In the mountains – W górach

Nature – przyroda
Let’s go hiking. Chodźmy w góry.
We’re going to climb the mountain/go up the hill. Zamierzamy wejść na górę/wzgórze.
I won’t make it to the top. Nie wejdę na szczyt.
Let’s walk in the wood/forest and pick up raspberries/blueberries. Pospacerujmy w lesie i pozbierajmy maliny/jagody.
There is a beautiful valley here. We can have a rest. Jest tu piękna dolina. Możemy odpocząć.
The water in the stream is crystal clear. You can drink it if you want. Woda w strumieniu jest krystalicznie czysta. Możesz sie napić, jeśli chcesz.

Look at this meadow! We can pick up some flowers! Popatrz na tę łąkę! Możemy nazbierać kwiatów.
There is a small lake in the forest. We can swim there. W lesie jest małe jezioro. Możemy tam popływać.
She loves potholing/exploring caves. Ona lubi chodzić po jaskiniach.
Look at these rocks! Poptarz na te skały!
Don’t go there! There is a swamp! Nie idź tam, tam jest bagno!
Look at these willows/oaks/pines/elms/maples/poplars/birches. Spójrz na te wierzby/dęby/wiązy/klony/topole/brzozy.
I’m watching the heathers/poppies/sunflowers/nettles/thistles/daisies. Oglądam wrzosy/maki/słoneczniki/pokrzywy/osty/stokrotki.

Let’s relax! – Zrelaksujmy się!
Let’s sit on the grass.
Usiądźmy na trawie.
Let’s watch birds.
Pooglądajmy ptaki.
Let’s take some photos.
Zróbmy jakieś zdjęcia.
Let’s make a picnic.
Zróbmy sobie piknik.
I’ve got some sandwiches/chicken legs/rolls/cookies/chocolate/boiled eggs/fresh fruit. Mam kanapki/nóżki kurczaka/bułeczki/ciasteczka/czekoladę/gotowane jajka/świeże owoce.
What do we have to drink?
Co mamy do picia?

Weather – pogoda
It’s raining. Have you got your umbrella/raincoat? Pada. Masz parasol/płaszcz przeciwdeszczowy?
It’s very windy/cold/hot/humid/cloudy/wet/sunny/foggy today. Bardzo jest dzisiaj wietrznie/zimno/gorąco/wilgotno/pochmurno/mokro/słonecznie/mgliście.
There is a storm. We have to look for shelter. Jest burza. Musimy poszukać schronienia.
Look at the lightnings! Popatrz na błyskawice!
It’s ten degrees. Jest dziesięć stopni.
I’m cold/hot. Zimno/gorąco mi.
I think we are lost. Chyba się zgubiliśmy.
Where is the route? Gdzie jest szlak?
It’s getting dark. Ściemnia się.
Let’s go to the hostel/chalet. Chodźmy do schroniska/chatki.