IT IS SAID THAT…, HE IS SAID TO BE…

Na pewno zetknąłeś się już z takimi zdaniami jak:

 • It is said that we are rich. (Mówi się/ Ludzie mówią, że jesteśmy bogaci.)

albo

 • Mary and John are thought to be married. (Sądzi się/ Ludzie sądzą, że Mary i John są małżeństwem.)

Zapamiętaj!
Jeżeli zdanie w stronie czynnej ma konstrukcję:

podmiot (najczęściej: people, they, everybody) + czasownik (say, think, feel, expect, believe itp.) + THAT + zdanie z czasownikiem, np.:

 • People say that Jerry knows many influential people. (Ludzie mówią, że Jerry zna wielu wpływowych ludzi.)

W takich zdaniach określenie „Ludzie mówią…” znaczy tyle co „Mówi się…”. Nieistotne jest, kto to mówi. Zdania takie, tak samo jak w języku polskim, wyrażają ogólną opinię lub uczucie.

Bardzo często zamiast zaczynać zdanie od „People say…”, „Everybody thinks…” itp., używamy strony biernej.

Zdania te możesz przerobić na stronę bierną na dwa sposoby.

Zdanie w stronie czynnej:

 • Everybody says that she is a very beautiful girl. (Każdy mówi, że ona jest bardzo piękną dziewczyną.)

Zdanie w stronie biernej:

1. Używasz ogólnej formy

IT IS SAID (mówi się), IT IS THOUGHT (myśli się) itd. + THAT + zdanie z czasownikiem w formie osobowej.

 • IT IS SAID that she is a very beautiful girl. (Mówi się, że ona jest bardzo piękną dziewczyną.)
  Zdanie po THAT wygląda dokładnie tak samo jak w stronie czynnej!
  Przyjrzyj się zamianie dokładniej:

Everybody says that she is a very beautiful girl.
It is said that she is a very beautiful girl.

 • Jeżeli w zdaniu w stronie czynnej pierwszym czasownikiem jest SAY (mówić), wówczas w stronie biernej używasz IT IS SAID.
 • Jeżeli pierwszym czasownikiem w stronie czynnej jest THINK, FEEL itd., wówczas w stronie biernej użyjesz IT IS THOUGHT, IT IS FELT.

2. Używasz konstrukcji:

Podmiot ze zdania w stronie czynnej po THAT (SHE) + TO + bezokolicznik czasownika ze zdania po THAT (tutaj IS = BE)

 • SHE IS SAID to be a very beautiful girl.
  (dosłownie: Ona jest powiedziana…; Mówi się, że ona jest bardzo piękną dziewczyną.)
  W tym zdaniu SHE staje się podmiotem całego zdania w stronie biernej – czyli po prostu przeskakuje na sam początek, dlatego zamiast IT IS SAID użyjesz SHE IS SAID… Pamiętaj jednak, że przy takiej zamianie na stronę bierną, czasownik, który towarzyszył SHE (IS), w stronie biernej jest bezokolicznikiem (BE).

Przyjrzyj się zamianie dokładniej:

Everybody says that she is a very beautiful girl.
She is said to be a very beautiful girl.

Inne przykłady:

 • People think that this restaurant is the best one in the city. (Ludzie sądzą, że ta restauracja jest najlepsza w mieście.)
  • 1. It is thought that this restaurant is the best one in the city.
  • 2. This restaurant is thought to be the best in the city.
 • They say that smoking kills. (Mówią, że palenie zabija.)
  • 1. It is said that smoking kills.
  • 2. Smoking is said to kill.
 • Everyone expects that Tony will come for Christmas. (Wszyscy spodziewają się, że Tony przyjedzie na święta.)
  • 1. It is expected that Tony will come for Christmas.
  • 2. Tony is expected to come for Christmas.

Zapamiętaj!
Powyższe przykłady podane są w czasie teraźniejszym. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli zdanie w stronie czynnej mówi o przeszłości, to w stronie biernej również musi ono dotyczyć przeszłości.
Spójrz na przykłady:

 • Five years ago people thought that Jennifer Lopez was an awful singer.
  Pięć lat temu ludzie sądzili, że Jennifer Lopez jest (po ang.: była) okropną piosenkarką.1. Five years ago it was thought that Jennifer Lopez was an awful singer.
  It WAS thought…
  – strona bierna w czasie przeszłym; w czasie teraźniejszym – it IS thought

  2. Five years ago Jennifer Lopez was thought to be an awful singer.
  Jennifer Lopez WAS thought… – czas przeszły; Jennifer Lopez IS thought – czas teraźniejszy