Temat: szkoła

Notatka to przykład prostej formy użytkowej, w której na piśmie przekazujemy pewne informacje. Notatka, zależnie od tego, do kogo jest skierowana, może mieć charakter formalny (oficjalny) lub prywatny (nieformalny).

Dla notatki prywatnej charakterystyczne są:

 • krótkie zdania, często zastąpione równoważnikami;
 • liczne skróty, znaki graficzne i pominięcia (np. zaimków, niektórych przyimków, przedimków);
 • podział notatki umożliwiający jak najszybsze odnalezienie szukanej informacji
  (np. Gdzie? – w pokoju nauczycielskim; Co? – Zebranie itd.);
 • użycie trybu rozkazującego (np. Nie czekaj, kup!);
 • prosty język.

Dla notatki oficjalnej charakterystyczne są:

 • krótkie, ale pełne i poprawne gramatycznie zdania;
 • brak skrótów i pominięć;
 • tradycyjna forma zapisu (przypomina list oficjalny lub zaproszenie, w zależności od celu określonej notatki);
 • użycie zwrotów grzecznościowych (All the best, Regards, Dear Sir/Madam);
 • użycie strony biernej.

 

Zadanie maturalne

Napisz na szkolnej tablicy ogłoszeń notatkę do swojego kolegi z klasy na temat znalezionej czapki. W notatce zamieść informację, że:

 • czapka była pod ławką wspólnego kolegi;
 • czapka jest trochę brudna, więc trzeba ją uprać;
 • czapka jest do odbioru w sekretariacie szkolnym;
 • kolega może odebrać zgubę od 11.00 do 13.00.

From: XYZ (1) To: Mike Honders (2)

Subject: Your lost woolen cap
Your cap found – under Paul’s desk! (3)
Unfortunately – cap is dirty.
Go to the laundy with it ASAP! (4)
To be taken home: secretary office, 11.00 am – 1 pm, from today. (5)
I hope tomorrow you’ll have it on your head!

1) Dobrze, że uczeń się nie podpisał – na maturze nigdy nie podajemy swoich danych osobowych, chyba że zadanie stanowiłoby inaczej!
2) Notatka jest skierowana do kolegi – oto informacja o tym.
3) Informacja o tym, że czapka była pod ławką wspólnego kolegi.
4) Informacja o stanie czapki; tryb rozkazujący (idź do pralni) i skrót – jest to notatka nieformalna.
5) Informacja o tym, w jakich godzinach można odebrać w sekretariacie czapkę.

A teraz przeczytaj, jak to zadanie rozwiązał inny uczeń, i zastanów się, gdzie popełnił błędy.

LOST CAP FOUND!!!
To: Mike Honders
Mike, I find your cap of wool, I have it at home. If you want it back, I take it tomorrow to the hedmaster’s secretary office. It is not good, the cap. I’m sorry.
Contact me at the mobile phone, you know the number.
XW

Rozwiązanie
Uczeń wybrał właściwy styl, ponieważ notatka do kolegi powinna być napisana stylem nieformalnym (krótkie zdania, skróty, czasami równoważniki). Niestety, zapomniał napisać, że czapka była pod ławką wspólnego kolegi – 0 pkt za pierwszą informację.
Nie napisał też, że czapka jest brudna i trzeba ją uprać, bo informacja, że „cap is not good” jest tak niepoprawna, że trudno zrozumieć, co autor miał tu na myśli – 0 pkt za drugą informację. Chociaż w tekście pojawiło się (zniekształcone) wspomnienie o sekretariacie, nie ma w nim nic na temat tego, że tam właśnie jest do odbioru czapka! – 0 pkt za trzecią informację. Nie wiadomo też nic na temat tego, kiedy można ją odebrać – 0 pkt za czwartą informację.