Ankieta, inaczej nazywana kwestionariuszem, to forma użytkowa złożona z zamkniętych (tak/nie) lub otwartych pytań, przeznaczona do wypełnienia przez pojedynczą osobę (respondenta) na zadany temat. Na maturze możesz spotkać się albo z zadaniem polegającym na ułożeniu ankiety (wtedy już na nią nie odpowiadasz!), albo z takim, w którym będziesz musiał gotową ankietę wypełnić.

Jak dobrze odpowiedzieć na ankietę podczas matury?

 • Odpowiadaj na temat, zgodnie z punktami zawartymi w poleceniu.
 • Odpowiadaj krótko, ale treściwie i na temat. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.
  • Jeśli pytanie zaczyna się np. od Did you… w odpowiedzi powinno być:
   Yes, I did/No, I didn’t (a nie tylko: yes, no!).
  • Jeśli pytanie zamknięte zaczyna się od Have you ever… odpowiedź Yes niestety – nie wystarczy. Powinno być: Yes, I have).
 • Nie musisz używać skomplikowanych spójników (as well… as, both… and…) czy łączników (moreover, what I’d like to add).
 • Ogranicz do minimum (a nawet do zera) tzw. metajęzyk, czyli zwroty, które nie wnoszą nic konkretnego do treści wypowiedzi, a stanowią tylko jej „ozdobnik”, jak:
  In my humble opinion…, As far as I assume, etc.
 • Staraj się pisać zwięźle. Nie pisz rozwlekle: nie używaj łączników (first, next itd.) oraz rozbudowanych wstępów (As my opinion is being taken into consideration…).
 • Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy odpowiedziałeś na wszystkie punkty zawarte w poleceniu – to naprawdę, obok poprawności, najważniejsza kwestia maturalna na poziomie podstawowym!

 

Kiedy układasz ankietę:

 • pamiętaj, żeby zawrzeć pytania dotyczące wszystkich wymaganych punktów;
 • nadaj tytuł (np. School Evaluation Questionnaire);
 • zakończ ankietę podziękowaniem dla respondentów (e.g. Thank you for filling the form);
 • użyj zarówno
  • pytań zamkniętych: Do you prefer:
   • using public transport,
   • walking
   • going by car,
  • jak i otwartych (e.g. Who usually buys tickets in your family? Why?);
 • jeśli jest taka możliwość, umieść zdanie tytułem wstępu (e.g. We would like you to answer a few questions concerning…).

Zwroty przydatne przy układaniu ankiety:

 • What is your opinion about/on/of…? – Jaka jest Twoja opinia na temat…?
 • What do you think about/of? – Co myślisz o…?
 • Please, list… – Proszę, wymień…
 • Give some reasons why you… – Podaj powody, dla których…
 • Explain why… – Wyjaśnij dlaczego…
 • Are you satisfied with…? – Czy jesteś zadowolony z…?
 • How would you rate…? – Jak byś ocenił…?

Zadanie maturalne

Właściciel sklepu, w którym kupujesz co tydzień warzywa, przeprowadza ankietę dotyczącą zmian przez niego wprowadzonych. Odpowiedz na pytania właściciela, które dotyczą:

 • częstotliwości robienia przez Ciebie zakupów w tym sklepie,
 • powodu, dla którego tak często akurat tu robisz zakupy,
 • tego, czy podobają Ci się wprowadzone ostatnio zmiany,
 • Twoich pomysłów na innowacje w sklepie.

GREEN WORLD SURVEY

a) How often do you do shopping in Green World?

 • Once a week

b) Why do you buy vegetables in our shop?

 • Vegetables are cheaper here than in Green Day or other shops nearby. I like friendly atmosphere of Green World and Mrs. Orebić, too.

c) Do you like the changes we have arranged recently?

 • Yes, I do! Especially I like the discounts for customers living in Karen Street as I am one of them.

d) What would you change here if you were the owner?

 • I would sell more exotic fruit. People like them and they are not available in nearby shops.

We kindly thank you for filling the questionnaire.

Zadanie dodatkowe
A teraz przeczytaj, jak na tę samą ankietę odpowiedział inny uczeń i zastanów się, gdzie popełnił błędy. Odpowiedź znajdziesz poniżej:

GREEN WORLD SURVEY

a) How often do you do shopping in Green World?
I do shopping in Green World one time a week.

b) Why do you buy vegetables in our shop?

I buy vegetables in your shop because it’s near my house and I like it.

c) Do you like the changes we have arranged recently?
Yes.

d) What would you change here if you were the owner?
I don’t know.

We kindly thank you for filling the questionnaire.

Rozwiązanie
Uczeń udzielił odpowiedzi na trzy pytania z czterech (odpowiedź I don’t know nie jest wystarczająca!). Jako że w pierwszym pytaniu użyto błędnej formy (powinno być „once a week”), drugie zdanie jest niezgrabne stylistycznie, trzecie jest niepoprawne (tak, tak, to jest błąd – powinno być „yes, I do”), błędy przekroczyły 25 proc. treści i uczeń nie otrzymuje punktu za poprawność. Razem dostaje więc 3 punkty z możliwych do zdobycia 5 punktów.

