CZAS FUTURE PERFECT CONTINUOUS (PRZYSZŁY UPRZEDNI CIĄGŁY)

Czasu przyszłego uprzedniego ciągłego („future perfect continuous”) używamy, chcąc powiedzieć, że we wskazanym momencie w przyszłości będziemy mieli już za sobą długotrwałe wykonywanie jakiejś czynności. Jego konstrukcja wygląda następująco:

 

Zdania twierdzące Pytania (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)
1 os. lp. I will have been doing
Will I have been doing? I will not (won’t) have been doing
2 os. lp. you will have been doing Will you have been doing? you will not (won’t) have been doing
3 os. lp. he/she/it will have been doing
Will he/she/it have been doing? he/she/it will not (won’t) have been doing
1 os. lm. we will have been doing Will we have been doing? we will not (won’t) have been doing
2 os. lm. you will have been doing Will you have been doing? you will not (won’t) have been doing
3 os. lm. they will have been doing Will they have been doing? they will not (won’t) have been doing

 • I’ll have been working here for two years in April.
  W kwietniu będą pracował tu już dwa lata.
 • I’ll have been living here for six months next week.
  W przyszłym tygodniu minie sześć miesięcy, od kiedy tu mieszkam.
 • Five more minutes and I’ll have been waiting for you for two hours.
  Za pięć minut miną dwie godziny, od kiedy na ciebie czekam.

 

Konstrukcja zdań w Future Perfect Continuous

Zdania twierdzące

podmiot (wykonawca czynności) + will (operator) + have been + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing

I’ll have been working here for five years in May. (W maju będzie pięć lat, jak tu pracuję.)
I’ll have been living here for two years next month. (W przyszłym miesiącu miną dwa lata, od kiedy tu mieszkam.)
Ten more minutes and I’ll have been waiting for you for two hours. (Za dziesięć minut miną dwie godziny, od kiedy na ciebie czekam.)

 

Uwaga!
Końcówka -ing, która niezbędna jest do stworzenia każdego czasu continuos dodawana jest w tym przypadku do 1 formy czasownika podstawowego, nigdy nie można dodawać jej do czasownika posiłkowego have ani też do be w 3 formie – been.

 

Pytania

Pytania tworzy się na zasadzie inwersji. Drugi człon zdania (operator will) „przeskakuje” na pierwsze miejsce, przed podmiot.

Will + podmiot + have been + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing

Will you have been working here for five years in May? (Czy w maju minie pięć lat jak tutaj pracujesz?)
Will Mary have been living here for two years next month? (Czy w przyszłym miesiącu miną dwa lata, od kiedy Mary tu mieszka?)
Will you have been waiting for me you for two hours in ten minutes? (Czy za dziesięć minut miną dwie godziny, od kiedy na mnie czekasz?)

 

Zdania przeczące

W przeczeniu po operatorze will wstawiamy przeczenie not.

podmiot + will not (won’t) + have been + forma podstawowa czasownika z końcówką -ing

You will not (won’t) have been working here for five years in May. (W maju nie będzie pięciu lat jak tu pracuję.)
Mary will not (won’t) have been living here for two years next month. (W przyszłym miesiącu nie miną dwa lata, od kiedy tu mieszkam.)
I won’t have been working here by the end of this year. (Do końca roku nie będę tu pracować.)

 

Zastosowanie czasu Future Perfect Continuous:

Czasu tego używam aby wyrazić, że w pewnym momencie w przyszłości dana czynność lub stan będą trwać pewien określony czas. W tego typu zdaniach chodzi o podkreślane trwania danej czynności przez pewien okres czasu, aż do danej chwili w przyszłości.

 • By next month I will have been learnig English for two years. (W przyszłym miesiącu miną dwa lata, jak uczę się angielskiego.
 • I will have been doing my homework for two hours before Mary comes to see me. (Zanim Mary przyjdzie mnie odwiedzić, przez dwie godziny będę odrabiał pracę domową.)
 • Will you have been preparing food for the party for two hours by 4 o’clock? (Czy o godzinie czwartej miną dwie godziny, jak przygotowujesz jedzenie na przyjęcie?)
 • By the end of the month I will have been living in this house for five years. Pod koniec miesiąca minie pięć lat, odkąd mieszkam w tym domu.
 • Before we come to Warsaw, we will have been lliving in London for three years. (Zanim przyjechaliśmy do Warszawy, przez trzy lata mieszkaliśmy w Londynie.

W tego typu zdaniach często korzystamy z wyrażeń zaczynających się od słowa by, a czas trwania czynności określamy za pomocą wyrażeń z przyimkiem for.

 • By the end of next week / month / year…
 • By next Monday…
  By next Friday they will have been dating for weeks. (W piątek minią trzy tygodnie jak się umawiają.)
 • By 5 September…
  They will have been working for six months by 10 January. (10 stycznia minie sześć miesięcy, odkąd tutaj pracują.)
 • By 5 o’clock…
  By 10 o’clock he will have been learnig for 2 hours. (O godzinie dziesiątej miną dwie godziny, odkąd się uczy.
 • By noon…
  By noon she will have been working in the garden for 4 hours without a break. (Do południa miną 4 godzin jak pracuje w ogrodzie bez przerwy.)
 • By the time…
  By the time you finish school you will have been learnig for 12 years. (Do czasu kiedy skończysz szkołę, będziesz miała za sobą 12 lat nauki.)
 • In 2020…
  In 2016 we will have been living in Warsaw for10 years. (W 2016 minie dziesięć lat odkad mieszkamy w Warszawie.)

Uwaga!
Zwróć uwagę na fakt, że choć trwanie czynności w czasie Future Perfect Contuinuous określamy do pewnej określonego momentu w przyszłości wcale to nie oznacza, że dana czynność będzie wtedy zakończona.