Konstrukcja have something done

Używamy tej konstrukcji, kiedy ktoś ma coś dla nas zrobić (a my umawiamy się z tą osobą, ułatwiamy jej to, zamawiamy tę usługę itd.)

Oto przykłady:

  • I’m going to the hairdresser’s. I will have my hair done. – Idę do fryzjera. Uczesze mi włosy.
    (Wiadomo, że jak idę do fryzjera, to nie po to, żeby samemu się trudzić z maszynerią do fryzury – zrobi to za mnie fryzjer, ja muszę się z nim tylko umówić i zapłacić mu za pracę).

Dla ułatwienia zapamiętywania, jak stworzyć zdanie z tą konstrukcją, używa się właśnie zwrotu have something done, a rozszyfrować go można tak:

HAVE w odpowiednim czasie i formie + coś (to, co ma być zrobione) + III forma czasownika (Past Participle)
Uwaga! Trzeba pamiętać o tym, że ta konstrukcja może występować w różnych czasach i formach. Odmieniamy wtedy tylko czasownik have. Na przykład:

  • I had my roof repaired last month. – W zeszłym miesiącu zreperowano mi dach.
  • Who will have pictures painted tomorrow? – Dla kogo będą jutro namalowane obrazki?
  • I’m going to have my central heating installed next summer. – Mam zamiar zainstalować centralne ogrzewanie w przyszłe lato.

Inne uwagi

  • W potocznej angielszczyźnie (i raczej w języku mówionym niż pisanym) można spotkać się z formą get something done. Znaczy dokładnie to samo co have something done.
  • Czasami ten zwrot bywa używany na wyrażenie czegoś, co przydarza się danej osobie, choć wcale nie jest przez nią zaaranżowane, np.
    They had their luggage stolen on last holidays. – Na ostatnich wakacjach ukradli im bagaż. (Wiadomo, że nie zamawiali tej kradzieży).