E-mail to wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej. Jej zadaniem, podobnie jak innych maturalnych form „użytkowych” (np. ankieta, notatka czy zaproszenie) jest przekazanie odbiorcy określonego komunikatu.

Zależnie od tego, do kogo jest skierowany, e-mail może mieć charakter formalny (na przykład kiedy pracodawca pisze do pracowników, że zebranie jest przełożone na późniejszą godzinę) lub nieformalny (kiedy piszesz do koleżanki, że poznałaś fajnego chłopaka na wakacjach).

E-mail nie musi być długi, ale powinien być napisany pełnymi zdaniami, jak tradycyjny list.

Dla poczty elektronicznej charakterystyczne są:

 • skróty (tzw. contractions), np. she’s, they’re, etc. – w formalnym e-mailu będą używane rzadko albo wcale, tak jak w formalnym liście
 • symbole graficzne (emotikony, np. 🙂 ) – na wyrażenie radości. Ale nie nadużywaj ich.
 • skróty literowe (tzw. akronimy), np.
  • BTW – by the way (przy okazji),
  • FU – for you
  • IMHO – in my humble opinion (moim skromnym zdaniem),
 • nieformalne zakończenia i rozpoczęcia w e-mailach nieformalnych:
  • Hi,
  • How’s going,
  • Bye,
  • Love/Luv,
  • XXXOOO = tzn. love and hugs
 • formalne zakończenia i początki, w e-mailach formalnych
  • Dear Sir or Madam,
  • Yours faithfully,
  • Your sincerely,
  • Regards

Zadanie maturalne

Otrzymałeś e-maila, w którym właściciel miejscowego fast foodu pisze, że podobało mu się Twoje CV i zaprasza Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Napisz w odpowiedzi e-maila, w którym:

 • podziękujesz za zaproszenie,
 • wyjaśnisz, dlaczego interesuje Cię ta praca,
 • zapytasz o możliwość przełożenia godziny rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zapytasz o możliwości dojazdu do miejsca, gdzie odbędzie się rozmowa.

Nie podpisuj swojego e-maila imieniem i nazwiskiem, podpisz się XYZ. W zadaniu nie ma określonego limitu słów.

Dear Sir or Madam,

Thank you very much for inviting me to the job interview. I was very happy to read that you liked my CV and you found my previous job experience important. I would love to work for your company as I have always dreamt of working with people, in a pleasant atmosphere – and I am sure I will be able to find all of this in your fast food restaurant .
I would like to confirm that I would be able to come for the interview on the day you have requested but unfortunately I will not be able to arrive as soon as 5 pm – I have English classes then. Would it be possible for you to meet at 6 pm?
I know the interview is taking place at 32, Sportowa Street. Could you possibly inform me if I could get there by bus number 5? It would be the easiest way from my place, I suppose.
Thank you in advance for all your assistance.
Yours faithfully,
XYZ