Ogłoszenie

 • Jest to tekst przeznaczony do umieszczenia w miejscu publicznym, musi więc być krótki, komunikatywny, napisany prostym językiem. Na maturze dopuszczalne jest wprawdzie używanie powszechnie znanych skrótów w ogłoszeniach, ale nie należy nadużywać tego. Może się zdarzyć, że odbiorca nie zrozumie, co to znaczy, że mieszkanie jest unfurn. (unfurnitured – nieumeblowane) albo że mieści się w okolicy stacji metra E&C (Elephant and Castle). Pamiętaj, że zależy ci przede wszystkim na tym, żeby Twoje ogłoszenie odbiorca szybko zrozumiał i – jeśli jest zainteresowany – odpowiedział na nie!
 • Nie zapomnij umieścić swoich danych umożliwiających kontakt (numer telefonu, adres czy e-mail, zależnie jak stanowi treść zadania) – oczywiście jeśli zaznaczone jest, żeby żadnych danych nie podawać, nie robimy tego!
 • Ogłoszenie z natury jest raczej bezosobowe (co ogłaszasz? jak się z tobą skontaktować?). Ogłoszenie maturalne może mieć emocjonalny charakter tylko jeśli dotyczy poszukiwania zaginionej rzeczy/zwierzęcia itd. Wtedy nie zaszkodzi, jeśli dodasz, że piesek jest cute albo że zagubiona czapka była the most comfortable one you have ever had.

Zapamiętaj!

Ogłoszenie to krótka forma użytkowa napisana prostym językiem. Jest to tekst informacyjny do umieszczenia na przykład na stupie ogłoszeniowym lub w gazecie.

Ogłoszenie musi mieć stosowny nagłówek, na przykład:

 • LOST! (zgubiono);
 • FOR SALE! (do sprzedania);
 • FLATMATE WANTED (poszukiwany współlokator)
 • TO LET! (do wynajęcia)

Nagłówek musi przyciągać uwagę. Zdania powinny być krótkie. W ogłoszeniu gazetowym, ze względu na koszty robimy skróty, omijamy przedimki. Często używamy niepełnych zdań, na przykład zamiast: lt is in good condition. powiemy po prostu: Good condition.

Pisząc ogłoszenie na maturze, trzeba pamiętać o kilku zasadach:

 • Ogłoszenie jest zwykle schematyczne i dąży do maksymalnego uproszczenia. Występują w nim liczne skróty (w niektórych prawdziwych ogłoszeniach w angielskiej prasie nie ma np. zaimków, przyimków itd. Na maturze aż tak skrótowo pisać nie powinieneś).
 • Język jest bezosobowy, często stosowane są równoważniki zdań i strona bierna (czyli lepiej napisać Sale of computers niż: I’m selling my old computers off).
 • Pamiętaj, żeby na końcu ogłoszenia umieścić dane umożliwiające kontakt z Tobą (np. telefon, e-mail itd.).

 

Przykładowe zadanie maturalne

Przebywasz w Londynie. Zo­stawiłeś w metrze reklamówkę, w której byty ważne dokumen­ty. Napisz ogłoszenie, które umieścisz na wybranych stacjach metra, a w nim:

 • i podaj, gdzie zgubiłeś re­klamówkę,
 • opisz, co było w środku,
 • wytłumacz, dlaczego zawartość jest dla Ciebie taka ważna,
 • podaj telefon kontaktowy.

W zadaniu nie jest określony limit stów. Pamiętaj o podaniu wszystkich czterech informacji z zadania.

Lost

I left a plastic bag in the tube (Piccadilly line) with important documents inside: my school diploma (Polish), FCE certificate, and birth certificate, all with the name Adam Kowalski. The papers are very important for the university grant, they are originals, not copies. Please, if you found it, call me on +48123456789

Uwaga! Ogłoszenia związane z poszukiwaniem zaginionych osób czy rzeczy mogą być bardziej osobiste i rozbudowane (np. pisane pełnymi zdaniami). Jest tak dlatego, że strata wywołuje silne emocje (dlatego np. właściciel zwierzaka szczegółowo opisuje zaginionego pieska i okoliczności jego zniknięcia, a wynajmujący mieszkanie pisze tylko, że ma ono np. 48 metrów i jest do wynajęcia od wakacji).

 

Zadanie maturalne

Napisz ogłoszenie, w którym zawiadamiasz o wyprzedaży starego sprzętu elektronicznego w twojej szkole. W ogłoszeniu zamieść informację:

 • jaki sprzęt będzie wystawiany,
 • o miejscu i czasie wyprzedaży,
 • o minimalnej cenie, za jaką będzie można kupić sprzęt,
 • na temat tego, jak można się skontaktować z organizatorami wyprzedaży.

