Conterporary mass media may be a subject of discussion or essay during your matura exam.
You may, for example, be asked to discuss an issue concerning the influence of modern media on our daily life or to write an essay discussing pros and cons of the development of television.
Before we focus on examples of such examination tasks, let’s revise vocabulary and phrases concerning mass media.
Uwaga! „Media” to rzeczownik o nieregularnej liczbie mnogiej. Forma liczby pojedynczej brzmi „medium”.

Television

television – telewizja
TV – telewizja
TV set – telewizor
telly – (potocznie) telewizor
the box – (potocznie) telewizor
TV aerial – antena telewizyjna
cable TV – telewizja kablowa
sattelite TV – telewizja satelitarna
sattelite dish – antena satelitarna
screen – ekran
video casette/tape – kaseta wideo
remote control – pilot do telewizora

  • Błędnie:
    Kathy’s a typical couch potato: lying on the sofa in front of the telly, with the pilot in her hand and a packet of crisps next to her.
  • Poprawnie:
    Kathy’s a typical couch potato: lying on the sofa in front of the telly, with the remote control in her hand and a packet of crisps next to her. Kathy to osoba, która lubi spędzać czas, oglądając telewizję: leży na kanapie przed telewizorem, z pilotem w ręce i paczką chipsów.

Pamiętaj! Odpowiednikiem angielskiego rzeczownika „pilot” jest jedynie pilot np. samolotu. Pilot do urządzeń, takich jak telewizor czy wieża stereo to po angielsku „remote control”.

TV programmes

documentary – film dokumentalny
news broadcast – program informacyjny, wiadomości
news – wiadomości
current affairs programme – program o wydarzeniach bieżących
soap opera – opera mydlana
sitcom (situation comedy) – sitkom (komedia sytuacyjna)
quiz – quiz
chat show – program polegający na rozmowach z różnymi osobami, głównie znanymi gwiazdami
warmedy – komedia familijna o pogodnym nastroju
breakfast television = early morning TV programmes, with the news, weather and special guests etc.;
– in Britain beginning at 6.00 (BREAKFAST, GMTV, SUNRISE etc.) – poranne programy telewizyjne (zawierające prognozę pogody, wiadomości, spotkania z gośćmi)

I like to watch some breakfast television before setting off for work. My favourite is “Sunrise” on Channel 5.
Lubię oglądać niektóre poranne prog­ramy w TV przed wyjściem do pracy. Mój ulubiony program to „Sunrise” na Channel 5.

sports programme – program sportowy
weather forecast – prognoza pogody
music programme – program ­muzyczny
variety show – rewia, wodewil
commercial – reklama telewizyjna
advert – reklama
programme – program (audycja)
broadcast – program (audycja)
channel – program (kanał telewizyj­ny)

Verbs

broadcast – nadawać (program)
receive – odbierać (program)
pick up – odbierać (program)
show – pokazywać, prezentować
zap – przerzucać kanały, zmieniać programy
switch over – zmienić kanał
turn the volume down/up – ściszyć, zmniejszyć głośność
tune – stroić, nastawiać

People

foreign correspondent – korespondent zagraniczny
TV announcer – prezenter telewizyjny, spiker
broadcaster – dziennikarz telewizyjny lub radiowy
host – gospodarz programu (quizu, programu dyskusyjnego)

Błędnie:
This means that your favourite TV speaker is my brother-in-law!
Poprawnie:
This means that your favourite TV announcer is my brother-in-law!
To znaczy, że twoim ulubionym spikerem telewizyjnym jest mój szwagier!

Other words
coach potato – a person spending time lazily in front of the TV set (osoba spędzająca czas na leniuchowaniu przed telewizorem)
irritainment (blend created from ‘irritation’ and ‘entertainment’ to convey the irritating quality of the entertainment provided by television) – ‘irytująca rozrywka’, czyli oglądanie telewizji
I thought I’d relax but here I’m just subjected to irritainment.
Sądziłem, że odpocznę, ale tutaj jes­tem zmuszony do brania udziału w irytującej rozrywce.

