Temat: dom

List nieformalny

List nieformalny (prywatny) to bardzo popularna forma maturalna. Taki list piszemy do przyjaciół lub rodziny, jeśli chcemy poinformować ich o zmianach w naszym życiu, upewnić o pamięci, uzyskać informacje bądź je przekazać.

Taki list, przeciwnie niż list formalny, również będący formą maturalną (zajrzyjcie do „Cogito” nr 18, gdzie taki list omawialiśmy) powinien być napisany lekko, stylem potocznym, językiem nieskomplikowanym. Język listu prywatnego bardzo zbliżony jest do języka mówionego, co dla wielu maturzystów stanowi spore ułatwienie.

 

List nieformalny

 • Powinien być napisany przejrzyście, czytelnie, z zachowaniem:
  • podziału na akapity (w wymaganiach egzaminacyjnych nie jest bezpośrednio powiedziane, że list nieformalny musi być podzielony na akapity. Taka forma jest jednak na pewno bardziej atrakcyjna dla czytającego i świadczy o tym, że uczeń myśli logicznie i zamierza przedstawić wymagane informacje w sposób uporządkowany);
  • oraz wszelkich części składowych (zwroty grzecznościowe, rozwinięcie, zakończenie).
 • Dopuszczalne jest stosowanie skrótów, tzw. contractions, np. she isn’t zamiast she is not, don’t zamiast do not itd.
 • Słownictwo powinno być proste, np. zamiast pisać
  I would be grateful if you were so kind to help me, napiszemy:
  Can you help me?
 • Nie używamy emotikonów i skrótów typowych tylko dla korespondencji elektronicznej (np. LOL zamiast: lots of love).
 • Jako błąd nie będzie policzony brak daty: jeśli w poleceniu nie będzie określone inaczej, nie podajemy swoich danych osobowych na maturze – nie podpisujemy się imieniem i nazwiskiem, nie wymyślamy adresu itd.
 • Posługujemy się raczej stroną czynną niż bierną dla uproszczenia wypowiedzi – a więc nie:
  This house will be renovated soon, tylko:
  My parents are going to do some things around the house.

 

Układ listu nieformalnego

Dear…,/Hi,…/Hello…,

Wstęp: dziękujemy za ostatni list albo wyjaśniamy, dlaczego tak długo się nie odzywaliśmy. Można też zapytać o zdrowie albo ogólnie o to, jak się żyje adresatowi listu.

Rozwinięcie: w kilku akapitach (ok. dwóch, trzech) omawiamy sprawy, jakie mamy do adresata. Pamiętaj, żeby sprawdzać punkt po punkcie, czy realizujesz wszystkie wskazówki zawarte w zadaniu.

Zakończenie: podsumowujemy ustalenia (np. kto do kogo pierwszy przyjeżdża w odwiedziny), pozdrawiamy adresata i jego rodzinę, oczywiście zapewniamy o tym, że tęsknimy (choćby tak: I look forward to meeting you), prosimy o szybką odpowiedź (Write to me soon, please!).

Best wishes/Lots of love/Yours/See you soon/Keep well/Take care
Imię

 

 • Wpisywanie dat na maturze w liście jest opcjonalne – nikt Ci za to nie doda punktów i nikt ich nie odejmie za brak tej informacji.
 • W liście nieformalnym nie ma potrzeby oddzielać akapitów dodatkową interlinią, jak to miało miejsce w liście formalnym.
 • Konieczny jest pożegnalny zwrot grzecznościowy. Choćby taki:
  Najlepsze życzenia/Całuski/Twój (Twoja)/Do zobaczenia wkrótce/Trzymaj się.
 • Na maturze podpisuj się XYZ, chyba że w zadaniu podano inaczej.
  Pamiętaj, cały list musi się zmieścić w limicie od 120 do 150 słów.
  To nie jest dużo, nie pisz więc rozwlekle, tylko na temat!

 

Zadanie maturalne

Napisz list do kolegi, w którym:

 • opisujesz, w jakim otoczeniu znajduje się dom, do którego przeprowadziłeś się wraz z rodzicami;
 • wspominasz, ile masz pokoi i który z nich lubisz najbardziej;
 • nadmieniasz, że w domu bywa chłodno;
 • dzielisz się obserwacjami na temat sąsiada.

Dear Peter,

How are things in Cracow? I am having a wonderful time here!
We’ve finally moved to a new house and it’s really ­great. It is situated among woody peaks of low hills. There are also narrow alleys with old-fashioned houses, incredibly beautiful (1).
The house isn’t finished yet but it’s going to have six rooms – great, isn’t it? My favourite room is the attic: (2) I’m going to convince my parents to arrange my bedroom there. I’ve always dreamt of a slanting roof!
I hope to spy through a roof window my new neighbour. She’s really cute. She’s called Sophie and she’s 18. I hope you’ll come and meet her. (3)
The only thing I`m not happy about is the temperature inside: usually it’s about 21 (4) centigrades. I think I’ll have to buy a new jumper ASAP!
I look forward to hearing from you.
See you soon,
XYZ

1) opis tego, gdzie znajduje się dom;
2) opis, ile jest pokoi, i informacja, jaki jest ulubiony pokój kolegi;
3) obserwacja na temat sąsiadki (jest słodka, ma na imię Sophie);
4) informacja na temat temperatury w domu, która jest niższa niż w bloku.

Ocena tego listu

 • Treść: w liście przekazano wymagane w zadaniu informacje.
 • Forma: jest właściwa, list podzielono na logiczne akapity, zastosowano typowe dla listu prywatnego formy grzecznościowe i skróty.
 • Bogactwo językowe: na poziomie podstawowym wyróżnione zwroty są zaawansowane.
 • Poprawność: list nie zawiera błędów językowych ani gramatycznych.

W sumie uczeń dostaje 10 punktów na 10 możliwych za to zadanie i śpiewająco zdaje tę część matury!