SALE (1)
Bored with your old computer? Buy a new one!
Giant sale of old computers, monitors, printers and scanners (2) (IBM, CTX, Belinea, Epson)
Bargain prices (from ₤ 10) (3)
Start: November 10th , 3 pm, IV High School, 7, Plantowa St (4).
Contact: Bettie Silverlake, tel: 448873 (5)

1) informacja o tym, że jest wyprzedaż
2) informacja na temat rodzaju sprzętu, jaki będzie wystawiany
3) minimalna cena
4) informacja o miejscu i czasie wyprzedaży
5) z kim się kontaktować

Zadanie maturalne

Napisz ogłoszenie, w którym informujesz o wystawie prac uczniów szkoły plastycznej. W ogłoszeniu:

 • wyjaśnij, w którym miejscu umieszczone będą prace
 • poinformuj zwiedzających, że prace będzie można kupić w przystępnych cenach
 • zachęć do przyjścia z kolegami
 • zamieść informację, jak można się skontaktować z organizatorami wystawy

Only tonight: The first the greatest

EXHIBITION OF HIGHLY POLISHED WORKS BY LOCAL ARTS SCHOOL STUDENTS (1)
Place: Main entrance, to the right of the hall (2)
The pieces will be sold at bargain prices (3)
Join us and bring your friends (4)!
Contact us (5): Local Arts School, Secretary Office, week days: 3 p.m. – 5 p.m.

 • 1) Najważniejsza część ogłoszenia – mówi o tym, co (wystawa prac uczniów lokalnej szkoły plastycznej) i kiedy (dziś wieczorem) się odbędzie
 • 2) Informacja o tym, gdzie dokładnie umieszczone będą prace
 • 3) Informacja o tym, że prace będą sprzedawane po okazyjnych (bargain) cenach
 • 4) Prośba, żeby przyprowadzić przyjaciół
 • 5) Dane kontaktowe organizatora

BIG SPORTS DAY
On the 15th of May (Saturday) at 8 a.m. a huge sports competition will take place in our school!
If you are a student at our school, you love sport and want to win, you have to be here!
You can participate in a wide range of ‘track and field’ events such as:
• sprinting
• long-distance running
• relay
• long jump
• high jump
• javelin (throwing a spear)
• discus throw
• shot putt

Sign up today and come to our after-school training sessions!

Piszesz ogłoszenie o zawodach sportowych w szkole (a sports competition)? Potrzebujesz słownictwa!

 • to take place – mieć miejsce, odbywać się
 • to take part – brać udział
 • to participate – uczestniczyć, brać udział
 • to win – wygrywać
 • a wide range – szeroki wybór
 • sprinting – sprint
 • long-distance running – big długodystansowy
 • relay – sztafeta
 • long jump – skok w dal
 • high jump – skok wzwyż
 • javelin (throwing a spear) – rzut oszczepem
 • discus throw – rzut dyskiem
 • shot putt – pchnięcie kulą
 • to sign up – zapisać się

Pamiętaj!
Pisząc jakiekolwiek ogłoszenie, pamiętaj aby przyciągało ono uwagę czytelnika!

Formy gramatyczne, których trzeba użyć, pisząc ogłoszenie:

 • It will take place (będzie miało miejsce) – czas przyszły Future Simple (will + czasownik) – obiecujesz zainteresowanym, że to się wydarzy;
 • We are going to start at 9 (mamy zamiar zacząć)
  – ‘be going to do’ – jeżeli mówisz o planach (planujesz, ale to może ulec zmianie, bo np. będzie za mało ludzi o 9);
 • You can come/you have to be/you need to bring (Możesz przyjść/musisz być/musisz przynieść) – cała lista czasowników modalnych (dla wszystkich osób takie same) i modalnopodobnych (zmieniają się w 3 osobie liczby pojedynczej, przez dodanie „s”). Zwracaj uwagę na znaczenie poszczególnych czasowników!
 • Sign up (Zapisz się) – tryb rozkazujący – to nie tylko rozkaz, ale też forma zachęcająca! Ze zdania w czasie teraźniejszym prostym dla drugiej osoby: You sign up. – odejmujesz ‘you’ i mamy tryb rozkazujący: Sign up!

 

Let’s write an advert

SUMMER JOBS!

You want to spend a fantastic time in a foreign country and earn your spending money?

Excellent opportunity!
Developing skills!
Generous spending money!
Great visiting programme!

Working and learning in a Dutch
garden for teens!

For more information write to
Mr. Sanderson at sanderson@hotm.nl

How to write an advert?

 • Write an eye catching (przyciągający wzrok) title.
 • Use colours, capital letters (wielkie/drukowane litery), drawings (rysunki) – everything that draws attention (przyciąga uwagę).
 • Write who the job is for.
 • Write down the most interesting aspects of the job.
 • Give a phone number or an e-mail address and the name of the person who can give more information.
 • Remember! You don’t need to give all the details (szczegóły). A job advert is short and interesting.
 • If you are interested in a similar job for students, remember to ask some very important questions.
 • How much they pay per hour?
 • Where you will be staying?
 • How you will get there?
 • How often you are going to work?
 • If they have all the needed certificates (check if it is legal!)?
 • What you will visit and how often?

Słowniczek do ogłoszenia

 • spending money – kieszonkowe; pieniądze na drobne wydatki
 • opportunity – możliwości
 • developing skills – tu: rozwijanie umiejętności
 • generous – hojny
 • teens = teenagers – nastolatki
 • an advertisement = an advert – ogłoszenie