Days of the week – Dni tygodnia

 • Monday – poniedziałek
 • Tuesday – wtorek
 • Wednesday – środa
 • Thursday – czwartek
 • Friday – piątek
 • Saturday – sobota
 • Sunday – niedziela

Ważne!
Dni tygodnia w języku angielskim zawsze piszemy wielką literą!

– What day is it today? – Jaki jest dzisiaj dzień?
– Today is Tuesday. – Dzisiaj jest wtorek.

Uwaga! Przed dniem tygodnia nie używasz rodzajnika a/an!

– When do you have English classes? – Kiedy masz angielski?
– I have English classes on Friday. – Angielski mam w piątek.

Uwaga! w piątek = on Friday

 

Seasons of the year – Pory roku

 • spring – wiosna
 • summer – lato
 • autumn (fall) – jesień
 • winter – zima

latem = in summer

Zapamiętaj!

 • Jeżeli mówisz o porze roku ogólnie, np. It’s hot in summer, nie użyjesz rodzajnika.
 • Gdy mówisz natomiast o konkretnym okresie, np. I go to the seaside in the summer, użyjesz słówka the.
 • Jeżeli chcesz powiedzieć w czasie zimy, jesieni itp. zawsze musisz użyć słówka the!
  I like the winter time. – Lubię czas zimowy.
  We never get ill in the spring time. – Nigdy nie chorujemy w okresie wiosennym.

Times of the day – Pory dnia

Jeżeli chcesz powiedzieć, że coś wydarzyło się o jakiejś porze dnia, użyjesz at,

 • at day – w dzień
 • at night – w nocy (at midnight – o północy)
 • at noon – w południe (at midday)

Ale!

 • in the morning – rano
 • in the afternoon – po południu
 • in the evening – wieczorem

– When is the party? (Kiedy jest impreza?)
– I think it starts in the afternoon (at noon). – Sądzę, że zaczyna się popołudniu (w południe).

Uwaga!
Jeżeli mówisz: W sobotni wieczór… ważniejsze jest pierwsze słowo, czyli sobota, dlatego użyjesz słówka on, np. On Saturday evening.

 

Months – miesiące

 • January – styczeń
 • February – luty
 • March – marzec
 • April – kwiecień
 • May – maj
 • June – czerwiec
 • July – lipiec
 • August – sierpień
 • September – wrzesień
 • October – październik
 • November – listopad
 • December – grudzień

Zapamiętaj!

 • Jeżeli chcesz powiedzieć w lutym (lub innym miesiącu) powiesz in February.
 • Przed miesiącami nie używasz rodzajnika.
 • Nazwy miesięcy piszesz zawsze wielką literą!

– Are you going to the countryside in July? – Czy jedziesz na wieś w lipcu?
– No, I’m going there in August. – Nie, jadę tam w sierpniu.

 

Times – Godziny

 • an hour – godzina (jeżeli mówimy o liczbie godzin)
  How many hours do you need? – Ile godzin potrzebujesz?
 • time – czas (jeżeli pytamy o godzinę, czas)
  What time is it? – Która jest godzina?

Pytania:

– What time is it? Która jest godzina?
– It’s 3 o’clock. – Jest trzecia.

 • at – o godzinie
  – At what time do you want to meet? – O której godzinie chcesz się spotkać?
  – I want to meet at 7 p.m. – Chcę się spotkać o 7 wieczorem.

Zapamiętaj!

W języku polskim do określenia godziny użyjesz liczebnika porządkowego (pierwsza, czwarta), w angielskim użyjesz liczebnika głównego (jeden, cztery).

W języku angielskim nie ma godziny czternastej, tylko druga po południu.
5 a.m. lub 5 in the morning = 5 rano
6 p.m. lub 6 in the afternoon/evening = 6 po południu/wieczorem

 • o’clock – gdy podajesz pełną godzinę
  I’ll see you at six o’clock. – Zobaczymy się o szóstej.
 • past – po
  It is ten past four. – Jest 10 po czwartej.
 • to – za (do)
  It is five to seven. – Jest za 5 siódma.
 • Gdy jest 15 minut po godzinie lub 15 minut przed pełną godziną, użyjesz słowa quarter (kwadrans), np.:
  We start at quarter past eleven. – Zaczynamy kwadrans po 11.
  Will you be home at quarter to ten? – Będziesz w domu kwadrans przed 10?
 • half past
  Zapamiętaj, że po angielsku powiesz połowa po 5 i znaczy to tyle, co wpół do szóstej:
  Let’s meet at half past six in the morning. – Spotkajmy się o wpół do siódmej rano.

Age – wiek
W języku angielskim nie powiesz mam 14 lat, lecz jestem 14 lat stary!
I am 14 years old.

Gdy pytasz o wiek, zapytasz: jak stary jesteś? (oznacza to oczywiście: ile masz lat)!
How old are you?

O wieku można powiedzieć po angielsku na dwa sposoby:

 • My brother is 20 years old.
 • My brother is 20.

Albo użyjesz obu słów years old, albo żadnego z nich!

 

Pytanie How many year…? (Ile lat?) możesz zadać, jeżeli pytasz o czas, a nie o wiek, np.
How many years have you lived here? – Ile lat tutaj mieszkasz?

AGE – wiek, ile masz lat (często pojawia się na formularzach)
CENTURY – wiek, okres w historii
I was born in 1987. – Urodziłem się w 1987.

 

Dates – Daty

 • Na datę w języku angielskim składają się:
  Liczebnik porządkowy + miesiąc (+ rok):
  7th July (2004) – siódmy lipca (2004).
 • Gdy czytasz datę, musisz pamiętać o użyciu słówek the i of:
  13th August 2006 – the thirteenth of August two thousand and six
 • Obojętnie jak data jest zapisana, czytasz ją według tej samej zasady!
  12-01-07 – the twelth of January two thousand and seven
  5th Feb 1987 – the fifth of February nineteen eighty-seven

Kiedy – when

Pytania i odpowiedzi

 • on – w dzień (data)
 • in – w (rok)
 • What’s the date today? – Jaka jest dzisiaj data?
  It’s 15th of November 2005. – Jest piętnasty listopada 2005 roku.
 • When were you born? – Kiedy się urodziłeś?
  I was born on the 3rd of May. – Urodziłem się 3 maja.
  Ale:
  I was born in 1986. – Urodziłem się w 1986 roku.
 • When are they coming? – Kiedy oni przyjeżdżają?
  They will be here on the 22nd of June. – Będą tu 22 czerwca.