Talking about the future

Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości:

– Hi, Joanna.
– Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over?
– Well, I don’t know… Perhaps it is strange but I’m going to go to a fortune teller…
– Are you mad? A fortune teller? What do you think she will tell you?
– Well, I hope she will tell me something about my relationship with Fred.
– Fred will cheat you and leave you, I can tell you… You ­don’t have to consult a fortune teller. Or you can go next weekend.
– Actually I can’t. The university starts next week and Fred is moving in on Sunday. If she tells me he is not the right person, I promise, I will tell him not to move in…
– You’re crazy! You should never let him… It’s going to be a complete disaster!
– I’ll call you later.
– But…

Czas przyszły to will. A tu niespodzianka! Owszem, jest i will, ale użyte zaledwie parę razy. I, co ważne, nadużywanie will jest częs­tym błędem!

 

Do wyrażania przyszłości użyjesz:

1. Czasów teraźniejszych Present Continuous i Present Simple.

Pytamy więc:

What are you doing on Saturday?

Stwierdzamy:

Fred is moving in on Sunday,
The university starts next week.

Nie ma w tym nic dziwnego – po polsku jest przecież tak samo. Też spytamy: Co robisz w sobotę?, też powiemy Fred wprowadza się w niedzielę i Zajęcia zaczynają się w przyszłym tygodniu.
Jedyna różnica pomiędzy językiem polskim a angielskim jest taka, że ponieważ w języku angielskim są dwa czasy teraźniejsze, będą one używane do różnych celów, jeśli chodzi o wyrażanie przyszłości.

 • Czasu Present Simple używaj w stosunku do wszelkiego rodzaju terminarzy, rozkładów jazdy, rozkładów zajęć szkolnych czy semestrów. Kiedy mówisz o czymś, co wydarzy się według z góry ustalonego planu. Są to rzeczy zaplanowane w sposób urzędowy. Na przykład:
  The exam starts at eight. (Egzamin zaczyna się o ósmej.)
  The train leaves at half past ten. (Pociąg odjeżdża wpół do jedenastej.)
  Let’s go now. The film begins at 11. (Chodźmy. Film zaczyna się o 11. – Według programu kina.)
  Does the train arrive at 1.30 tomorrow? (Czy pociąg odjeżdża jutro o 1.30? Jutro jest środa, a my pytamy, o której odjeżdża ten pociąg w środy.)
  We don’t meet our clients in two weeks. (Za dwa tygodnie nie spotykamy się z naszymi klientami.
  Co tydzień się z nimi spotykamy – taki mamy grafik ale za dwa tygodnie robimy wyjątek.)
 • Jeżeli mówisz o czymś, co wydarzy się na sto procent. W sytuacjach, gdy my sami coś zaplanowaliśmy i są to plany bardziej osobiste jak: dentysta, kino, wyjście na basen, używamy czasu Present Continuous, na przykład:
  I’m going to the dentist tomorrow. Jutro idę do dentysty.
  I’m flying to Rome next week. W przyszłym tygodniu lecę do Rzymu.
  I am playing tennis with Tom tomorrow. (Jutro gram w tenisa z Tomem. – Bo już dawno temu się z nim umówiłeś.)
  We aren’t writing a final exam next Monday. (Nie piszemy egzaminu końcowego w przyszły poniedziałek. To jest pewne, bo egzamin końcowy jest np. we wtorek.)
  Is he coming to the party? (Czy on przychodzi na imprezę? – Jak zdecydował? Na sto procent będzie, czy nie?)

