You can be requested to write a narrative relating to school. Here are some general hints regarding writing a narrative.

Narrative

Jedną z najbardziej typowych form wypracowania jest opowiadanie. Zazwyczaj prosi się o napisanie krótkiej historii, która zaczyna się lub kończy podanym zdaniem.

 • KROK 1
  Jedną z najważniejszych spraw w opowiadaniu jest chronologia. Najpierw poukładaj wydarzenia według kolejności. Zrób szkic całego opowiadania. Kiedy układasz wydarzenia, pamiętaj o czasach! W opowiadaniu zazwyczaj używamy czasów Past Simple i Past Continuous. Jeżeli coś działo się przed wydarzeniami, które opisujesz, wtedy używaj czasu Past Perfect, tzw. czasu zaprzeszłego.
 • KROK 2
  Aby uczynić opowiadanie bardziej interesujące, możesz połączyć krótkie zdania takimi zwrotami, jak: and, or, then, so, which, whose, whom, who. Oto przykłady takich zdań:

  • The man who found the wrecked coach first went back to the village and asked for help.
  • She felt very ill the next morning but she still went to work, which surprised me.
  • When the police arrested him he didn’t put up a struggle or make a fuss.
  • The last bus had gone so he had to hire a car, which was very expensive.
  • She was the woman who stole the car from the garage.
 • KROK 3
  Zastanów się, co można dodać, a co zmienić? Bądź krytyczny i postaw się w sytuacji czytelnika. Pamiętaj o tym, żeby zachować harmonię kompozycji, nie poświęcaj zbyt dużo czasu na opisy osób czy sytuacji, tylko wpleć je rozsądnie w tekst.

Zestaw użytecznych zwrotów:

 • Na początku opowiadania użyj:
  • To begin with…
  • At firs…
  • Initiall…
  • At the outset…
 • Wprowadzając wydarzenia wcześniejsze od już opisanych, użyj:
  • Before this…
  • Formerly…
  • Prior to this…
 • Wprowadzając wydarzenia równoczesne z już opisanymi, użyj:
  • Meanwhile…
  • While…
  • Simultaneously…
  • At about the same time…
  • At the roughly the same time as this…
  • While this was happening…
  • Just then…
  • It was now that…
 • Wprowadzając wydarzenia późniejsze od już opisanych, użyj:
  • Next…
  • After this…
  • Afterwards…
  • Later…
  • Subsequently…
  • Not longer after this…
 • Aby zakończyć opowiadanie, użyj:
  • In the end…
  • As it turned out…
  • Finally…
  • Eventually…
  • At last…
Pamiętaj!

 • Zrób szkic opowiadania. Uporządkuj wydarzenia.
 • Zastanów się nad szczegółami. Kim jest bohater? Gdzie dzieje się akcja? Kiedy? Warto też zamieścić jakieś detale, ale z umiarem.
 • Uporządkuj tekst. Zaplanuj kolejne akapity. Zdecyduj, jakich zwrotów w nich użyjesz. Pomyśl nad ciekawymi określeniami, które opisywałyby ludzi czy wydarzenia i wzbogaciły tekst.
 • Zwróć szczególną uwagę na czasy i ich zgodność.
 • Bardzo ważna jest korekta. Zanim do niej przystąpisz, odpocznij chwilę, żeby mieć świeższe spojrzenie na tekst.

FAIRY TALE (BAJKA)

Często zdarza się, że opowiadanie, które masz napisać, ma mieć formę bajki lub umiejscowione jest w baśniowej scenerii. W takim opowiadaniu najczęściej używamy następujących zwrotów:

 • Once upon a time…
 • There once lived…
 • In days of old…
 • In times of old…
 • Many years ago…
 • Long, long years ago…
 • Legend has it that…
 • And so they lived happily ever after…
 • So ends the tale of…