POZIOM ROZSZERZONY

Rozprawka lub też tak zwane wypracowanie argumentacyjne, charakteryzuje się tym, że zawsze, jak na dwóch szalach wagi, kładzie argumenty za i przeciw. Spójrz na przykładowe tematy rozprawek:

 • Advertising – good or evil?
 • Dangerous sports should be forbidden – do you agree?
 • Advantages and disadvantages of having children.

Przygotowując się do napisania rozprawki, przede wszystkim zbierz argumenty za i przeciw i wypisz je w punktach. Po obu stronach powinna być ta sama liczba argumentów. Są różne możliwości ułożenia argumentów, najprościej (i najlepiej także ze względu na dość surowy limit słów) jest zaplanować rozprawkę według następującego planu:

 • Paragraf pierwszy – wstęp, w którym nakreślasz problem i stwierdzasz, że nie jest on jednoznaczny, że są różne punkty widzenia itp.
 • Paragraf drugi, w którym napiszesz, że jest wiele argumentów za i wymienisz najważniejsze z nich
  • Argument za
  • Argument za
  • Argument za
 • Paragraf trzeci, w którym podkreślisz, że oprócz tych wszystkich argumentów za, są też argumenty przeciw i wymienisz najważniejsze z nich
  • Argument przeciw
  • Argument przeciw
  • Argument przeciw
 • Paragraf czwarty – zakończenie, w którym podsumujesz dyskusję, powtarzając tezę z paragrafu pierwszego – że problem nie jest jednoznaczny i są różne punkty widzenia.

To jest układ najbardziej klasyczny. Oczywiście dopuszczalne są pewne wariacje takiego układu. Możemy wyrazić na końcu naszą jednoznaczną opinię dotyczącą danego zagadnienia, jednak nie wolno nam pominąć argumentów drugiej strony. Na przykład w temacie Advertising – good or evil? możemy śmiało ustosunkować się do reklamy. Od naszej konkluzji zależał będzie układ całości.
Na przykład tak:

 • Paragraf pierwszy:
  It cannot pass unnoticed that advertising influences our habits and lifestyles…
 • Paragraf drugi:
  Some people believe that this influence is too big… (tu podaj argumenty przeciwników reklamy)
 • Paragraf trzeci:
  We must, however, notice that advertising may also have some advantages… ( tu podaj argumenty stawiające reklamę w bardziej pozytywnym świetle)
 • Paragraf czwarty:
  W podsumowaniu możesz napisać, że z powodów przedstawionych powyżej, uważasz, że reklama ma jednak więcej pozytywnych stron – zacznij na przykład tak:
  Summing up – even if we may feel that advertising commercializes our lives, still we are free people and any limits imposed on advertising would mean limits to our freedom…

 

Przykładowy temat:

Capital punishment – for or against?

Przede wszystkim zastanów się, czy to jest temat dla ciebie. Na pewno tak nie jest, jeśli nie znasz odpowiedniego słownictwa (nie mówiąc już o tym, że nie powinieneś wybierać tematu, jeśli czegoś w nim nie rozumiesz, na przykład, co znaczy ‘capital punishment’). Znajomość słownictwa jest potrzebna nie tylko po to, by móc streścić argumenty, których użyjesz, ale też, aby zrobić dobre wrażenie na egzaminatorze! Jeśli jesteś pewien wyboru, zacznij od wypisania na brudno argumentów w punktach, na przykład tak:

FOR

 • The only right punishment for the most horrible crimes
 • Preventive function (it prevents people from committing crimes)
 • Keeping prisoners in jails costs a lot of money

AGAINST

 • Death penalty is immoral, primitive, against international standards of human rights, we should not judge who deserves to live
 • There are mistakes: innocent people are killed
 • No preventive function

 

Oto model wypracowania, wykorzystujący powyższe argumenty:

Capital punishment – for or against?

The death penalty has always been a controversial issue. The modern world has abolished the practice almost everywhere. However, many people, also in Poland, are in favour of re-establishing the capital punishment. To some it is primitive and immoral, to others the only way to punish the cruelest criminals. Let’s examine some of these opinions.

It cannot be denied that there are horrible crimes in which only the capital punishment seems to give justice – to the criminal and to the victims. What is more, the death penalty can have a preventive function, discouraging criminals from commiting crimes. It may also be said that keeping prisoners in jails costs a lot of taxpayers’ money, which could be spent on for example helping the poor.

On the other hand, it is important to realize that the death penalty is also cruel. Killing is not justice and killing sanctioned by law is immoral and primitive, since we have no right to decide who deserves to live and who does not. Moreover, many people are believed to have been executed although they were innocent due to a mistake of a judge or of a system. It is also doubtful if the capital punishment may be a deterrent.

All things considered, one has to conclude that although the matter of the death penalty has been widely discussed and many arguments have been used by the critics and those who are in favour, it is still not clear which solution would be better for our safety.