 

2. Czasu Future Simple

Użyj will w następujących trzech sytuacjach:

 • wtedy, gdy przepowiadasz, prognozujesz, że w przyszłości bliższej lub dalszej coś się pewnie stanie: po angielsku to się nazywa prediction.
  Fred will cheat you. Fred cię oszuka.
 • kiedy nagle podejmujesz jakąś decyzję, w chwili mówienia decydujesz się na zrobienie czegoś.
  I’ll call you later. Zadzwonię później.
  Oh, it’s freezing! I’ll close the window. (Ale tu zimno! Zamknę okno).
 • gdy oferujesz zrobienie czegoś:
  You seem to have a problem with this crossword. I’ll help you. (Zdaje się, że masz problem z tą krzyżówką. Pomogę ci).
 • kiedy prosisz kogoś o zrobienie czegoś:
  Will you please be quiet? I’m trying to watch a film. (Czy możecie być cicho? Próbuję obejrzeć film. – w tej sytuacji możesz również powiedzieć: can you…).
 • zgadzasz się lub odmawiasz zrobienia czegoś:
  Can you water the plants, please? (Czy możesz podlać roślinki?)
  – Yes. I’ll do it in a second./No. I won’t water your plants. (Tak. Zrobię to za chwilkę./Nie będę podlewał twoich roślinek).
 • kiedy komuś coś obiecujesz (lub komuś grozisz).
  Don’t worry about the cake. I’ll buy it, I promise. (Nie martw się o ciasto. Ja je kupię, obiecuję).
  I promise, I will tell him. Obiecuję, że mu powiem.

 

3. Zwrotu to be going to

Wyrażenie be going to zwykle jest tłumaczone jako „mieć zamiar” i rzeczywiście ta konstrukcja używana jest do wyrażania zamiarów i planów:

I’m going to go to a fortune teller. (Zamierzam iść do wróżki.)

Ale nie tylko. W przykładzie:

It’s going to be a complete disaster! To będzie kompletna katastrofa!

widać, że be going to można też używać w innym kontekś­cie. Gdy widzimy lub przeczuwamy, że coś się wydarzy i mamy wszelkie przesłanki, aby tak sądzić, wtedy używamy tej konstrukcji.

 • It’s going to rain. (Będzie padać.) wypowiedziane wtedy, gdy na niebie zbierają się deszczowe chmury.
 • He is going to fall. (On spadnie. – Kiedy, np. stoi na drabinie, a ona się chwieje.)

 

4. Czasu Future Continuous

will + be + verb z -ing

Użyjesz go, gdy:

 • Mówisz o czymś, co będziesz robić w przyszłości w określonym czasie – na przykład: jutro o tej porze, w czwartek po połud­niu.
  This time next week I will be lying on the beach in Sopot. I will be eating strawberry ice-cream and I will be reading magazines. My friends will be playing cards on the towel. We will be talking about everything and nothing…
 • Mówisz o czymś, co zostało już wcześniej zaplanowane, lub jest codzienną, zwykłą rutyną, np:
  I will be going to the post office – do you want me to post this letter for you?
  Będę szedł na pocztę (jak zwykle o tej porze) – czy chcesz żebym wysłał ten list za ciebie?
 • Pytasz o plany, np.
  Will you be using the computer? W takiej sytuacji, oczywiście, możemy tez użyć konstrukcji be going to Are you going to use the computer? Znaczenie jest podobne, choć pewna różnica istnieje – jak w polskiej parze: Czy będziesz używał komputera? i Czy masz zamiar używać komputera?

 

5. Czasu Future Perfect

will + have + 3 forma czasownika

 • By that time I will have corrected all the term papers, I will have given all the marks.

Czasu Future Perfect użyjesz, gdy:

 • chcesz powiedzieć, że coś będziesz robić i będziesz to miał skończone do jakiegoś czasu w przyszłości: By that time I will have corrected all the term papers. – Do tego czasu będę już miała sprawdzone (zdążę już sprawdzić) prace semestralne.
 • jakaś czynność będzie trwała od jakiegoś czasu, np. On Tuesday we will have been married for 40 years! – We wtorek minie 40 lat, odkąd jesteśmy małżeństwem.

 

6. Time and Condition Clauses

Jak jeszcze inaczej można mówić o wydarzeniach, które dotyczą przyszłości?

 • As soon as she comes home today, I will prepare her a bath.
 • While she is in the bath, I will prepare dinner: salmon in cream sauce.
 • She will be in the bath until I tell her the dinner is ready.
 • Once we start eating, I will pour her a glass of her favourite wine.

