List z reklamacją

jest listem formalnym, muszą być więc zachowane wszystkie podstawowe cechy listu formalnego:

 • odpowiedni zwrot grzecznościowy zaczynający list
  – Dear Sir
  – Dear Madam
  – Dear Mr (Ms) Brown;
 • wstęp, rozwinięcie, zakończenie;
 • odpowiedni zwrot grzecznościowy kończący list:
  • Yours faithfully, jeśli nie znamy nazwiska adresata i tytułujemy go Dear Sir or Dear Madam,
  • Yours sincerely, jeśli znamy nazwisko adresata i list rozpoczynamy np. Dear Mr Brown.
 • nie stosujemy form skróconych, czyli piszemy I am not, a nie I’m not;
 • używamy formalnego słownictwa i unikamy czasowników frazowych, na przykład zamiast look for powiemy seek (szukać).

 

Przydatne zwroty w liście z reklamacją:

 • I’m writing to complain about… / to express my dissatisfaction about
  (Piszę, aby złożyć reklamację w sprawie, wyrazić swoje niezadowolenie);
 • It doesn’t work properly / it is out of order / it is broken
  (Nie działa, popsuło się);
 • I would like a refund / I would like my money back / I would like you to exchange…
  (Chcę zwrotu pieniędzy / wymiany)

 

Przykładowe zadanie maturalne

Przebywasz na studiach w Londynie. Kupiłeś niedawno laptopa, który nie działa tak, jak powinien. Napisz list do sklepu, w którym zakupiłeś komputer. W liście:

 • napisz, w jakiej sprawie piszesz i kiedy komputer został przez ciebie zakupiony;
 • wymień dwa problemy związane z nieprawidłowym działaniem komputera;
 • wyjaśnij, że mimo iż znasz się na komputerach, nie są to problemy, które mógłbyś rozwiązać samodzielnie;
 • zażądaj wymiany komputera na nowy lub zwrotu pieniędzy.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the laptop computer which I bought from you on 12th March 2006.
I am afraid it does not work properly. Firstly, the battery is law although the computer is plugged in all the time. When I unplug it, it switches off after five minutes, although I was told it was going to work for two hours. Secondly, the screen is darker than usual, although I have set the maximum brightness. Computers are my hobby, but although I know a lot about them, these problems are too serious for me to solve them without professional help.
I demand a full refund of money or exchange for a new computer.
Please, e-mail me at: marapea@co.uk, or telephone at 661 998 001.
Yours faithfully,

XYZ