CZAS

 • present, current – aktualny
 • time – czas
 • date – data
 • calendar – kalendarz
 • successive – kolejny, następujący po sobie
 • to begin, to start – zaczynać (się)
 • beginning – początek
 • initial – początkowy
 • end – koniec
 • final końcowy
 • to finish, to end, to stop – skończyć (się)
 • to pass, to elapse – przemijać
 • during – podczas
 • from – od
 • for – od (jakiegoś czasu)
 • for; through – przez (jakiś czas)
 • since – od (jakiegoś momentu)
 • about – około
 • late – późno, spóźniony
 • break – przerwa
 • on time, punctually – punktualnie
 • punctual – punktualny
 • to last – trwać
 • (in the) meantime, meanwhile – tymczasem
 • to pass, to elapse – upłynąć (o czasie)
 • early – wczesny
 • early in the morning – wcześnie rano

Dokładne i orientacyjne miary czasu

 • instant, while – chwila
 • moment – moment
 • second – sekunda
 • minute – minuta
 • quarter, quarter of an hour – kwadrans
 • three quarters – trzy kwadranse
 • hour – godzina
 • half an hour – pół godziny
 • day – dzień, doba
 • workday – dzień powszedni
 • weekend – weekend
 • week – tydzień
 • month – miesiąc
 • quarter of a year – kwartał
 • half-year – półrocze
 • year – rok
 • season – sezon
 • epoch – epoka
 • age – wiek
 • era – era
 • century – stulecie (wiek)
 • millennium – milenium, tysiąclecie
 • period – okres
 • stage, phase – stadium (etap/ faza)
 • time – pora
 • time, date – termin
 • date of time – jednostki czasu

Która godzina?

Telling the time. – podawanie czasu

 • What is the time? – Która godzina?
 • What’s the time?
 • What was the time?
 • What time is it? – Która godzina?
 • It’s five o’clock. – Jest godzina czwarta.
  Przy podawaniu pełnej godziny na zegarze dodajemy słówko o’clock (godzina).
 • It’s twelve (minutes) past five. – Jest dwanaście minut po piątej.
  Angielskie słowo past oznacza po prostu po.
  It’s a quarter past five. – Jest kwadrans po piątej.
 • It’s twenty (minutes) past five. – Jest dwanaście minut po piątej.
 • It’s half past five. – Jest wpół do szóstej.
 • It’s twenty (minutes) to six. – Jest za dwadzieścia (minut) szósta.
 • It’s a quarter to six. – Jest za kwadrans szósta.
 • It’s five (minutes) to six. – Jest za pięć (minut) szósta.

Uwaga!
W typowym języku angielskim nie ma takich godzin jak 22.00 czy 16.00, to po prostu 10 w nocy i 4 po południu.
Do godzin przedpołudniowych (od północy do południa) używamy łacińskich skrótów a.m. ante meridiem (przed południem);
Do godzin popołudniowych (od południa do północy) skrótu p.m. post meridiem (po południu)

 • It’s three o’clock p.m. – Jest trzecia po południu (piętnasta)
 • It’s eleven o’clock p.m. – Jest jedenasta w nocy.
 • It’s a quarter past five p.m. – Jest kwadrans po piątej po południu.
 • It’s five o’clock a.m. – Jest piąta rano.
 • It’s eleven o’clock a.m. – Jest jedenasta przed południem.
 • It is precisely 4 a.m. – Jest dokładnie czwarta rano.
 • It`s almost 5 a.m. – Jest prawie piata rano.
 • It’s only five o’clock. – Jest dopiero piąta.

Podając niepełne godziny, najczęściej opuszczamy wyraz o’clock (godzina). „Godzina” w znaczeniu 60 minut to hour:

 • I’ll see you in two hours. – Zobaczymy się za dwie godziny.
  …in twenty minutes` time.– za dwadzieścia minut
 • I`ll be back in ten minutes or in half an hour. (Będę za dziesięć minut albo za pół godziny.)

Kiedy chcemy określić moment czasu (w przeszłości lub przyszłości), możemy użyć frazy przyimkowej z at (o) lub at about (o około).

 • She came at five (o’clock). Przyszła o (godzinie) piątej.
 • He came at a quarter to six. Przyszedł (o) za kwadrans szósta.
  (W j. polskim możemy opuścić przyimek „o”, w j. angielskim, nie.)
 • She came at about four o’clock.

