Compass points – kierunki świata

N – north – północ; in the north (na północy).
S – south – południe; in the south (na południu).
E – east – wschód; in the east (na wschodzie).
W – west – zachód; in the west (na zachodzie).
NE (north-east – północny wschód);
NW (north-west – północny zachód);
SE (south-east – południowy wschód);
SW (south-west – południowy zachód).

Zapamiętaj!
Nazwy kierunków świata zawsze piszesz wielką literą. Wymagają one również użycia rodzajnika the.
I live in the North of Poland. (Mieszkam na północy Polski).

Uwaga!
Mimo że po polsku używamy tego samego słowa, mówiąc o kierunku świata (północ) i o środku nocy (północ), zasada ta nie przekłada się na język angielski: north – kierunek świata; midnight – północ (środek nocy).

Zapamiętaj!
Od nazw kierunków świata (compass points) możemy utworzyć przymiotniki (północ – północny). W języku angielskim wystarczy wówczas dodać -ern. Przymiotnik piszemy małą literą, chyba że jest to nazwa własna (Nothern Ireland – Irlandia Północna). Nie używamy również the, jeżeli po przymiotniku nie ma rzeczownika lub jest nazwa kraju:

 • North – northern (północny)
  In southern France, the weather is much warmer than in the northern part of the country.
  (Na południu Francji jest cieplej niż na północy kraju).
 • South – southern (południowy)
 • West – western (zachodni)
  We found a beautiful meadow on the western bank of the river.
  (Znaleźliśmy piękną łąkę na zachodnim brzegu rzeki).
 • East – eastern (wschodni)
  People from eastern Poland are very friendly.
  (Ludzie ze wschodniej Polski są bardzo przyjaźni).