On the beach– na plaży

The sea is really warm today. Morze jest dzisiaj naprawdę ciepłe.

The sea is rough. Morze jest wzburzone.

The waves are high. Fale są wysokie.

This is a pebble beach: let’s look for a sandy beach. To jest kamienista plaża: poszukajmy piaszczystej.

I want to build sandcastles. Chcę budować zamki z piasku.

Pun on your slippers – the sand is really hot today! Załóż klapki – piasek jest dzisiaj naprawdę gorący.

Look! They’ve got deck chairs/sunbeds/sun loungers there. Popatrz! Mają leżaki!

They are free/they charge… Są za darmo/kosztują…

Be careful! Don’t lie in the sun or else you’ll get sunburnt/you’ll have a sunstroke. Uważaj! Nie leż na słońcu, bo się spalisz/bo dostaniesz udaru.

Let’s bathe/swim. Wykąpmy się/popływajmy.

Do you do/swim the crawl/breaststroke/backstroke/butterfly? Pływasz kraulem/żabką/na plecach/motylkiem?

I hate swimming. I’m always afraid I will drown. Nienawidzę pływać. Zawsze sie boję, że się utopię.

There are no lifeguards here. Nie ma tu ratowników.

I love snorkelling/scuba-diving. Lubię nurkować (z rurką)/nurkować (ze sprzę­tem).

Let’s lie down in the sun. Połóżmy się na słońcu.

I want to get a suntan. Chcę sie opalić.

Have you got some sun cream/sun lotion/suntan lotion/sunscreen/sunblock. Czy masz krem z filtrem?

I want to watch the sunset. Chcę obejrzeć zachód słońca.

I’ve forgotten my bikini/swimsuit/trunks/towel/sunglasses/goggles/sunhat. Zapomniałem mojego bikini/slipek/ręcznika

/okularów przeciwsłonecznych/oku­larków do pływania/kapelusza.

There are jellyfish/fish/seaweed in the sea. W morzu są meduzy/ryby/wodorosty.

Where is my beach bag? Gdzie jest moja torba plażowa?

The sun is really strong! I wish we had a beach umbrella. Słońce jest naprawdę silne. Szkoda, że nie mamy parasola plażowego.

It’s very windy today. I wish we had a wind­break. Straszny dzisiaj wiatr. Szkoda, że nie mamy parawanu.

Let’s look for shells. Poszukajmy muszelek.

We’ve got a rubber ring/beach ball/bucket and spade. Mamy koło do pływania/piłkę plażową/łopatkę i wiaderko.

Let’s go to see the cliff/rocks. Chodźmy obejrzeć klif/skały.