Press

Types of newspapers:

newspaper – gazeta
daily – gazeta codzienna
weekly – tygodnik
magazine – tygodnik lub miesięcznik
journal – periodyk o tematyce naukowej lub zawodowej, np. The English Teacher’s Journal
There are papers in which you can find reliable news and minimum gossip. These papers are called quality papers.
On the other hand, papers that focus on scandal and gossip and publish big scandalizing photos are called popular newspapers or tabloids (brukowce).
Gramatyka:
Istnieje reguła gramatyczna dotycząca użycia przedimka określonego „the” przed nazwami gazet codziennych i tygodników. Tytuły gazet codziennych na ogół poprzedzone są przedimkiem „the” („The Washington Post”, „The Times”).
Tygodniki na ogół nie są poprzedzone przedimkiem („New Scientist”, „Newsweek”), niektóre jednak mają przedimek „the” („The Economist”).

Parts of a newspaper:

headline – nagłówek
news report – skrót wiadomości
the editorial – ertykuł wstępny
article – artykuł
feature article – artykuł niezwiązany z bieżącymi wydarzeniami, ale z określonym tematem, np. z procesami społecznymi, modą, nową technologią, nauką, itp.
coverage – reportaż
sports report – wiadomości sportowe
cartoon – komiks
crossword – krzyżówka
fashion – moda
small ads – drobne ogłoszenia
business news – informacje biznesowe
scandal – plotki
letters page – listy do redakcji
column – felieton
marmalade dropper
a newspaper article, photograph, etc. that has a great impact on the reader;
artykuł, fotografia itp. w gazecie, które robią duże wrażenie na czytelniku
She’s well known for writing marmalade droppers. (Znana jest z tego, że pisze wstrząsające artykuły.)

People:

journalist – dziennikarz
columnist – felietonista
editor – redaktor
editor-in-chief – redaktor naczelny

Wordbuilding (Słowotwórstwo)
Nazwy zawodów takich jak editor to wyrazy utworzone od czasowników opisujących dane czynności. Ilustruje to poniższa tabela:

Gramatyka
Zasady użycia przedimka określonego i nieokreślonego przed wyrazem „television” i „radio”:
Jeśli mówimy o telewizji jako o formie spędzania czasu, nie używamy przedimka:
How often do you watch TV? – Jak często oglądasz telewizję?
What’s on television tonight? – Co jest dziś wieczorem w telewizji?

Inaczej jest w przypadku radia:
My dad always listens to the radio while he’s driving. – Mój tata zawsze słucha radia, kiedy prowadzi samochód.
Jeśli mamy na myśli telewizor, wyraz „TV”, „television” itp. poprzedzamy przedimkiem:
I decided to get rid of the telly. – Postanowiłem pozbyć się telewizora.
She put the vase on the TV. – Postawiła wazon na telewizorze.
My cat loves sleeping on the TV set. – Mój kot uwielbia spać na telewizorze.

Examination tasks

During your matura exam you can be requested to write an essay concerning different issues. You must regard a controversial issue, state your point of view and provide arguments.
For example, you can be asked to write an essay: „Should parents always control what their children watch?”. In such a piece of writing you should:

1. List arguments for controlling the content of programmes that children watch.
2. List arguments against controlling the content of programmes that children watch.
3. State your point of view.
4. Provide arguments illustrating your point of view.
5. State your conclusion once again and summarise your arguments.

Useful phrases:

To list arguments

Firstly… – Po pierwsze…
Secondly… – Po drugie…
What is more… – Co więcej, ponadto…
Next… – PonadtoS
Lastly… – W końcu… (przytaczając ostatni argument)
Besides… – Ponadto…
Furthermore… – Co więcej, ponadto…

To contrast ideas (e.g. arguments for and against)

However… – Jednakże…
Nevertheless… – Mimo to…

To sum up

To sum up… – Podsumowując…
In summary… – Podsumowując…

Other examination tasks:

• If there were more TV channels available, would the quality of programmes improve?
• Should certain programmes be censored? Why (not)?
• Do young people spend too much time watching TV? What are alternative ways of spending leisure time?