When you have some problems with your body, health or with your mind, you don’t have to go to a doctor straight away. You can try to solve your problems with particular colours. One thing of a colour that can help you in your room is enough to make you feel better.

(Kiedy masz jakieś problemy ze swoim ciałem, zdrowiem lub umysłem, nie musisz od razu iść do lekarza. Możesz spróbować rozwiązać swoje problemy za pomocą poszczególnych kolorów. Jedna kolorowa rzecz w pokoju może Ci pomóc i sprawi, że poczujesz się lepiej.)

ORANGE
If you have any problems with breathing or with your stomach, use this colour. It also can make you more optimistic.

Pomarańczowy
Jeżeli masz jakieś problemy z oddychaniem albo żołądkiem, wykorzystaj ten kolor. Może też sprawić, że będziesz bardziej optymistyczny.

PURPLE
It helps when you suffer from insomnia and headaches. It’s a great colour if you have to concentrate on writing something.

Fioletowy
Pomaga, jeżeli cierpisz na bezsenność i bóle głowy. To jest najlepszy kolor, jeśli musisz się skoncentrować na pisaniu czegoś.

RED
Use it when you have problems with your skin or liver. It’s also a colour that warms you up and it helps in making friends.

Czerwony
Użyj go, jeżeli masz problemy ze skórą lub wątrobą. Jest to także kolor rozgrzewający i sprzyja zawieraniu przyjaźni.

BLUE
It helps to calm your nerves and to make difficult decisions. It’s a great painkiller and helps you when you have a fever.

Niebieski
Pomaga uspokoić nerwy i podejmować trudne decyzje. Najlepiej uśmierzy ból i pomoże, kiedy masz gorączkę.

YELLOW
It will help you to use your knowledge and intellect if you work on something very important. And if you have a cold or flu, it’ll help as well.

Żółty
Pomoże Ci wykorzystać wiedzę i intelekt, jeżeli pracujesz nad czymś ważnym. A kiedy jesteś przeziębiony lub masz grypę, też Ci pomoże.

GREEN
It can help when you have problems with your heart or when you have headaches. When you’re a very nervous person, it will calm you down.

Zielony
Może pomóc, jeżeli masz problemy z sercem lub kiedy miewasz bóle głowy. Jeśli jesteś bardzo nerwową osobą, kolor ten uspokoi Cię.