Przysłówki, tak jak przymiotniki, służą do ubarwiania języka, a ponieważ określają czasownik, będziemy ich często używać w odniesieniu do czyjegoś zachowania lub sposobu mówienia.

Tworzenie przysłówków

 • Większość przysłówków tworzymy, dodając do przymiotnika końcówkę -ly, np.:
  • careful – carefully
  • shy – shyly
  • excited – excitedly
  • quick – quickly
  • sudden – suddenly
  • official – officially
  • usual – usually
 • Jeśli przymiotnik kończy się na -le, zmieniamy -le na -ly, np.:
  • gentle – gently
  • simple – simply
 • Jeśli przymiotnik kończy się na -y (czytane jak [i] i ma przynajmniej dwie sylaby), przysłówek ma końcówkę -ily, np.:
  • happy – happily
  • noisy – noisily
  • heavy – heavily
 • Przymiotniki kończące się na -ic, przybierają jako przysłówki końcówkę -ally, np.:
  • fantastic – fantastically
  • automatic – automatically
 • Jeżeli przymiotnik kończy się na -able lub -ible, przysłówki tworzymy w następujący sposób:
  • illegible – illegibly
  • remarkable – remarkably
 • dy przymiotnik zakończony jest na -l, podwajamy l, np.:
  • beautiful (piękny) – beautifully (pięknie).
 • Jeśli przymiotnik kończy się na -ly, nie tworzymy od niego przysłówka. Używamy konstrukcji:
  in a … manner/way/fashion, np.

  • friendly – in a friendly way
 • Niektóre przysłówki są nieregularne, np.
  • good – well
   I feel really well today.

   Betty speaks French well.
 • Są także wyrazy, które mają identyczną formę zarówno w przypadku przymiotnika, jak i przysłówka, np.: fast – fast, late, early, fat, old, big, hot, hard.
 • Są także przysłówki, które nie powstały z przymiotników:
  • seldom,
  • often,
  • sometimes,
  • never,
  • already,
  • always,
  • ever, much,
  • many,
  • enough,
  • quite so.

 

Stopniowanie

Tak jak przymiotniki, tak i przysłówki można stopniować.

Przysłówki z końcówką -ly stopniujemy poprzez dodanie more i the most nawet jeżeli przymiotnik stopniuje się przez -er i the -est, np.

 • beautifullymore beautifullythe most beautifully (pięknie – piękniej – najpiękniej);
 • quickly more quicklythe most quickly (szybko – szybciej – najszybciej)
 • happilymore happilythe most happily.
 • Krótkie przysłówki (czyli te, które mają taką samą formę jak przymiotnik: fast, hard, still itp.) przyjmują końcówki -er i -est, np.
  • fastfasterthe fastest

 

Pułapki

Przysłówki nie stanowiłyby dla nikogo żadnego problemu, gdyby nie pewne pułapki.

Są przysłówki, które mają taką samą formę jak przymiotnik, na przykład: early, fast, long.

Istnieją przymiotniki, które tworzą różne przysłówki w zależności od znaczenia.
Oto przykłady najczęstszych takich różnic.

HARD (ciężki, twardy) – HARD / HARDLY

 • HARD oznacza ‘ciężko, mocno’.
  We worked hard. (Ciężko pracowaliśmy).
  It was raining hard. (Mocno padało).
 • HARDLY oznacza ‘prawie nie’
  He hardly worked. (On prawie nie pracował).
  It was hardly raining. (Prawie nie padało).

Jak widać, oba przysłówki, choć utworzone od tego samego przymiotnika, mają właściwie znaczenie przeciwne! Zwróć uwagę, że ‘hard’ stosujemy po czasowniku, a ‘hardly’ przed czasownikiem.

LATE (późny) – LATE / LATELY

 • LATE oznacza po prostu ‘późno’.
  He left very late. (On wyszedł bardzo późno).
 • LATELY oznacza ‘ostatnio’.
  I haven’t seen him lately. (Nie widziałem go ostatnio).

HIGH (wysoki) – HIGH / HIGHLY

 • HIGH oznacza po prostu ‘wysoko’.
  The girl jumped high. (Dziewczyna skoczyła wysoko).
 • HIGHLY natomiast ma znaczenie zbliżone do polskiego ‘wysoce’.
  I think highly of him. (Wysoce go sobie cenię).

WIDE (szeroki) – WIDE / WIDELY

 • WIDE oznacza po prostu ‘szeroko’.
  The door was wide open. (Drzwi były szeroko otwarte).
  Open your mouth wide. (Otwórz szeroko usta).
 • WIDELY oznacza zwykle ‘do wielu miejsc’, ‘przez wielu ludzi’, w zależności od znaczenia czasownika, np.
  It’s a widely read author. (To autor czytany przez wielu czytelników).
  He travelled widely. (Podróżował do wielu miejsc).

DEEP (głęboki) – DEEP / DEEPLY

 • DEEP oznacza po prostu ‘głęboko’ (w głąb czegoś).
  There were wrecks deep in water. (Głęboko w wodzie były wraki).
 • DEEPLY jest używane wtedy, gdy mówimy o czyimś zaangażowaniu:
  She was deeply involved in the research. (Był głęboko zaangażowany w badania).
  Także wtedy, gdy oddychamy głęboko:
  She was breathing deeply. (Ona oddychała głęboko).

 

Ćwiczenie

Uzupełnij tekst przysłówkami utworzonymi od podanych przymiotników.

deep, hard, malicious, sad, silly, wide
She looked at the dishes 1)………. and then 2)………. into his eyes. He smiled 3)………. to her. “So?” he asked 4)………. “Will you help?” She 5)………. smiled. In fact her facial expression was closer to indifference. “I think, I will help you pack your things” she said 6) ………. .

Odpowiedzi
1) sadly, 2) deep, 3) wide, 4) in a silly way, 5) hardly, 6) maliciously.