List otwarty jest listem podanym do publicznej wiadomości, np. pojawia się w gazecie. List taki ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem. Poprzez list otwary nadawca może starać się również wywrzeć nacisk na adresata.

Zapamiętaj!

 • W liście otwartym możesz używać ostrego, ale oficjalnego języka.
 • Na początku wyjaśnij, czego dotyczy problem, przedstaw sytuację (the problem is).
 • Wymień powody, które skłoniły cię do napisania listu
  • I am writing to…
  • I want to
  • I need to
  • I was shocked
  • I don’t agree with
 • Napisz, jakie kroki powinny być według ciebie podjęte
  • You should
  • You have to
  • There is no other possibility but…

Przyklad:

arsaw, June 28 2007

Dear Sir or Madam,

We are writing this letter to cancel (odwołać) a trip to Spain organised by your travel agency.
We are a group of twenty junior high school students. We love Spain and we wanted to visit this beautiful country. We found an offer from your travel agency on the Internet and we decided to book (zarezerwować) the trip.

Unfortunately, we found out (dowiedzieliśmy się) that one of the “attractions” during a visit to Bilbao is watching a bullfight!

We love animals and we cannot agree to take part (barć udział) in such a violent and cruel (okrutne) performance! Nobody should invite people to watch or take part in a bloody spectacle where animals are killed in such a horrible way!
Our parents and teacher are supporting us in this protest.

Therefore, we are forced (jesteśmy zmuszeni) to cancel our participation (udział) in the trip and we expect you to remove (usunąć) the bullfight performances from your offer in the future.

Animals’ friends