There’s a saying that the best human’s friend is a dog. You may agree or disagree with this statement but the truth is that dogs have very important role in our world. They can be companions of games, walks even watching television. But don’t forget their social role. Dogs are the only animals which help the police and in life saving operations. Of course, they have to go through exact examinations and a long training and pass very hard exams.

Such a training starts when a dog is one year old. At the beginning they are taught how to sit, lie down and stand still when the trainer says so. They have to learn to obey the trainer.

If it is a police training, they learn how to climb over walls, how to search for drugs, stolen and hidden things. Trainer has to teach “his” dog how to catch criminals. Dog has to know how to stay calm and how to „arrest” a criminal.

Dogs are also helpful when somebody has problems in the mountains or in the water. And they help to the blind and disable people. A dog can even buy you a newspaper if you train it properly. So, dogs are as smart as people, aren’t they?

Tłumaczenie

Jest powiedzenie, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies. Możesz zgadzać się lub nie zgadzać z tym stwierdzeniem, ale prawdą jest, że psy odgrywają bardzo ważną rolę w naszym świecie. Mogą być towarzyszami zabaw, spacerów, nawet oglądania telewizji. Ale nie zapominaj o ich roli społecznej. Psy są jedynymi zwierzętami, które pomagają w operacjach policyjnych i ratujących życie. Oczywiście muszą przejść dokładne badania, długi trening i zdać bardzo trudne egzaminy.

Taki trening zaczyna się, kiedy pies ma rok. Na początku są uczone, jak siadać, kłaść się i stać spokojnie, kiedy trener każe. Muszą nauczyć się słuchać trenera.

Jeżeli to jest trening policyjny, uczą się, jak wspinać się po ścianie, jak szukać narkotyków, skradzionych i ukrytych rzeczy. Trener musi nauczyć „swojego” psa, jak łapać przestępców. Pies musi wiedzieć, jak pozostać spokojnym i jak „zaaresztować” przestępcę.

Psy są także pomocne, kiedy ktoś ma problemy w górach lub w wodzie. Pomagają niewidomym i niepełnosprawnym ludziom. Pies może nawet kupić ci gazetę, jeżeli go odpowiednio wytrenujesz. Cóż, psy są tak samo mądre jak ludzie, nieprawdaż?

search for – szukać czegoś
Zapamiętaj, że w języku angielskim są czasowniki, które funkcjonują z takimi słówkami jak: at, through, for.
Często słowa te mają inne znaczenie w zależności od dodatkowego słowa, np. look at – patrzeć na, look for – szukać, look

through – przejrzeć.
watching – oglądanie
Pamiętaj, że po dodaniu -ing do czasownika powstanie rzeczownik: reading – czytanie (od read – czytać); running – bieganie (od run – biegać).

are taught – są uczone
Jest to przykład strony biernej. Wiemy, kto uczy psy na treningach, więc nie ma sensu powtarzać słowa trener. Poza tym w zdaniu ważne jest, czego są uczone psy, a nie przez kogo.

examination and exams – badania i egzaminy
Zapamiętaj, że egzaminy po angielsku to exams, a nie examination. Wyobraź sobie, że wracasz ze szkoły i mówisz: I had examination. – Mimo że masz na myśli egzaminy, powiedziałeś, że: byłeś badany w szkole.

agree or disagree – zgadzać się lub nie zgadzać się
Słówko agree należy do słów, których przeciwieństwo możemy utworzyć poprzez dodanie not, np. I agree I do not agree.
Zamiast not możemy dodać przedrostek dis-, np. I do not agree = I disagree.
Taką samą sytuację mamy z czasownikiem like, np. You like ice-cream. You don’t like ice-cream = You dislike ice-cream.

helpful – pomocny
W języku angielskim jest tak, że gdy do rzeczownika dodasz przyrostek full, powstaje przymiotnik. Samo słówko full znaczy pełen. Zapamiętaj! Gdy dodajesz full do rzeczownika, opuść w tym wyrazie jedno „l”.
Porównaj: rest – odpoczynek, restful – uspokajający; truth – prawda, truthful – zgodny z prawdą.