Czasowniki modalne są to specjalne czasowniki, które zachowują się inaczej od zwykłych czasowników.
Oto podstawowe ważne różnice:

1. Czasowniki modalne nie przyjmują końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej (w czasie teraźniejszym).
Czasowniki, których używamy po czasownikach modalnych także nie mają końcówki -s w 3 os. lp., np.:

 • Czasownik zwykły
  She writes beautiful poems. (Ona pisze piękne wiersze.)
  My dad runs 1000 metres every morning. (Mój tata przebiega 1000 m codziennie.)
 • Czasownik modalny
  She can write good poems. (Ona potrafi pisać dobre wiersze.)
  My dad may run 1000 metres with no problem.(Mój tata może przebiec 1000 m bez problemu.)

 

2. Pytania zawsze tworzymy przez inwersję: przestawienie czasownika modalnego przed osobę, np.:

Twierdzenie

 • We should give you a present. (Powinniśmy dać ci prezent.)
 • They may cook something good. (One mogą ugotować coś dobrego.)
 • I would read his book but I have no time. (Przeczytałbym tę książkę, ale nie mam czasu.)

Pytanie

 • Should we give a present? (Czy powinniśmy dać ci prezent?)
 • May they cook something good? (Czy one mogą ugotować coś dobrego?)
 • Would you read his book if you had some time? (Czy przeczytałbyś tę książkę, gdybyś miał czas?)

 

3. Aby utworzyć przeczenie, wystarczy dodać NOT do czasownika modalnego, np.

Przeczenie

 • We should not give you a present. (Nie powinniśmy dać ci prezentu.)
 • They may not cook something good.(One nie mogą ugotować nic dobrego.)
 • I would not read his book even if I had a lot of time.(Nie przeczytałbym tej książki, nawet jeżeli miałbym dużo czasu.)

Uwaga!

 • Czasownik modalny i NOT możesz połączyć i stworzyć krótszą wersję:

SHOULD NOT = SHOULDN’T
COULD NOT = COULDN’T
WOULD NOT = WOULDN’T
Zapamiętaj pisownię: CANNOT = CAN’T

 • b. Pamiętaj, że must – musieć, ale mustn’t – nie wolno!

– We must go now. (Musimy już iść.)
– We mustn’t go now. (NIE WOLNO nam iść teraz.)

Jeżeli chcesz powiedzieć „nie musimy” musisz użyć needn’t
– We needn’t go now. (Nie musimy teraz iść.)

4. Czasowniki modalne nie mogą być używane w czasie przeszłym lub przyszłym (!) tak jak inne (zwykłe) czasowniki, np.

He will can go with us. błąd!
She musted study very hard. błąd!

 

Zestawienie czasowników modalnych

Modal verb Czasownik modalny

 • CAN móc, potrafić
 • COULD móc by, potrafić by
 • MAY móc, możliwe do zrobienia
 • MIGHT móc by, możliwe do zrobienia
 • MUST musieć
 • SHOULD powinno się
 • OUGHT TO powinno się
 • WOULD by, bym, byś

Zapamiętaj!
Pamiętaj, że jest także lista czasowników, które nie są modalne, ale musisz o nich pamiętać:

 • HAD BETTER (lepiej aby),
 • HAVE TO (musieć),
 • HAVE GOT TO (musieć),
 • BE ABLE TO (być w stanie, móc);

Podobnie jak z czasownikami modalnymi nie używamy z nimi czasowników z końcówką „ing”, np.

 • Czasownik modalny
  We CAN BUY this car.
  We CAN BUYING this car.
  Błąd!
 • Czasownik niemodalny
  We HAVE TO BUY this car.
  We HAVE TO BUYING this car. Błąd!