Słownictwo związane z zegarem

 • striking – bicie (zegara)
 • to strike – bić (o zegarze)
 • alarm clock – budzik
 • to be fast, to go fast – spieszyć się (o zegarze)
 • to be slow, to lose time, to go slow – spóźniać się (o zegarze)
 • face – tarcza (zegarowa)
 • to tick – tykać (o zegarze)
 • hand – wskazówka (zegara/zegarka)
 • clock – zegar (stojący/wiszący/na wieży)
 • watch – zegarek (na łańcuszku/na rękę)
 • stopwatch – stoper
 • to stop – zatrzymać
 • Is your watch occurate? – Czy twój zegarek dobrze chodzi?
 • My watch is fast. – Mój zegarek się spieszy.
 • My watch is 5 minutes slow. – Mój zegarem 5 minut się spóźnia

Pory dnia

 • night – noc
 • nightly – nocny
 • midday, noon – południe
 • afternoon – popołudnie
 • morning – poranek
 • midnight – północ
 • morning – ranek
 • in the morning – rano
 • dawn – świt, brzask
 • in the evening – wieczorem
 • evening – wieczór
 • dusk – zmierzch

Dni tygodnia

 • Monday – poniedziałek
  on Monday – w poniedziałek
 • Tuesday – wtorek
  on Tuesday – we wtorek
 • Wednesday – środa
  on Wednesday – w środę
 • Thursday – czwartek
  on Thursday – w czwartek
 • Friday – piątek
  on Friday – w piątek
 • Saturday – sobota
  on Saturday – w sobotę
 • Sunday – niedziela
  on Sunday – w niedzielę

Uwaga! Kiedy mówimy, że coś mialo miejsce w konkretnym dniu tygodnia używamy przyimka on.

Miesiące

 • January – styczeń
 • February – luty
 • March – marzec
 • April – kwiecień –
 • May – maj
 • June – czerwiec
 • July – lipiec
 • August – sierpień
 • September – wrzesień
 • October – październik
 • November – listopad
 • December grudzień

Uwaga! Kiedy mówimy, że coś mialo miejsce w konkretnym miesiącu, porze roku lub roku używamy przyimka in.

 • in January – w styczniu
 • in February in winter – w lutym wzimie
 • in August in summer– sierpieniu w lecie
 • in September in autumn – wrzesień
 • in January 1998
 • in 1988

Ale kiedy podajemy dokładniejszą datę stosujemy przyimek on.

 • on November 5
 • on November fifth
 • on the fifth of November
 • on the twenty fourth December

Pamiętaj ! Nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy w języku angielskim pisze się zawsze dużą literą.

Pory roku

 • spring – wiosna
  in spring – wiosną
 • summer – lato
  in summer– sierpieniu w lecie
 • autumn; fall (Am) – jesień
  in autumn – jesienią
 • winter – zima
  in winter – w zimie

Daty

Daty można pisać na kilka sposobów:

 • 1 September 2015 – 1 września 2015 r.
 • September 1 2015 – 1 września 2015 r.
 • September 1st 2015 – 1 września 2015 r.
 • 1.9.2015

We wszystkich wypadkach czytamy: the first of September twenty fifteen.

Odniesienia czasowe można podawać z większą lub mniejszą dokładnością. Na przykład można wyrazić się tak:

 • I met her on the lst of May 2015, on Sunday, at 10 o’clock a. m. (Spotkałem ją pierwszego maja 2015 roku, w niedzielę, o dziesiątej rano.)
 • I was born on the 17th of May 1978.
 • What happened on the 25th of June 1798?
 • What date is it today? – Którego dzisiaj mamy?
 • Today’s date is May 23. (Dzisiejsza data to dwudziestego trzeciego maja.)
  Today is the 6th of May 2009.
  The date today is Monday, March 5th. (Dzisiejsza data to poniedziałek,piątego marca.)
 • What day is it today? – Jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
  Today is Monday.
 • What date was it yesterday? – Którego wczoraj było?
 • It was 19th of August 2009 yesterday.
 • It will be Friday tomorrow, the 26th of December 2009.
 • Where did we go on New Year`s Eve?

Kiedy mówimy o przeszłości

 • long time ago – dawno temu
 • once – niegdyś
 • once upon a time – pewnego razu
 • last, previou – poprzedni
 • the day before – przedwczoraj
 • przeszły – past
 • last, previous – ubiegły
 • yesterday – wczoraj
 • last time – ostatnim razem
 • then – wtedy
 • before; prior – zanim

Kiedy mówimy o teraźniejszości

 • current – bieżący
 • today – dzisiaj
 • at once, immediately, instantly – natychmiast
 • presently, currently, nowadays – obecnie
 • present, current – obecny
 • now – teraz
 • at the moment – tym momencie
  at this very moment – w tym kokretnym momencie
  He is reading at this very moment.
 • right now – właśnie teraz
 • present – teraźniejszy
 • still – wciąż

Kiedy mówimy o przyszłości

 • tomorrow – jutro
 • tomorrow’s – jutrzejszy
 • next, following – następny (przyszły)
 • the day after tomorrow – pojutrze
 • after – po
 • then, afterwards – potem
 • next, following – przyszły (następny)
 • soon – wkrótce
 • then – wtedy
 • in – za
 • in a moment – za moment, za chwilę