Temat: wiedza o krajach anglojęzycznych

Zaproszenie to prośba o wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu. W zależności od tego, do kogo je kierujemy, zaproszenie może być oficjalne (np. do dyrekcji szkoły) lub prywatne (do koleżanki).

Zasady do zapamiętania

  • Zaproszenie powinno mieć odpowiedni styl. Jeśli piszemy oficjalne zaproszenie, warto pamiętać o zwrotach takich jak: We request the pleasure of your company (mniej więcej: Mamy zaszczyt prosić o Twoją obecność) czy Proper Attire Please (Proszę dostosować ubiór do okazji).
  • Generalnie w stylu formalnym używamy raczej strony biernej niż czynnej, nie stosujemy contractions (don`t, aren`t itd.), pamiętamy o zwrotach grzecznościowych typowych dla tej formy (oprócz wyżej wymienionych: R.S.V.P. czyli „proszę o potwierdzenie przybycia” lub Regrets only, to jest: proszę o potwierdzenie tylko w przypadku, jeśli nie możesz być obecny).
  • Niezbędne jest zawarcie informacji: gdzie i kiedy odbywa się wydarzenie, z jakiej okazji, kto zaprasza, jak należy potwierdzić przybycie, jaki strój obowiązuje – oraz innych, jeśli określono to w zadaniu.
  • Zaproszeń na maturze nie podpisujemy, nie trzeba ich też ozdabiać, tak jak autentycznych zaproszeń.

 

Zadanie maturalne

Profesor goszczący w Twojej szkole prosi Cię o zredagowanie zaproszenia dla uczniów na wykład poświęcony plusom i minusom mieszkania w Nowym Jorku. W zaproszeniu umieść następujące informacje:

  • gdzie i kiedy odbędzie się wykład,
  • do kogo przede wszystkim jest skierowany,
  • jak dojechać na miejsce,
  • co będzie w programie wykładu.

 

A oto jak zaproszenie na ten sam temat zredagowała jedna z uczennic. Przeczytaj jej pracę i postaraj się wynotować wszystkie błędy.

INVITATION

Please come to the lecture of Profesor Leon McDough about New York City
Where? The School General Office, 22/17 Partyzantow Street
When? January 20, 2008
The building is near the main university buildings.
Dress: Informal

Rozwiązanie:

Zaproszenie napisane jest we właściwym, raczej nieformalnym stylu. W końcu skierowane jest do uczniów, a nie do władz szkoły.

Niestety, brakuje wielu ważnych informacji: wiadomo wprawdzie, gdzie odbędzie się wykład, ale nie wiadomo kiedy – uczennica umieściła datę, ale bez godziny. Chyba jej koledzy musieliby posiadać dar jasnowidzenia, żeby zgadnąć, kiedyż to wykład mógłby się zacząć. Bez punktu.

Nie wiadomo, do kogo skierowane jest zaproszenie – może być równie dobrze do uczniów, nauczycieli, jak i mieszkańców Nowego Jorku. Bez punktu.

Jest informacja o tym, gdzie znajduje się budynek, ale nie ma – jak tam dojechać. Bez punktu.
Brakuje informacji o programie wykładu, stwierdzenie, że jest „o Nowym Jorku” to za mało (zresztą z błędem, bo o wykładzie mówi się „on”, a nie „about”). Bez punktu.

Błędy (tu zaznaczone na czerwono) nie przekraczają 25%, więc punkt za poprawność jest.

Podsumowanie:
Mimo że zaproszenie napisane jest raczej poprawnie, w odpowiednim stylu, ze słuszną uwagą o ubiorze – uczennica dostanie tylko 1 punkt – zapomniała, że wypełnienie wszystkich punktów jest na maturze na poziomie podstawowym najważniejszą sprawą!