Zadanie maturalne

Twoje koleżanki z klasy wystąpiły do dyrekcji szkoły z inicjatywą utworzenia kółka przyrodniczego. Chciałbyś należeć do tego kółka i dlatego zostałeś poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety. Udziel odpowiedzi na następujące pytania:

 • Od jak dawna interesujesz się przyrodą?
 • Jak zamierzasz się włączyć w działanie kółka?
 • Co chcesz robić po skończeniu szkoły?
 • W jaki sposób dowiedziałeś się o istnieniu kółka?

1) How long have you been interested in nature for?

 • I have been interested in nature for three years.

2) What contribution are you going to make towards activity of our Extra Nature Classes?

 • I’m going to prepare a speech on homeless dogs as I’ve been a volunteer in the dog pound for recent two years. I’d like to make a school searchable database of pets that need our help.

3) What do you want to do when you have graduated from school?

 • I’d like to study “Veterinary Medicine” to become a professional vet.

4) How did you find out about our Extra Nature Classes?

 • I’ve read an article in the school magazine about your classes. I like the idea very much.

 

Zadanie dodatkowe

A teraz przeczytaj, jak na tę samą ankietę odpowiedział inny uczeń, i zastanów się, gdzie popełnił błędy. Odpowiedź znajdziesz poniżej:

1) How long have you been interested in nature for?

 • Three years.

2) What contribution are you going to make towards activity of our Extra Nature Classes?

 • homeles pets
 • talk to the headmaster about adopting a pet by school

3) What do you want to do when you have graduated from school?

 • I don`t know.

4) How did you find out about our Extra Nature Classes?

 • I read your ad at school.

1) Wbrew pozorom ta odpowiedź nie jest zła. Jest bardzo krótka, ale poprawna i na temat.

2) Mimo dobrej woli trudno taką odpowiedź uznać za zrozumiałą – co autor miał na myśli, pisząc (z błędem): bezdomne psy? Co będzie z nimi robił – karmił, opisywał, zbierał na nie pieniądze?

3) Jest bardzo prawdopodobne, że nie wiesz jeszcze, co będziesz robił po skończeniu szkoły – ale to nie jest miejsce na taką szczerość. Tu trzeba wykazać się znajomością angielskiego. Odpowiedź „nie wiem” – to odpowiedź na 0 punktów.

4) Wypowiedź zawiera błąd gramatyczny i kolokwializm (co jest dopuszczalne), jest też bardzo skrótowa, ale – co najważniejsze – zrozumiała. Punkt.

Ocena
Uczeń udzielił zadowalającej odpowiedzi na dwa pytania spośród czterech (odpowiedź „nie wiem” nie jest zadowalająca, natomiast odpowiedź druga jest tak niepoprawna, że też nie można jej uznać). Błędy są dość liczne, ale nie stanowią 25 proc. wymaganej informacji, a więc można przyznać punkt za poprawność. Za tę ankietę uczeń dostanie więc 3 punkty z 5 możliwych.

 

Jak wypełnić formularz po angielsku?

FORM (FORMULARZ)

 1. FIRST NAME (IMIĘ) ………………………………………………………………..
 2. SURNAME (NAZWISKO)………………………………………………………..
 3. FATHER’S FIRST NAME (IMIĘ OJCA) ………………………………………
 4. MOTHER’S FIRST NAME (IMIĘ MATKI) …………………………………..
 5. DATE OF BIRTH (DATA URODZENIA) ………………………………….
 6. PLACE OF BIRTH (MIEJSCE URODZENIA) ……………………………..
 7. NATIONALITY (NARODOWOŚĆ) ………………………………………….
 8. OCCUPATION (ZAWOÓD) …………………………………………………..
 9. PERMANENT ADDRESS (STA£Y ADRES) ……………………………….
 10. TELEPHONE NUMBER (NUMER TELEFONU) ……………………….
 11. SEX (P£EĆ) ……………………………………………………………………………..
 12. INTERESTS/HOBBIES (ZAINTERESOWANIA)……………………………..
 13. LEVEL OF ENGLISH (POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO) ………………………………………………….
 14. SIGNATURE (PODPIS) ………………………………………

A oto kilka wyrażeń, które zapewne pomogą ci w wypełnianiu powyższej ankiety:

 • W punkcie 7, jeżeli chcesz napisać, że twoja narodowość jest polska, powinieneś użyć słowa Polish.
 • W punkcie 8 możesz napisać student, gdyż po angielsku w ten sposób określa się nie tylko studentów ale i uczniów wszystkich innych szkół.
 • W punkcie 11 można napisać male, czyli mężczyzna lub female, czyli kobieta.
 • W punkcie 12 możliwe jest bardzo wiele różnych odpowiedzi,np.:
  • reading – czytanie książek,
  • cinema – kino,
  • foreign languages – języki obce,
  • sports – sport,
  • pop music – muzyka młodzieżowa
 • Jeżeli chodzi o znajomość języka angielskiego to możliwe są tu trzy podstawowe odpowiedzi:
  • beginner (początkujący),
  • intermediate (średnio zaawansowany),
  • advanced (zaawansowany).