CZAS FUTURE PERFECT (PRZYSZŁY UPRZEDNI)

Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I will /shall have written
Will I have written
I will not (won’t) have written
2 os. lp. you will have written
Will you have written
you will not (won’t) have written
3 os. lp. he/she/it will have written
Will he/she/it have written
he/she/it will not (won’t) have written
1 os. lm. we will /shall have written
Will we have written
we will not (won’t) have written
2 os. lm. you will have written
Will you have written
you will not (won’t) have written
3 os. lm. they will have written
Will they have written
they will not (won’t) have written

Konstrukcja zdań w Future Perfect

Zdania twierdzące

Konstrukcja

podmiot (wykonawca czynności) + will (operator) + have + imiesłów czasu przeszłego czasownika podstawowego (czyli dodajemy końcówkę -ed do czasowników regularnych lub stosujemy 3 formę czasowników nieregularnych).

Zapamiętaj!
Aby poprawnie tworzyć formy tego czasu należy użyć czterech elementów:

 1. podmiotu (odpowiedniej osoby),
 2. czasownika modalnego will (w 1 os. l.poj. i mn. możemy użyć shall),
 3. have (zawsze w niezmienionej formie – w 3 os. l.p. nie ma has! jak w czasie Present Perfect),
 4. 3 formy czasownika, z którym chcemy utworzyć zdanie,
  He will have done it by Monday morning.


Pytania

Pytania tworzy się na zasadzie inwersji. Drugi człon zdania (operator will) „przeskakuje” na pierwsze miejsce, przed podmiot.

Will + podmiot + have + imiesłów czasu przeszłego czasownika podstawowego + pozostała część zdania

Will he have done it by Monday moring?

 • Will you have reached Warsaw by twelve o’clock?
  Czy dojedziesz do Warszawy przed dwunastą?

Zdania przeczące

W przeczeniu po operatorze will wstawiamy przeczenie not.

podmiot + will not (won’t) + forma podstawowa czasownika + pozostała część zdania

He will not (won’t) have done it by Monday morning.

Zapamiętaj! W przeczeniu formę will not można skrócić do: won’t.

will + not = won’t

Zastosowanie czasu Future Perfect:

1.
Gdy chcemy powiedzieć, że czynność, o której mówimy zakończy się przed upływem jakiegoś czasu

They will have finished this road by 2000.
Marry and John will have built their new house by next summer.
I will have read this book by 10 o’clock.

lub zanim zacznie się inna czynność, wydarzenie w przyszłości, dlatego też w zdaniach tych występuje okolicznik czasu zawierający by, np.:

 • Will you have reached Warsaw by twelve o’clock?
  (Czy dojedziesz do Warszawy przed dwunastą?)
 • I’ll have finished my work by eight o’clock.
  Przed ósmą skończę pracę.
 • By next summer Marry and John will have built their new house.
  (Marry and John wybudują swój nowy dom do przyszłego lata.)
 • They won’t have finished this road until 2016.
  (Nie kończą tej drogi przed 2016.)
 • By 10 o’clock I will have read this book.
  (Do 10 godziny przeczytam tą ksiażkę.)
 • I’ll have left Gdansk by this time tomorrow.
  (Jutro o tej porze nie będzie mnie już w Gdańsku.)
 • Will we have written this report until the end of the day?
  (Czy napiszemy ten raport do końca dnia?

 

2.
Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych, aby wyrazić przypuszczenie, że dana czynność została już wykonana:

 • Peter will have bought the tickets by now. (Piotr z pewnością już kupił bilety.)
 • She will have passed all her exams by now. (Z pewnością zdała już wszystkie egzaminy).
 • You won’t have heard the news yet. (Z pewnością nie słyszałeś nowiny.)
 • Mary will have received our letter by now. (Mary z pewnością otrzymała nasz list.)
 • The results will have been announced by now. (Rezultaty z pewnością są już ogłoszone.)
 • Let’s go, I think the train will have arrived by now. (Chodźmy, pociąg powinie już przybył.

Przydatne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe:

 • by – do (jakiegoś momentu), np. by Monday, next time, this time
 • before – zanim, przed, np. before midnight, 10 o’clock
 • by the time – do czasu, zanim, np. before the end of May, np. by the time she gets ready – zanim będzie gotowa
  by the time she makes up her mind – zanim się ona zdecyduje
 • by the end of the month/year – do końca miesiąca/roku
 • in – za, np. in 10 years' time – za 10 lat
 • until/till – nie wcześniej niż (tylko w przeczeniach!)
  I will not have finished this article until Friday. (Nie skończę tego artkułu przed piątkiem.)