JAK SPRAWDZAĆ SWÓJ TEKST – PORADY PRAKTYCZNE

Nie ma w szkole takiego przedmiotu jak redagowanie tekstu, ale na maturze musisz uważnie sprawdzić swoje wypracowania.

Oto parę rad:

  • Nigdy nie sprawdzaj wszystkiego naraz – działaj krok po kroku.
  • Przy pierwszym czytaniu zawsze koncentruj się na sensie – jeśli uznasz, że odbiegłeś od tematu i coś musisz zmienić, zmarnujesz wszystkie poprawki, które naniosłeś. Po pierwsze więc – treść. Na poziomie podstawowym sprawdź, czy wszystkie punkty umieszczone w zadaniu znalazły się na pewno w Twoim tekście – to sprawa kluczowa! Najlepiej czytaj każdy punkt po kolei i znajdź odpowiedni fragment w pracy. Zaznaczaj po kolei punkty ptaszkami. Przeczytaj teraz polecenie i zobacz, czy praca zgadza się także z ogólną częścią polecenia – czy jest na temat. Przykład: jeśli w poleceniu jest informacja, że jesteś w Londynie, nie pisz listów z USA.
  • Teraz sprawdź formę – czy są akapity, odpowiedni nagłówek i podpis (jeśli to potrzebne), początek i zakończenie. Sprawdź wszystkie cechy charakterystyczne dla formy podanej w zadaniu (nie musisz przy tym czytać całości).
  • Następne dokładne czytanie poświęć na gramatykę: przede wszystkim sprawdź użycie czasów, potem rodzajniki i konstrukcje.
  • Ostatni szlif to słownictwo i styl. Sprawdź, czy użyteś dostatecznie bogatego słownictwa. Sprawdź, czy styl na pewno odpowiada formie (na przykład list formalny pisany jest stylem formalnym).
  • Jeśli boisz się, że o czymś zapomnisz, zrób sobie listę.

Wydaje się, że to zajmie Ci mnóstwo czasu, ale w praktyce wcale tak nie jest: kiedy skupiasz się tylko na jednej rzeczy, działasz jak skaner, a skuteczność jest naprawdę wyższa.