle, świat byłby bardzo nudny. Przynajmniej wiecie, że są wysportowani!

2. Gry komputerowe! Cały czas o nich gadają, nawet na imprezach. Wydaje się, że są zainteresowani tylko komputerami.
Niektórzy tak. Ale komputery są przyszłością naszego świata, więc może dzięki ich obecnemu hobby, będą mieli wspaniałą pracę.

3. Samochody! Chłopcy myślą, że wiedzą wszystko o samochodach. I nie szanują dziewczyn, jeżeli one nic o nich nie wiedzą!
Cóż, interesują się samochodami. I wiedzą o nich więcej niż dziewczyny. Ale nie szanują Was! Po prostu nie chcą rozmawiać o samochodach z dziewczynami. To jest temat dla facetów! (A między nami – może boją się, że wiecie więcej od nich!)

Coś o dziewczynach!
1. Nie robią nic, tylko makijaż i rozmawiają o modzie. To zaczyna robić się nudne! Szczególnie przed imprezą lub dyskoteką. To jeden z najważniejszych dla nich tematów.
Wiele z nich tak robi. Ale musicie zdawać sobie sprawę, że one robią to głównie dla chłopaków! Lubicie ładnie wyglądające dziewczyny, prawda? Więc bądźcie bardziej tolerancyjni!
2. Czytają historie miłosne i magazyny dla kobiet. Dlatego myślą, że każdy chłopak powinien być bardzo romantyczny.
Owszem, czytają. I dzięki temu są romantyczne. Więc nie musicie martwić się o atmosferę Waszej randki.
3. Przechodzą cały czas na dietę i rozmawiają o tym. Codziennie wymieniają nowe doświadczenia. Mają nawet specjalne zeszyty do zapisywania diet!
Wiele dziewczyn tak robi. Ale znowu, chcą być dla Was atrakcyjne, więc starają się wyglądać pięknie.