Ważne! Letter of application to rodzaj listu formalnego. Pisząc w stylu formalnym, pamiętaj o:

 • stosowaniu form pełnych, a nie ściągniętych (czyli I am a nie I’m oraz cannot nie can’t)
 • nieużywaniu wyrażeń nieformalnych, potocznego języka – używamy strony biernej (czyli nie pytaj:
  Where do you organize the language camps?
  tylko Where are the camps organized?
 • używaniu łączników zdaniowych i grzecznych wyrażeń, na przykład:
  I would be grateful if you could…,
  I would appreciate…,
  I look forward to hearing from you.
 • unikaniu phrasal verbs
 • używaniu strony biernej, kiedy to tylko możliwe
 • byciu uprzejmym – dlatego zamiast zadawać pytania wprost, stosuj parafrazy:
  I would like to know if…
  Another question I have is about…

 

Tak powinien wyglądać list motywacyjny!

Adres

Data

Dear Sir/Madam

Pierwszy akapit – wstęp (dlaczego piszemy ten list) – w związku z ogłoszeniem (gdzie zamieszczonym i kiedy).

Drugi akapit – dlaczego chcesz się ubiegać o tę pracę – chęć, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

Trzeci akapit – inne cechy, które są tu istotne – np. umiejętność pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem itp.

Czwarty akapit – podsumowanie – uważam, że jestem świetnym kandydatem na to stanowisko.

Formułka kończąca: np. I’m looking forward to hearing from you.

Yours faithfully
Podpis

Lub
Dear Mr Brown, jeś­li znamy nazwisko osoby, do której piszemy list.
W środku listu może być więcej akapitów – to zależy od potrzeb.
Lub
Yours sincerely, jeśli znamy nazwisko osoby, do której piszemy list.

Te zwroty mogą się przydać!

 • I am writing to apply for a job/a post… – Piszę, aby ubiegać się o pracę/stanowisko…
 • I am writing in response to your advertisement in… – Piszę w odpowiedzi na ogłoszenie w…
 • As far as my qualifications/experience are concerned… – Jeśli chodzi o moje kwalifikacje/doświadczenie…
 • I can work in team/under pressure – Potrafię pracować w zespole/pod presją
 • I enclose my CV – Załączam moje CV

Przykładowe zadanie maturalne

Przeczytałeś list w gazecie, w którym młodym ludziom oferuje się wakacyjną pracę polegającą na opiece nad ludźmi starszymi w ośrodku. Napisz list motywacyjny, w którym:

 • poinformujesz, skąd dowiedziałeś się o pracy,
 • poinformujesz, czym się obecnie zajmujesz i dlaczego zależy Ci na powyższej pracy,
 • opiszesz swoje doświadczenie dotyczące podobnej pracy,
 • poprosisz o szybką odpowiedź i podasz swój adres e-mail.

 

Address

Date

Dear Sir/Madam

I am writing in response to your advertisement in ‘Gazeta Wyborcza’, in which you seek candidates for a summer job in an old people’s house.
I am a third-year student of psychology at Warsaw University and I am going to write my MA thesis about the psychological aspects of different institutions taking care of old people. This job will enable me to observe old people in such a situation. I have worked as a volunteer in several old people’s houses already – three in Poland and one in Germany – and I have experience in taking care of elderly people: being a ‘nurse’ and providing entertainment (reading, painting, theatre). My English is quite good: I have passed FCE exam , so I can communicate well with the people in your institution.
I would be grateful, if you could answer very soon to my letter. I am planning my holidays so it is important to know in advance all my obligations. Don’t hesitate to contact me on my e-mail, which
is arroiba@gazeta.pl
I’m looking forward to hearing from you.

Yours faithfully
Podpis

Jak egzaminatorzy będą oceniać Twoją pracę?

Tak wyglądają szczegółowe kryteria oceniania w dłuższym tekście użytkowym.

 • TREŚĆ – 4 punkty – po 1 punkcie za każdą informację, 0,5 punkta, jeśli informacja zawiera tylko część elementów, 0 punktów – brak informacji lub błędy językowe uniemożliwiające jej zrozumienie.
 • FORMA – 2 punkty; kiedy wypowiedź jest zgodna z wymaganą formą, tekst jest logiczny i spójny, objętość przekroczona (lub mniejsza) o nie więcej niż 10 proc. Przekroczenie granic objętoś­ci do +/– 15 proc., częściowa spójność i logiczność, częściowa zgodność z formą – 1 punkt. Niezgodność z wymaganą formą to zawsze 0 punktów, nawet gdyby inne kryteria były spełnione.
 • BOGACTWO JĘZYKOWE – 2 punkty maksymalnie, za zróżnicowane struktury gramatyczne, słownictwo i frazeologię.
 • POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA – 2 punkty maksymalnie, za pracę z błędami (gramatycznymi/leksykalnymi/ortograficznymi), które nieznacznie utrudniają komunikację i stanowią nie więcej niż 15 proc. pracy, 1 punkt gdy błędy utrudniają komunikację i stanowią od 15 do 25 proc. pracy (wszystkich wyrazów). Więcej błędów utrudniających lub uniemożliwiających komunikacje to 0 punktów.
 • Nie ma punktów za bogactwo ani poprawność językową, jeśli praca nie ma przynajmniej 50 proc. limitu słów (czyli 60 słów).
 • Praca nieczytelna lub całkowicie niezgodna z tematem nie jest oceniana.