COSMOS

I’ve always been interested in astronomy. At the age of six I could find in the night sky not only The Great Bear, Polaris and The Plough but also Cassiopeia and Venus. Then, I started reading books about the universe and I wanted to know everything about our solar system. I observed the shooting stars, the phases of the moon and I even went abroad to see the eclipse. I’d like to be an astronaut in the future. I’d love to travel on space shuttles and spacecrafts. I want to have my share in solving mysteries connected with the Milky Way and black holes. Although scientists have already sent out some probes which are exploring our galaxy, we still know very little about the universe.

COSMOS – KOSMOS

 • universe – wszechświat
 • galaxy – galaktyka
 • The Milky Way – Droga Mleczna
 • solar system – Układ Słoneczny
 • black hole – czarna dziura
 • orbit – orbita
 • gravity – przyciąganie
 • light year – rok świetlny
 • satellite – satelita
 • probe – sonda
 • UFO (unidentified flying object) – UFO
 • eclipse – zaćmienie
 • spacecraft/spaceship – pojazd kos­miczny
 • space shuttle – prom kosmiczny
 • shooting star – spadająca gwiazda
 • full moon – pełnia
 • new moon – nów
 • crescent – nów/sierp księżyca
 • the phases of the moon – fazy Księżyca
 • Polaris/Pole Star – Gwiazda Polarna
 • The Plough – Wielki Wóz
 • Great Bear – Wielka Niedźwiedzica
 • Lesser Bear – Mała Niedźwiedzica
 • Souther Cross – Krzyż Południa
 • Cassiopeia – Kasjopeja
 • constellation – konstelacja
 • Mercury – Merkury
 • Venus – Wenus
 • Earth – Ziemia
 • Mars – Mars
 • Jupiter – Jowisz
 • Saturn – Saturn
 • Uranus – Uran
 • Neptune – Neptun
 • Pluto – Pluton

Compass points – kierunki świata

 • N – north – północ; in the north (na północy).
 • S – south – południe; in the south (na południu).
 • E – east – wschód; in the east (na wschodzie).
 • W – west – zachód; in the west (na zachodzie).
 • NE (north-east – północny wschód);
 • NW (north-west – północny zachód);
 • SE (south-east – południowy wschód);
 • SW (south-west – południowy zachód).

 

Uwaga!
Mimo że po polsku używamy tego samego słowa, mówiąc o kierunku świata (północ) i o środku nocy (północ), zasada ta nie przekłada się na język angielski:

 • north – kierunek świata;
 • midnight – północ (środek nocy).

Zapamiętaj!
Od nazw kierunków świata (compass points) możemy utworzyć przymiotniki (północ – północny). W języku angielskim wystarczy wówczas dodać -ern (northern).

Przymiotnik piszemy małą literą, chyba że jest to nazwa własna (Nothern Ireland – Irlandia Północna).

Nie używamy również the, jeżeli po przymiotniku nie ma rzeczownika lub jest nazwa kraju:

 • north – northern (północny)
 • south – southern (południowy)
  In southern France, the weather is much warmer than in the northern part of the country. (Na południu Francji jest cieplej niż na północy kraju).
 • west – western (zachodni)
  We found a beautiful meadow on the western bank of the river. (Znaleźliśmy piękną łąkę na zachodnim brzegu rzeki).
 • east – eastern (wschodni)
  People from eastern Poland are very friendly. (Ludzie ze wschodniej Polski są bardzo przyjaźni).