Temat: travel

Pocztówka to krótka forma pisemna występująca na maturze. Oto kilka najważniejszych jej cech:

 • Styl pocztówki uzależniamy od osoby odbiorcy: inaczej będzie wyglądała pocztówka do szefa (styl formalny, pełne zdania, brak skrótów), a inaczej do koleżanki.
 • Układ powinien być stały: zwrot grzecznościowy na początku (Dear,), każda nowa kwestia pisana w osobnym akapicie (chociaż w tym wypadku wystarcza wcięcie, nie trzeba stosować przerwy), zwrot grzecznościowy na koniec (Love, Best wishes, Wishing you all the best, Lots of love etc.).
 • Na maturze nie będziesz prawdopodobnie mieć określonego limitu słów, ale pocztówka średnio powinna zająć około 1/3 strony formatu A4.
 • Najważniejsze informacje, które należy zawrzeć w pocztówce (oczywiście szczegóły zależą od polecenia) to: krótki opis pobytu, podziękowanie za pamięć, informacja o pogodzie, opis atrakcji turystycznych, pozdrowienia.

 

Podczas wykonywania zadania na maturze powinieneś zachować odpowiednią formę. Przede wszystkim pamiętaj o:

 • zwrocie do adresata;
 • wyjaśnieniu, gdzie jesteś i pozdrowieniu odbiorcy;
 • zakończeniu pocztówki zwrotem grzecznościowym;
 • podpisaniu się.

Pamiętaj: na maturze nigdy nie podpisujemy się swoim imieniem i nazwiskiem. Najbezpieczniej jest napisać XYZ, chyba że w zadaniu będzie podane inaczej.

Zwroty grzecznościowe do zakończenia pocztówki nieformalnej:

 • Best wishes – najlepsze życzenia
 • Lots of love – uściski, pozdrowienia
 • Kisses – buziaki
 • Love – pozdrawiam (niekoniecznie chłopak do dziewczyny, bo to wcale nie znaczy: kocham!)
 • Yours – twoja, twój

Zwroty grzecznościowe do zakończenia pocztówki formalnej:

 • I wish you all the best – Życzę Ci wszystkiego najlepszego
 • I hope you are in good health – Mam nadzieję, że pozostajesz w dobrym zdrowiu
 • I will be very pleased to hear from you – Będę bardzo zadowolony, jeśli otrzymam wiadomości od Ciebie
 • Regards – Z poważaniem

 

Zadanie maturalne

Wyjechałeś na krótki weekend z przyjaciółmi. Napisz pocztówkę do cioci, w której:

 • opiszesz miejsce, w którym zatrzymaliście się nocleg;
 • poinformujesz ciocię, jaką macie pogodę;
 • podzielisz się wrażeniami z pobytu;
 • wspomnisz cioci, jakie macie plany na niedzielę.

Jak się zabrać to tego ćwiczenia?

 • Styl: ciocia = styl nieformalny, ale bardzo kulturalny. Dopuszczalne będą skróty, ale obowiązują wszystkie zwroty grzecznościowe na początku i końcu.
 • Zacznij od Dear Aunt…, żeby nie było wątpliwości, że pamiętasz, do kogo masz pisać.
 • Jeśli nie wiesz, jak zacząć, zawsze dobrym początkiem będą pozdrowienia: Greetings from…
 • Nie jest podane miejsce wyjazdu, więc możesz je sobie wymyślić.
 • Pamiętaj, żeby podpisać się XYZ (chyba że zadanie stanowiłoby inaczej).

Oto przykład takiej pocztówki

Dear Aunt, (1)

Greetings from Kazimierz. Have you ever been to this town? I am spending here a wonderful weekend with my friends, Tomek and Bolek.
We are staying in a small, but quite comfortable, hotel called “Dom Dziennikarza”. It is situated on the slope of a local hill, just in the middle of an impressive forest. It has all the facilities one could imagine: bathrooms in the rooms as well as well – equipped lounge for all guests. (2)
The weather is not so good – it is quite windy and chilly, especially in the mornings. (3) Luckily, it does not matter for us. On Sunday we are going to visit the Hill of the Three Crosses. (4)
I am really having a great time! (5)
I hope you are in good health.
Wishing you all the best,
XYZ

1) Zwrot do cioci – nie ma wątpliwości, do kogo jest pocztówka
2) Opis miejsca, w którym autor nocuje – zgodnie z 1. punktem
3) Informacja na temat pogody
4) Informacja na temat planów na niedzielę (punkt 4)
5) Podzielenie się wrażeniami

 

A teraz przeczytaj, jak to zadanie rozwiązał inny uczeń, i zastanów się, gdzie popełnił błędy. Odpowiedź znajdziesz poniżej:

Dear Aunt Mary,
Greetings from Rabka. I’m here with Tomek and Bolek. It’s OK.
The weather is bad. It’s cold and windy.
Anyway, we enjoy ourselves. I hope you are having a good time, too.
Lots of love,
XYZ
PS: On Sunday we are going to the Slovakian border. Shall I buy you something?

Komentarz
Pocztówka sprawia wrażenie, jakby uczeń nie włożył w nią zbyt dużo wysiłku. Akapity są niestarannie powstawiane (pierwszy jest, ale później już niestety uczeń zwyczajnie o nich zapomniał). Styl jest poprawny (nieformalny, ale z zachowaniem zwrotów grzecznościowych). Niestety, uczeń nie wypełnił wszystkich punktów:

1) Brak informacji o miejscu, w którym zatrzymali się na nocleg – 0 pkt
2) Jest pełna informacja na temat pogody – 1 pkt
3) O wrażeniach z pobytu mówi tylko jedno zdanie: „It’s OK”. Niestety, to za mało na pełną wypowiedź. – 0 pkt
4) Jest wspomnienie niedzielnych planów – to, że jako „postscriptum”, nic nie szkodzi. – 1 pkt

Pocztówka zawiera pewne błędy, ale nie stanowią one więcej niż 25 proc. wyrazów w tekście, można więc przyznać 1 pkt za poprawność.
W sumie za tę pocztówkę uczeń otrzymałby 3 punkty.

 

Zadanie maturalne

Przebywasz właśnie w sanatorium. Napisz pocztówkę do przyjaciół z klasy, w której:

 • poinformujesz o tym, że Twoje zdrowie znacznie się polepszyło,
 • podziękujesz za troskę i pamięć,
 • opowiesz o atrakcjach w okolicy,
 • wyrazisz nadzieję, że w szkole nie mają wielu klasówek.

 

Dear Natalia and Marek,

Greetings from a great sanatorium spa Naleczow! I’m having a wonderful time here with all those diversified treatments.
I’m happy to write that my joints and muscles are much better and I stopped having blood pressure problems as well (1). Great news, isn’t it?
Thank you for all your letters and e-mails (2). I don’t know how I could survive without them! J We must meet as soon as I come back home.
Here are a lot of attractions and I walk a lot, too. Naleczow is situated in a nice park. I`ve already visited it! I’ve also been to many concerts and I’ve drunk a lot of local mineral water Naleczowianka (3).
I hope you haven’t got many tests at school (4) – you know, I’ll have to get some marks when I come back!
I’m really missing our late night talks, Natalka.
Lots of love,
XYZ

Ważne informacje zawarte w przykładowej pocztówce

1) informacja o tym, że zdrowie bardzo się polepszyło
2) podziękowanie za troskę i pamięć
3) informacja o atrakcjach w okolicy
4) nadzieja, że w szkole nie ma wielu klasówek