List formalny (oficjalny) to bardzo często występująca na maturze forma pisemna. Taki list wysyłamy do osób, z którymi nie utrzymujemy kontaktów towarzyskich, a więc do instytucji, osób zajmujących ważne stanowiska itd.
Taki list, choć jego układ nie różni się znacznie od listu prywatnego, powinien być napisany w innym rejestrze (stylu).

 

List formalny – główne wymogi

  • powinien być czytelny, napisany w przejrzystym układzie, adres i inne części listu powinny być wyraźnie wyodrębnione;
  • styl grzeczny i bezosobowy (czyli stosujemy przyjęte formy np. pożegnania i powitania zamiast dowolnych, nie piszemy: lots of kisses tylko Yours faithfully itd.);
  • używamy pełnych form gramatycznych (np. nie I’d like tylko I would like, nie: I’m tylko I am itd.);
  • stosujemy wyszukane słownictwo, np. I am writing to enquire whether you could help me (a nie: Can you help me?);
  • często używamy strony biernej (Your luggage will be delivered as soon as possible, a nie: We’ll send your luggage ASAP);
  • formułujemy zdania złożone oraz używamy słów, takich jak: moreover (co więcej), however (jakkolwiek), on the other hand (z drugiej strony).

 

Układ listu formalnego

. (1) Adres nadawcy

. Data

nazwisko odbiorcy
adres odbiorcy

(2) Zwrot grzecznościowy,

Wstęp (podajemy, dlaczego piszemy, powołujemy się na odpowiednie pisma, jeśli to odpowiedź na inny list; podajemy datę, jeśli to odpowiedź na ogłoszenie w gazecie)

Rozwinięcie (omawiamy sprawy, jakie mamy do przekazania adresatowi)

Zakończenie (podsumowujemy ustalenia, zadajemy pytania, prosimy o odpowiedź, np. I look forward to hearing from you – czekam niecierpliwie na odpowiedź).

Yours faithfully/Yours sincerely

Imię i nazwisko
Odręczny podpis

1) Uwaga, przeciwnie niż po polsku! W adresie nadawcy nie piszemy imienia i nazwiska, tylko adres (zaczynając od numeru domu i ulicy)

2) Typowy zwrot grzecznościowy to: Dear Sir/Madam (jeśli nie znamy osoby, do której piszemy); jeśli znamy, piszemy: Dear Mrs Kowalska; uwaga: nigdy po angielsku nie piszemy Dear Mrs/Mr plus imię, to duży błąd!

Każda nowa kwestia i sprawa powinny być w osobnym akapicie! Często akapity oddzielone są jeszcze dodatkową interlinią.

Yours faithfully – gdy nie znamy nazwiska adresata listu
Yours sincerely – gdy znamy

 

Zadanie maturalne

Napisz list do dyrektora szkoły, w którym:

  • poinformujesz go o wynikach ankiety dotyczącej szkolnych obiadów;
  • poprosisz o zmiany w menu;
  • przekażesz sugestie dotyczące ceny obiadu;
  • poprosisz o dofinansowanie dla biedniejszych uczniów.

Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

Poznań
11 May 2007
Dear Mr Koziolek,

In accordance to your request from 6th April 2007 I am writing to inform you about the results of School Canteen Survey. The survey took place on 11th April 2007 and as many as 243 students participated in the event.

Concerning the survey results I would like to enquire if changes in the school menu would be possible as most of the students (87,5%) would like it to be modified. Most of the group (67%) would like salads more frequently and 44,3% equiries were related to soup quality.

Moreover, the price of lunch seems to be too high for many of our students. At presence it is established at 10 PLN / lunch and the reduction by 15% would be accepted by most students who cannot afford lunch nowadays.

Consequently, the lunch refund for the poorest students is still awaited in our school. In relation to the survey there are 3,2% students who are unable to accept any price for lunch.
Would it be possible for school authorities to purchase meals for them?
I look forward to hearing from you.
Yours sincerely,
XYZ.