Zaproszenie to krótki tekst użytkowy, w którym zapraszamy kogoś na jakąś uroczystość, dyskotekę, przyjęcie, otwarcie wystawy itp.

Zasady do zapamiętania

 • Zaproszenie powinno mieć odpowiedni styl. Jeśli piszemy oficjalne zaproszenie, warto pamiętać o zwrotach takich jak: We request the pleasure of your company (mniej więcej: Mamy zaszczyt prosić o Twoją obecność) czy Proper Attire Please (Proszę dostosować ubiór do okazji).
 • Generalnie w stylu formalnym używamy raczej strony biernej niż czynnej, nie stosujemy contractions (don’t, aren’t itd.), pamiętamy o zwrotach grzecznościowych typowych dla tej formy (oprócz wyżej wymienionych: R.S.V.P. czyli „proszę o potwierdzenie przybycia” lub Regrets only, to jest: proszę o potwierdzenie tylko w przypadku, jeśli nie możesz być obecny).
 • Niezbędne jest zawarcie informacji: gdzie i kiedy odbywa się wydarzenie, z jakiej okazji, kto zaprasza, jak należy potwierdzić przybycie, jaki strój obowiązuje – oraz innych, jeśli określono to w zadaniu.

Uwaga! Zaproszeń na maturze nie podpisujemy, nie trzeba ich też ozdabiać, tak jak autentycznych zaproszeń.

Jak napisać zaproszenie?

 • Język zaproszenia może być formalny lub nieformalny – zależy, kogo zapraszamy.
 • Pamiętaj, że w każdej krótkiej formie użytkowej najważniejsze jest zrealizowanie wszystkich podpunktów zgodnie z poleceniem.
 • W zaproszeniu podajemy
  • rodzaj imprezy,
  • miejsce i czas,
  • ewentualne szczegóły z polecenia,
  • należy się też podpisać, żeby było wiadomo, kto zaprasza.

 

Przykładowe zadanie

Przebywasz na obozie językowym w Wielkiej Brytanii. Chcesz zorganizować swoje przyjęcie urodzinowe dla koleżanek i kolegów z kursu. Zredaguj zaproszenie, w którym:

 • podasz termin imprezy;
 • zachęcisz każdego, żeby przyszedł z osobą towarzyszącą;
 • poprosisz o przyniesienie płyt z muzyką;
 • wyjaśnisz, jakie specjalne atrakcje czekają na gości.

W zadaniu nie jest określony limit słów.

Przykładowe zaproszenie

Come to my birthday party!
It’s going to be great fun!
The party starts at 8 p.m. on Sunday 14th August, in the Jeff’s restaurant.
Please, take your boyfriends and girlfriends with you. Take also some CDs with great party music. There’s going to be lots of beer and the chef promised to give us a short cooking lesson. We’re also going to have… fireworks!
Don’t miss it!
Kasia

Przydatne zwroty

 • I’d like to invite you… – Chciałabym zaprosić Cię…
 • Please join us… – Proszę, dołącz do nas…
 • Regrets only – stosowane w zaproszeniach oficjalnych – prośba o potwierdzenie, tylko jeśli mamy zamiar z zaproszenia nie skorzystać
 • Come to… – Przyjdź do…
 • All details at… – Wszystkie szczegóły u… (tu numer telefonu)
 • Proper attire please – jest to prośba o właściwy ubiór (bardzo formalna)
 • Dinner Jackets and Evening Dress – prośba o przybycie w strojach wieczorowych
 • Dress: Informal – ubiór nieoficjalny, stosowane raczej w formalnych zaproszeniach lub żartobliwie.

 

Zadanie maturalne

Mama prosi cię o ułożenie zaproszenia dla jej koleżanek z pracy na pokaz slajdów z podróży wakacyjnej. Twoje zaproszenie powinno zawierać następujące informacje:

 • gdzie i kiedy odbędzie się pokaz,
 • o wymaganym nieformalnym ubiorze,
 • o programie pokazu,
 • o tym, co należy zabrać ze sobą.

Uwaga! W zadaniu nie jest określony limit słów.