We wszystkich wyróżnionych przypadkach mówimy o przyszłości: jak tylko przyjdzie do domu, kiedy będzie w kąpieli, dopóki jej nie powiem, zaraz jak zaczniemy jeść, a jednak używamy czasu Present Simple. W języku angielskim jest mnóstwo takich słów i wyrażeń dotyczących czasu lub warunku, kiedy używamy czasu teraźniejszego. Oto najczęstsze takie słowa i zwroty:

 • after – po tym jak
 • before – zanim
 • as soon as, once – jak tylko
 • when – kiedy
 • while – podczas gdy
 • until – dopóki
 • as long as – jeśli tylko, tak długo jak
 • unless – chyba że
 • provided, on condition that – pod warunkiem że

 

5. Konstrukcje: be about to, be on the verge of, be on the point of

Te konstrukcje też służą do wyrażania przyszłości!

 • The professor is about to go home.
 • The professor is on the verge of bursting into tears.
 • The professor is on the point of telling the students to go home.

Wszystkie te zdania oznaczają, że wkrótce coś się wydarzy.

 • Pierwsze zdanie z konstrukcją be about to (mieć właśnie coś zrobić) jest bardzo neutralne. Oznacza, że profesorka zaraz pójdzie do domu, ma zamiar zaraz wyjść.
 • Be on the verge of oznacza: być u progu, być na skraju. Wyrażenia tego używamy często w takich kontekstach jak w przykładzie, kiedy ktoś się zaraz rozpłacze, ale też często, gdy mówimy na przykład, że naukowcy są u progu jakiegoś odkrycia. W każdym razie jest to jakaś poważna sprawa.
 • W trzecim zdaniu (be on the point of – najważniejszy jest zamiar osoby, o której mówimy. Profesor właśnie zamierza powiedzieć studentom, żeby poszli do domu.

 

Sprawdź się!

Sprawdźmy teraz, jak poradzisz sobie z czasem przyszłym!

– Hi Susan. It’s Fred speaking.
– Hi Fred.
– Where were you? I called you before.
– I went to a fortune teller.
– To a fortune teller?! Are you crazy?
– Listen, Fred. She told me lots of interesting things. I 1__________ (meet) a millionaire and I 2_______ (be) very rich. He 3_______ (have) a red car and he 4__________ (be) blond. I’m sorry Fred. But you are not blond and you are not a millionaire.
– But Susan… I 5__________ (come) tomorrow, please, wait for me at the station. The train 6__________ (arrive) at eight.
– Let me finish. I 7__________ (not wait) for you at the station.
– But Susan, I’ve bought a red bicycle and I’ve died my hair blond!
– Oh, I 8__________ (faint)! Upps!
– Susan! Susan!

Odpowiedzi:
1. will meet, 2. will be, 3. will have, 4. will be, 5. am coming, ­6. arrives, 7. am not going to wait, 8. am going to faint

 

Dopasuj tłumaczenia do zdań angielskich.

1. I will be writing this essay tomorrow.
2. I will have written this essay by tomorrow.
3. I will write this essay tomorrow.

a) Napiszę jutro to wypracowanie.
b) Napiszę to wypracowanie do jutra: być może napiszę je już dzisiaj, w każdym razie do jutra będzie gotowe.
c) Będę jutro pisała to wypracowanie, tak sobie zaplanowałam, ale czy skończę, to nie wiadomo.

Odpowiedzi:
1. – c, 2. – b, 3. – a.

 

Zakreśl odpowiednie słowa.

Professor (thinking): I’m so tired today. While/As soon as I finish my lessons, I will go home. Well, I will, provided/until no students come for consultation. Well, before/on condition that I go, I will have to fill in these papers. I’m so tired, I know that unless/when I am home, I will go to bed. I won’t even eat anything as long as/unless my husband prepares something for me…

Odpowiedzi:
as soon as, provided, before, when, unless.