Użycie I wish…

  • Jeżeli mówisz o teraźniejszych marzeniach lub życzeniach, możesz użyć konstrukcji I wish… |
    I wish I lived in London. (Życzyłbym sobie, abym mieszkał w Londynie lub: Chciałbym mieszkać w Londynie).
    They wish they didn’t have so much homework. (Chcieliby nie mieć tyle pracy domowej).

Wish lub if only

Zamiast wish możesz użyć if only. Zdanie takie będzie znaczyło to samo, co zdanie z wish.
I wish I wasn’t so tired. = If only I wasn’t so tired. (Gdybym tylko nie był taki zmęczony).

To ważne!
Po zdaniu z if only możesz dodać po przecinku zdanie z would. Nie możesz tego jednak zrobić po zdaniu z wish!
I wish I was French.
If only I was French.
If only I was French, I would eat snails every day. (Jeśli byłbym Francuzem, codziennie jadłbym ślimaki).