New in class

(Nowy w klasie.)

Have you ever been to a summer camp where you didn’t know anybody? Or a party, where you knew only one person? How to manage if you are new at school?!

The story of Janek

My dad got a new job so we had to move. It was February and I was in the second grade of Junior High School. I had to start a new term in a new school, with new people who I didn’t know and being so angry that I had to be there.
The first day at school was horrible! I was introduced to my new classmates. The thing is that when you are new in a class where everybody already knows each other, you will feel like an outsider. When I arrived they were organising some disco and I wasn’t invited. In the first week it was even worse! Especially during break-times. Nobody talked to me and I didn’t have enough courage to talk to anybody.

During the first weekend I took my ball and went outside. There were some guys playing football but they didn’t say ‘hello’ so I didn’t pay attention to them. After some time one of the boys came over. ‘Hi, I’m Jarek. Do you wanna play with us?’, ‘Yeah, sure’ I answered. We had a fantastic game! On Monday everything changed at school.

The guys were saying ‘hello’ and asking how I was. Later on they introduced me to their friends and
finally after three months I feel really settled in here. I still miss my old friends but I’m glad I have new ones as well.

Mój tata dostał nową pracę, więc musieliśmy się przeprowadzić. To był luty i byłem w drugiej klasie gimnazjum. Musiałem zacząć nowy semestr w nowej szkole, z nowymi ludźmi, których nie znałem, i byłem strasznie zły, że musiałem tam być.
Pierwszy dzień w szkole był okropny! Zostałem przedstawiony nowym kolegom z klasy. Faktem jest, że jeżeli jesteś nowy w klasie, gdzie już wszyscy się znają, będziesz czuł się jak odludek. Kiedy przyjechałem, organizowali jakąś dyskotekę, a ja nie byłem zaproszony.

W całym pierwszym tygodniu było jeszcze gorzej niż pierwszego dnia! Szczególnie podczas przerw. Nikt się do mnie nie odzywał, a i ja nie miałem wystarczająco dużo odwagi, aby z kimś porozmawiać.

Podczas pierwszego weekendu wziąłem piłkę i wyszedłem. Byli tam jacyś chłopcy grający w piłkę, ale nie powiedzieli „cześć”, więc nie zwracałem na nich uwagi. Po jakimś czasie jeden z chłopaków podszedł do mnie. „Cześć, jestem Jarek. Chcesz zagrać z nami?”, „Tak, pewnie”, odpowiedziałem. Rozegraliśmy fantastyczny mecz! W poniedziałek wszystko się zmieniło. Kumple mówili „cześć” i pytali, co u mnie słychać. Później przedstawili mnie swoim znajomym i w końcu po trzech miesiącach czuję, że naprawdę się zadomowiłem. Nadal tęsknię za moimi starymi znajomymi, ale cieszę się, że mam nowych.

A list of advice for a new one

You have just started a new school or you’ve moved and you have problems with communication with your new classmates? This is a perfect list for you to get through it without harm.

 • Use your hobbies to find new friends.
 • Ask for help. Even if you really don’t need it. Start talking with somebody about classes or teachers.
 • If you spot any person that you saw before at the bus stop or in the area you live, don’t be shy! It’s a good opportunity to introduce yourself.
 • Say ’Hi’ to as many people as you can. If it’s a new school for everybody, nobody would mind meeting you.
 • During break-time, even if it costs you a lot, don’t stay in a classroom.

Lista porad dla nowego

Właśnie zacząłeś nową szkołę albo przeprowadziłeś się i masz trudności z nawiązaniem nowych znajomości?
Poniżej podpowiedzi, jak sobie z tym poradzić.

 • Wykorzystaj swoje zainteresowania.
 • Proś o pomoc. Nawet jeżeli jej naprawdę nie potrzebujesz.
 • Jeżeli zauważysz jakąś osobę, którą widziałeś wcześniej na przystanku autobusowym lub w okolicy, gdzie mieszkasz, nie wstydź się! To dobra okazja, żeby się przedstawić.
 • Witaj się ze wszystkimi. Jeżeli szkoła jest nowa dla wszystkich, nikt nie będzie miał nic przeciwko nowej znajomości.
 • Podczas przerwy, nawet jeżeli dużo Cię to kosztuje, nie zostawaj w klasie.

Glossary/Słowniczek

 • summer camp – obóz letni
 • sooner or later – wcześniej czy później
 • to manage – dać sobie radę, podołać
 • junior high school – gimnazjum
 • a term – semestr szkolny
 • to persuade – przekonać
 • far away – daleko
 • at least – przynajmniej
 • to be introduced – być przedstawionym
 • to introduce somebody – przedstawić kogoś
 • a classmate – kolega/koleżanka z klasy
 • to be invited – być zaproszonym
 • break-time – przerwa (czas przerwy)
 • to do sport – uprawiać sport
 • to go out – wychodzić (także na dyskotekę, do pubu, do kina itp)
 • outside – na zewnątrz (inside – w środku)
 • do you wanna… ? – czy chcesz…? – mowa potoczna – do you want to…?