The Olympic Games

You don’t have to be a great fan of sport to be excited before every Olympic Games. We all wait for this event, keeping our fingers crossed (trzymając kciuki) for the sportsmen from our country.

The original Olympic Games began in 776 BC in Olympia, Greece, and was celebrated until AD 393. Evangelos Zappas sponsored the first modern international Olympic Games in 1859. And that is how it all started.

But there are many more interesting facts about the Olympics Games! Did you know…?
l During the revival sponsored by Zappas athletes who participated (brali udział) were from two countries: Greece and Ottoman Empire.

In 1894 the International Olympic Committee (IOC) was founded (został założony). They take care (dbają) of the Olympic Games rules (zasady).

 • The Olympic Flame (Znicz Olimpijski) is lit (jest zapalany) in Olympia and brought to the host city by runners carrying the torch in relay (sztafeta). There it plays an important role in the opening ceremonies. The bearing of a torch was very popular during Greek ceremonies but the ancient Olympic Games did not include it.
 • The total number of athletes at the first IOC Olympic Games in 1896 was less than 250 (14 nations). At the 2004 Summer Olympic Games in Athens there were nearly 11,100 competitors (zawodnicy) from 202 countries!
 • The Games in Paris, France in 1900 was the first Olympic Games where women were allowed to compete (pozwolono im brać udział).
 • Flag of the Olympic Movement – the five Olympic rings (pierścienie, okręgi) were designed in 1913 and was first seen at the Games in Antwerp, 1920. These five rings represent the unity (jedność) of five continents (the Americas are considered one continent). They appear in five colours on a white field on the Olympic Flag. These colours, white (for the field), red, blue, green, yellow and black were chosen (zostały wybrane) so that each nation had at least one of these colours in its national flag.

Zapamiętaj

 • to be excited – być podekscytowanym; Pamiętaj jednak, że w zdaniu zwrot ten może znaczyć ‘ŻEBY być podekscytowanym’. Forma czasownika ‘to be’, ‘to do’, ‘to work’ itd. może znaczyć ‘być’, ‘zrobić’, ‘pracować’ lub ‘żeby być’, ‘żeby zrobić’, ‘żeby pracować’.
 • to keep our fingers crossed – trzymać kciuki; jest to idiom. Dosłowne tłumaczenie: trzymać skrzyżowane palce.
 • sponsored by – sponsorowane przez; zapamiętaj, że trzecia forma czasownika (regularne ‘ed’ lub nieregularne) ma odpowiednik w polskich imiesłowach biernych, np. ‘done’ – zrobiony, ‘bought’ – kupiony, ‘cleaned’ – wyczyszczony.
 • to take care – troszczyć się, dbać o; phrasal verb: pamiętaj, że w języku angielskim jest grupa czasowników, których znaczenie zmienia się w zależności od słówka jakiego z nimi używamy: ‘take’ – brać; ‘take off’ – zdejmować lub startować; ‘take care’ – troszczyć się.
 • is lit and brought – jest zapalany i niesiony; strona bierna: Pamiętaj o konstrukcji!
  to be (forma zależy od osoby i czasu) + III forma czasownika.
 • less than – mniej niż; jeżeli chcesz powiedzieć ‘więcej niż’ lub ‘mniej niż’ użyjesz ‘than’ – niż.
 • were allowed – dosł. były pozwolone = pozwolono im; strona biernna. Pamiętaj, że niektórych zwrotów w stronie bierniej nie da się przetłumaczyć dosłownie na język polski, np. ‘He was thought’ – on był myślany = myślano, że on.