(czyli jak nie spalić znajomości na wstępie)

Beginnings – początki
Good morning/Hello/Hi, I’m Katie (Hawk). Dzień dobry/Cześć, jestem Katie (Hawk).
Pleased to meet you./ Nice to meet you. Miło mi cię poznać.
How do you do? – formułka używana w chwili zawierania znajomości, odpowiadamy na nią tak samo – How do you do?
How are you (today)? Jak się masz?
Do you (two) know each other?
Czy wy (dwoje) się znacie?
Excuse me. Haven’t we met before? Przepraszam. Czy my się nie znamy?

What a lovely day! – Co za cudny dzień!
What a horrible weather!
Co za okropna pogoda!
It’s awful/beautiful, isn’t it?
Jest okropnie/ślicznie, prawda?
It’s very cold for this time of the year. Jest zimno jak na tę porę roku.

What a lovely journey! – Co za wspaniała podróż!
Did you have a good journey?
Czy miałeś dobrą podróż?
You must be tired. Na pewno jesteś zmęczony.

When yau talk to a woman – kiedy rozmawiasz z kobietą
What a lovely bag/coat/scarf/necklace! Jaka śliczna torebka/płaszcz/apaszka/naszyjnik.
Your earrings are really original. Would you mind telling me where you bought them? Twoje kolczyki są bardzo oryginalne. Mogłabyś mi powiedzieć, gdzie je kupiłaś?
I made them myself.
Sama je zrobiłam.
Did you? They are very pretty. Naprawdę? Są bardzo ładne.
I like your jacket. Is it Marks and Spencer? Podoba mi się twoja marynarka. To od Marksa i Spencera?

Personal details – szczegóły osobiste
Where are you from?
Skąd pochodzisz?
I’m from Plymouth, but I live in London. Pochodzę z Plymouth, ale mieszkam w Londynie.
Really? My grandfather’s friend was from Plymouth. Naprawdę? Kolega mojego dziadka pochodził z Plymouth.
Have you ever been there?
Czy byłeś tam kiedyś?
How do you find living in London? Jak ci się mieszka w Londynie?
I love the city, but it’s very crowded. Uwielbiam to miasto, ale jest straszny tłok.
What do you do – do you work or study? Co robisz – Pracujesz, czy się uczysz?
I have a part-time job and I study at the universtity. Mam pracę na niepełny etat i studiuję na uniwersytecie.

Interests – zainteresowania
I love going to cinema. I’ve seen all Almodovar’s films. Uwielbiam chodzić do kina. Widziałam wszystkie filmy Almodovara.
I enjoy using computers. I’m mad about games. I’m dying to try the new Simps. Uwielbiam używać komputera. Mam fioła na punkcie gier. Nie mogę się doczekać wypróbowania nowych Simpsów.
I’m keen on swimming and diving. You can’t beat it! Uwielbiam pływać i nurkować. Nie ma nic lepszego.
I prefer football to tennis.
Wolę piłkę nożną od tenisa.

Invitations – zaproszenia
Can I invite you for dinner?
Czy mogę cię zaprosić na kolację?
Would you like to eat lunch with me one day? Zjadłabyś kiedyś ze mną lunch?
You said you liked cinema. What about seeing the newest Woody Allen’s film together? Mówiłaś, że lubisz kino. To może razem obejrzymy najnowszy film Woody’ego Allena?
I’d cold. Let’s go somewhere and have a cup of coffee. Zimno jest. Chodźmy gdzieś napić się kawy.
I know a fantastic café.
Znam fantastyczną kawiarnię.
I bet you’ve never been there.
Założę się, że nigdy tam nie byłaś.
My friend has a cottage in the country. Why don’t we go there for the weekend? Mój przyjaciel ma chatę na wsi. Może pojedziemy tam na weekend?
Can you give me your email address/telephone number? Czy możesz mi dać twój adres e-mailowy/numer telefonu?