Temat: życie rodzinne i towarzyskie

Zadanie maturalne

Przeczytaj tekst, a następnie wybierz właściwą odpowiedź do każdej z luk, zaznaczając ją kółkiem.

Family gathering – how to survive?

1) a) improve b) better c) invent d) imagine
2) a) immemorial b) forgettable c) forgetful d) memorable
3) a) pass b) fail c) take d) make
4) a) best b) good c) better d) gooder
5) a) location b) habitat c) house d) surrounding
6) a) made b) asked c) were d) might
7) a) attract b) habitants c) attractions d) invitations
8) a) poles b) sticks c) fingers d) cabers
9) a) course b) meals c) plates d) dishes

Specialists say that family gatherings help families to 1.….. communication and provide all its members with support necessary in everyday life. If you share this opinion and your parents make unremitting efforts to make your family gatherings 2.…. experience for everyone – you are lucky. But what if you are still not sure if this pastime is your favourite one? Then you should 3…. our test. The truth might surprise you!

1) If you could decide about the place in which the meeting should be held, where would it be?
a) The smaller the 4…… (less people will attend, obviously) – *
b) I find our house the best 5…… as we are the people who invite the others – @
c) I would rather go to my grandparents` house – “

2) If you 6….. to design an invitation for your family gathering, what would it include?
a) Our pictures and a map saying how to get safely to our place – “
b) Nothing – I don`t want it to be ecouraging – *
c) I would list all the 7…… there! – @

3) What meals would you prepare for your relatives?
a) Traditional ones: crisps, salty 8……., some jelly marshmallows – *
b) I love cooking so I`d treat my guests to three-9….. dinner – @
c) Some cakes are classical as well as refreshments – “

Now count your symbols and read the results below. Astonished?

If you have most *s: You are very inhospitable and neither family gathering nor other party will be successful with such approach of yours. Pity on your relatives.
If you have most “s: You have not acquired genuine experience yet and organizing such an event would be a real trial for you. However, I believe that with support of your relatives you would manage to do it perfectly!
If you have most @s: You are a real genius: being well – organized and creative you can help your parents to make your family gathering an enormously impressive event.

Rozwiązanie

1a) – usprawnić, polepszyć komunikację. Synonimem mogłoby tu być słowo enhance. Pozostałe znaczą: lepszy (nie pasuje gramatycznie), wynaleźć, wyobrazić sobie.

2d) – niezapomniany. Pozostałe słowa znaczą: niepamiętny (np. od niepamiętnych czasów), łatwy do zapomnienia, zapominalski. Żadne oprócz wybranego nie pasuje do słowa doświadczenie.

3c) – przystąpić do egzaminu. Wszystkie słowa oprócz make, które jest zupełnie złe, łączą się z wyrazem test, ale nie pasują do kontekstu, bo znaczyłyby: zdać egzamin – a tego akurat nie można zdać lub nie zdać – albo właśnie nie zdać.

4c) – jest to część zwrotu im mniejszy, tym lepszy. Pozostałe słowa nie funkcjonują w tym wyrażeniu.

5a) – lokalizacja. Inne: miejsce zamieszkania (np. ptaków), dom, otoczenie.

6c) – jeśli miałbyś zaprojektować… a) nie pasuje, bo wyrażenie I am to do something znaczy mam coś zrobić, a nie make, b) prosić – całkiem bez sensu, d) nie pasuje gramatycznie, bo po might nie może być to.

7c) – atrakcje. Inne: przyciągać – nie pasuje forma gramatyczna, bo to czasownik, a nie rzeczownik (wiele przyciągać?), mieszkańcy – a po co podawać liczbę mieszkańców, zaproszenia – także nie pasuje do kontekstu.

8b) – (słone) paluszki mówi się właśnie tak. A nie: słone kije, palce czy kłody .

9a) – trzydaniowy. Tylko to słowo funkcjonuje w tym zwrocie, choć pozostałe też odnoszą się do jedzenia. Są to: meals – posiłki, plates – talerze i dishes – dania (ale nie w zwrocie „trzydaniowy”, najwyżej „trzy dania”).