THE SECOND / THE OTHER(S) / ANOTHER / OTHER

Spójrz na poniższe zdania – to często występujące błędy:

1) First close one eye and then the second eye.
2) Are there another planes to Paris?
3) It’s the best restaurant, but there are many other.

 

THE OTHER(S)

W wypadku, gdy są dwie rzeczy tylko, nie używamy liczebnika second – możemy go użyć wtedy, gdy mamy do czynienia z jakąś dłuższą listą. Mówimy the other, tak jak w przykładzie z okiem (bo drugie oko to drugie z dwóch). Podobna sytuacja występuje, gdy mamy do czynienia z grupą podzieloną na dwie części. Na przykład naszemu pieskowi urodziły się szczeniaczki, z których dwa są czarne, a trzy białe. Powiemy: Two puppies are black, the other ones are white. Podobnie gdy na przykład decydujemy się wspólnie na coś i mówimy Let’s ask the others / the other people. – (Zapytajmy innych) – tych pozostałych. Zauważ, że przed rzeczownikiem występuje forma other, natomiast forma others występuje samodzielnie – jak rzeczownik (i taka forma powinna wystąpić w zdaniu trzecim).

 

THE SECRET LIFE OF… PRONOUNS

W języku angielskim występuje dość skomplikowany system zaimków. Oczywiście, wszyscy to wiedzą, ale… to jest taka pigułeczka egzaminacyjna! Jeszcze raz o dwóch istotnych różnicach.

 

THEMSELVES / EACH OTHER

Angielskie zaimki zwrotne: myself, yourself, himself, themselves, ourselves, yourselves oznaczają, że coś robimy sobie – na przykład myjemy się (I washed myself). Jednak uwaga: pochopne tłumaczenie tych zaimków po prostu na wyraz się, prowadzi do przekonania, że powiemy na przykład:
They kissed themselves.
To zdanie, niestety, mogłoby oznaczać tylko, że każdy z tej dwójki pocałował sam siebie, co nie jest raczej sytuacją częstą. Kiedy chcemy powiedzieć, że pocałowali się nawzajem, używamy zwrotów each other i one another (bez różnicy w znaczeniu). A więc:
They kissed each other.

 

MY/MINE

Poziom podstawowy, ale przypomnienie się przyda. W języku angielskim istnieją dwa rodzaje zaimków dzierżawczych. Porównaj:

 • This is my bike. This bike is mine.
 • This is your car. This car is yours.

i pozostałe pary:

 • his – his
 • her – hers
 • our – ours
 • their – theirs

Ta druga forma występuje wtedy, gdy określnik występuje samotnie, a nie przed rzeczownikiem – najczęściej na końcu wyrazu.

 

ANOTHER / OTHER

Kiedy inny oznacza jakiś inny lub drugi,

 • w liczbie pojedynczej używamy słowa another,
 • w liczbie mnogiej – other.

– tak powinno być w drugim przykładzie.

 • I don’t like this cake. I’ll try another one.
 • Umm… delicious. Can I have another one?
 • Some people like pop, other people (others) like rock.
  Zwróć uwagę, że tutaj inni ludzie oznaczają ‘jacyś inni’, a nie wszyscy inni. Mogą być i tacy, co lubią hip-hop albo w ogóle nic nie lubią.