• daily newspaper – gazeta codzienna
 • weekly (magazine) – tygodnik
 • monthly (magazine) – miesięcznik
 • journalist – dziennikarz
 • correspondent – korespondent
 • editor – redaktor
 • agony aunt – osoba udzielająca porad dla czytelników
 • reporter – reporter
 • headlines – nagłówki
 • front page – pierwsza strona
 • back issue/copy – numer archiwalny
 • local newspaper – gazeta lokalna
 • national newspaper – gazeta ogólnokrajowa
 • quality newspaper, broadsheet – poważna gazeta
 • tabloid – brukowiec
 • to hit the headlines – znaleźć się na pierwszych stronach gazet
 • to subscribe to a magazine – zaprenumerować czasopismo

article – artykuł

 • review – recenzja
 • reportage – reportaż
 • editorial – artykuł redakcyjny, wstępny
 • horoscope – horoskop
 • comic strip – komiks
 • feature on – specjalny artykuł na jakiś temat
 • front-page news – wiadomość z pierwszych stron gazet
 • interview – wywiad
 • cartoons – komiksy
 • theatre news – kronika teatralna
 • society news – kronika towarzyska
 • crime news – kronika kryminalna
 • classified ads – ogłoszenia drobne
 • home news – wiadomości z kraju
 • international news – wiadomości z zagranicy
 • obituary – nekrolog
 • caption – podpis pod zdjęciem
 • agony column – rubryka zawierająca porady dla czytelników
 • lonely hearts column – ogłoszenia towarzyskie
 • sports page – kolumna sportowa
 • coverage – relacja
 • newsletter – biuletyn

I always begin my day with a cup of coffee and a daily newspaper which is delivered to my door every morning. At first I have a look at the front page. I read captions under the pictures and then read home and international news. I am very keen on sport so I never omit sports page. I sometimes read crime and society news and I don’t forget about reportages which are often interesting. I hardly ever read horoscopes as I do not believe in them but I happen to have a look at classified ads even if I am not looking for anything special.

My sister buys a lot of weekly magazines but she seldom reads them. She looks at the photographs of famous people and reads interviews with them. She does not pay any attention to editorials, reviews or theatre news. She is more interested in agony and lonely hearts columns.

 

Facebook aleklasa 2