Jeżeli chcesz o coś zapytać, zazwyczaj używasz standardowego pytania, np:

 • Do you want some coffee? (Czy chcesz kawę?)
 • Do you like me? (Lubisz mnie?)

Czasami jednak chcesz, aby rozmowa toczyła się dalej, nie czekasz jedynie na prostą odpowiedź. Zdarza się, że chcesz potwierdzić jakąś informację czy upewnić się, że to co wiesz, jest prawdą. Właśnie w takim przypadku używamy struktury zwanej question tag.

 

Question tag – co to takiego?

 • Question tags – to krótkie pytania tłumaczone na język polski jako „czyż nie?, nieprawdaż?”. Na question tag składa się pytajnik z czasu, w którym jest całe zdanie i osoba.
 • Question tags używane są w języku angielskim na końcu zdania twierdzącego lub przeczącego. Użycie ich oznacza, że oczekujemy potwierdzenia rzeczy, o której mówimy. Mają one znaczenie „Am I right?” (Czy mam rację?) albo „Do you agree?” (Zgadzasz się?), np.:

You learn Swedish. – Uczysz się szwedzkiego – w tym zdaniu użyty jest czas teraźniejszy prosty.
A tak będzie wyglądało pytanie question tag:
You learn Swedish, don’t you? – Uczysz się szwedzkiego, nieprawdaż?

Przyjrzyj się poniższym zdaniom w różnych czasach:

 • She didn’t watch the film last night, did she? – Ona nie oglądała filmu ostatniej nocy, nieprawdaż?
 • It’s great to see each other again, isn’t it? – To wspaniale znowu się widzieć, nieprawdaż?
 • He comes every friday, doesn’t he? – On przychodzi w każdy piątek, nieprawdaż?
 • You didn’t go there last weekend, did you? – Nie poszedłeś tam w ostatni weekend, nieprawdaż?
 • He hasn’t lived here long, has he? – On nie mieszka tutaj długo, nieprawdaż?
 • You weren’t invited to the party, were you? – Nie byłeś zaproszony na przyjęcie, nieprawdaż?

Zapamiętaj!

 • Question tags są krótkimi pytaniami, które stawiasz na końcu zdania. Między zdaniem i „tagiem” stawiamy przecinek.
 • Question tag tworzymy tak jak pytania w poszczególnych czasach, nie używamy jednak ani czasownika, ani dalszej części zdania. Dlatego przy zdaniu w czasie Present Simple, question tag może wyglądać: do you?, a w czasie Present Perfect: have they?
 • Jeżeli zdanie jest twierdzeniem, wtedy question tag jest pytaniem przeczącym, np.:
  You like her very much, don’t you?
  John was annoyed, wasn’t he?
 • Jeżeli zaś zdanie jest przeczeniem, question tag jest pytaniem bez przeczenia, np.:
  He doesn’t have any money, does he?
  John wasn’t annoyed, was he?

To jest ważne!

Question tags tworzone są według identycznych reguł jak zwykłe pytania.

 • Jeżeli tworzysz pytanie przez inwersję – question tag także utworzy się przez inwersję:
  • Mary is a happy woman, isn’t she?
  • They weren’t cooking all night, were they?
  • You couldn’t help me with my homework, could you?
 • Jeżeli pytania wymagają użycia operatora, question tags również tego wymagają:
  • You don’t know of any good jobs, do you?
  • My mother took my book, didn’t she?

Kłopot z 1. osobą!

 • W czasach przeszłym i teraźniejszym prostym nie mamy problemu ze zdaniami z osobą 1.
  • I was in the shop yesterday, wasn’t I?
  • I don’t know him, do I?
 • Nie ma też problemu z question tag w czasie teraźniejszym ciągłym, jeśli zdanie zaczyna się od przeczenia, np.
  • I am not keen on sport, am I?
 • Ale problem pojawia się w zdaniach w czasie teraźniejszym ciągłym, jeśli zdanie zaczyna się od twierdzenia, np.
  • I am your best friend,…
   I co tutaj wstawić? Możesz użyć: „aren’t”, np.
  • I am your best friend, aren’t I?