INVITATION

Please be my guest at the Holiday Slide Show on 9th September 2007 at 7 p.m. at my place: 27, Borowiecka Street, Warsaw.
(1)The show will last about two hours and I’m going to show you the slides from Japan first (approx. 30 minutes), then the ones from Thailand (30 inutes) and finally the set of slides from China (1 hour) (2).
Remember to bring some food and sense of humour (3)! 
You can’t miss it!
Maria Romanowska
Dress: Informal (4)
Regrets only

Zawsze sprawdzaj punkt po punkcie, czy Twój krótki tekst użytkowy zawiera wszystkie informacje zawarte w poleceniu!

 • (1) Gdzie i kiedy?
 • (2) Program pokazu
 • (3) Co przynieść
 • (4) Jak się ubrać

Pamiętaj!
Zaproszenie to prośba o wzięcie udziału w jakimś wydarzeniu. W zależności od tego, do kogo je kierujemy, zaproszenie może być oficjalne (np. do dyrekcji szkoły) lub prywatne (do koleżanki).
Zaproszenie musi zawierać:

 • informację o tym, gdzie i kiedy odbędzie się impreza,
 • informację o tym, kto zaprasza,
 • szczegóły z polecenia, jeśli takie występują (np. specjalny ubiór, co przynieść itd.).

 

Zadanie maturalne

Profesor goszczący w twojej szkole prosi cię o zredagowanie zaproszenia dla uczniów na wykład poświęcony plusom i minusom mieszkania w Nowym Jorku. W zaproszeniu umieść następujące informacje:

 • gdzie i kiedy odbędzie się wykład,
 • do kogo przede wszystkim jest skierowany,
 • jak dojechać na miejsce,
 • co będzie w programie wykładu.

INVITATION

Students of our school!
Now you have a unique opportunity to participate in the lecture of Professor Leon McDough from The University of Edinburgh who has lived in New York City for recent 10 years.
Would you like to study abroad?
Have you been learning English for a long time?
Would you like to know where does the name Big Apple originate from?
If you replied yes to any of these questions – the lecture is for you!
The lecture will include general information about the city, its habitants` customs and communication problems.
It starts at 7 p.m., 20th January 2008, The School General Office, 22/17, Partyzantow St.
How to get there: from the centre take the bus 15 and get off at Partyzantow Street
– from the east: take the tram 20 and get off in front of the university library
– from the west: walk on foot, it is 15 minutes from the main university buildings
You are kindly requested not to record any part of the lecture.

A oto jak zaproszenie na ten sam temat zredagowała jedna z uczennic. Przeczytaj jej pracę i postaraj się wynotować wszystkie błędy.

INVITATION

Please come to the lecture of Profesor Leon McDough about New York City
Where? The School General Office, 22/17 Partyzantow Street
When? January 20, 2008
The building is near the main university buildings.
Dress: Informal

Rozwiązanie:
Zaproszenie napisane jest we właściwym, raczej nieformalnym stylu. W końcu skierowane jest do uczniów, a nie do władz szkoły.
Niestety, brakuje wielu ważnych informacji: wiadomo wprawdzie, gdzie odbędzie się wykład, ale nie wiadomo kiedy – uczennica umieściła datę, ale bez godziny. Chyba jej koledzy musieliby posiadać dar jasnowidzenia, żeby zgadnąć, kiedyż to wykład mógłby się zacząć. Bez punktu.
Nie wiadomo, do kogo skierowane jest zaproszenie – może być równie dobrze do uczniów, nauczycieli, jak i mieszkańców Nowego Jorku. Bez punktu.
Jest informacja o tym, gdzie znajduje się budynek, ale nie ma – jak tam dojechać. Bez punktu.
Brakuje informacji o programie wykładu, stwierdzenie, że jest „o Nowym Jorku” to za mało (zresztą z błędem, bo o wykładzie mówi się „on”, a nie „about”). Bez punktu.
Błędy nie przekraczają 25%, więc punkt za poprawność jest.
Podsumowanie: Mimo że zaproszenie napisane jest raczej poprawnie, w odpowiednim stylu, ze słuszną uwagą o ubiorze – uczennica dostanie tylko 1 punkt – zapomniała, że wypełnienie wszystkich punktów jest na maturze na poziomie podstawowym najważniejszą sprawą!