Do you go crazy about somebody easily?

Czy łatwo tracisz dla kogoś głowę?

1. You arrive at a party and there are many people that you don’t know at all. What do you think of them?
a. They are all really strange and they don’t seem to like me.
b. I don’t really care as long as they don’t bother me.
c. They are fantastic and I’m happy to be there with them.

(Przychodzisz na imprezę, a tam są ludzie, których w ogóle nie znasz. Co o nich myślisz?
a. Oni wszyscy są naprawdę dziwni i wydaje mi się, że mnie nie lubią.
b. Naprawdę mnie nie interesują, dopóki mi nie zawadzają.
c. Są wspaniali i jestem szczęśliwy/ a, że mogę tu być z nimi.)

2. You are going to give a birthday party. Who would you invite?
a. Only people that I know very well.
b. Those who invited me in the past.
c. Everybody that I like even if I don’t know them well.

(Masz zamiar zrobić imprezę urodzinową. Kogo zaprosisz?
a. Tylko osoby, które bardzo dobrze znam.
b. Tych, którzy zaprosili mnie w przeszłości.
c. Każdego, kogo lubię, nawet jeżeli dobrze ich nie znam.)

3. What would you never say to a person that you have just met?
a. I love you.
b. You can say anything to a person you don’t know, why not?!
c. I hate you.

(Czego byś nigdy nie powiedział/ a do osoby, którą właśnie poznałeś/ poznałaś?
a. Kocham cię.
b. Można powiedzieć wszystko do osoby, której nie znasz, a dlaczego nie?!
c. Nienawidzę cię.)

4. Your friend has invited a guest from abroad. How do you feel about it?
a. I don’t care if I don’t know him.
b. I would like to meet him but I’d wait for the right opportunity.
c. I would plan his visit day by day and spend as much time with this person as possible.

(Twój przyjaciel zaprosił gościa z zagranicy. Co Ty o tym myślisz?
a. Nie obchodzi mnie to, jeżeli go nie znam.
b. Chciałbym go poznać, ale poczekałbym na odpowiednią okazję.
c. Zaplanowałbym jego wizytę dzień po dniu i spędzałbym z nim tyle czasu, ile by się dało.)

5. Do you agree with the statement: „If you want to find a very good friend or partner, you should rely on your instinct”?
a. Oh, no!
b. I really don’t know.
c. Yes, it’s the best way.

(Czy zgadzasz się ze zdaniem: „Jeżeli chcesz znaleźć naprawdę dobrego przyjaciela albo partnera, powinieneś polegać na swoim instynkcie”?
a. O, nie!
b. Naprawdę nie wiem.
c. Tak, to jest najlepszy sposób.)

Answers

Odpowiedzi

mostly A
One day you will wake up, you will see beautiful sunshine outside and you will discover: „Oh, I have no friends!”. Yeah, that may be your future if you don’t start looking at people with a bit of interest. You don’t have to go crazy about somebody, just try to like them.

mostly B
If you have a really great friend, you like him/ her a lot. You respect that person and you try to show him/ her every time you have an opportunity but you need a lot of time to understand that you love somebody.

mostly C
You are crazy about everybody and everything as long as you are happy! That makes you a cheerful person and most people really like you. Unfortunately, there is a group of your friends who feel a bit uncomfortable when you are nearby. Why? Because you always want to make them happy! Try to change a little bit!