Think of your birthday date and check you star sign. Than read what colour is perfect for you to use all your potential. That colour can be used in your clothes, furniture in your room or in any other way. Every star sign has its own character. Check it, too!

 

Capricorn (Koziorożec) 22 December – 19 January
Your colour: pink (różowy)
You are: very patient. Sometimes you have problems with communication with others because you’re shy.
(Jesteś bardzo cierpliwy. Czasami masz problemy z porozumiewaniem się z innymi, bo jesteś nieśmiały.)

Aquarius (Wodnik) 20 January – 18 February
Your colour: orange (pomarańczowy)
You are: a very nice person but you want everything to go your way very often.
(Jesteś bardzo miłą osobą, jednak bardzo często chcesz, żeby wszystko działo się tak, jak Ty tego chcesz.)

Pisces (Ryby) 19 February – 20 March
Your colour: green (zielony)
You are: an artistic soul. You don’t care about many things very often so you live your own way.
(Jesteś artystyczną duszą. Bardzo często nie dbasz o różne rzeczy, dlatego żyjesz na swój sposób.)

Aries (Baran) 21 March – 19 April
Your colour: red (czerwony)
You are: brave so you help others. You always say what you really think.
(Jesteś odważny, więc pomagasz innym. Zawsze mówisz to, co naprawdę myślisz.)

Star sign: Taurus (Byk) 2o April – 20 May
Your colour: green (zielony)
You are: a good boss and leader. People always can rely on you.
(Jesteś dobrym szefem i przywódcą. Ludzie zawsze mogą na Tobie polegać.)

Gemini (Bliźniak) 21 May – 20 June
Your colour: yellow (żółty)
You are: intelligent and smart but you think only about yourself too often.
(Jesteś inteligentny i bystry, ale zbyt często myślisz tylko o sobie.)

Cancer (Rak) 21 June – 22 July
Your colour: grey (szary)
You are: romantic soul. Many people don’t like you because you’re very moody.
(Masz romantyczną duszę. Wielu ludzi nie lubi Cię, ponieważ jesteś bardzo humorzasty.)

Leo (Lew) 23 July – 22 August
Your colour: orange (pomarańczowy)
You are: generous so you often give present and help. You are also very emotional.
(Hojny, więc często dajesz prezenty i pomoc. Jesteś także bardzo uczuciowy.)

Virgo (Panna) 23 August – 22 September
Your colour: black (czarny)
You are: tidy so your room is always clean. And you work very hard.
(Jesteś porządny, więc i Twój pokój jest zawsze czysty. I bardzo ciężko pracujesz.)

Libra (Waga) 23 September – 22 October
Your colour: blue (niebieski)
You are: easy-going so that’s why you have many friends. But unfortunately you are also greedy.
(Jesteś przyjazny, dlatego masz wielu przyjaciół. Jednak, niestety, jesteś także zachłanny.)

Scorpio (Skorpion) 23 October – 21 November
Your colour: dark red (ciemnoczerwony)
You are: the most jealous star sign. But you have also good side: you are an imaginative type.
(Jesteś najbardziej zazdrosnym znakiem zodiaku. Ale masz też dobrą cechę: jesteś typem z wyobraźnią.)

Sagittarius (Strzelec) 22 November – 21 December
Your colour: red (czerwony)
You are: careless so you don’t care about a lot of things. You know how to be perfectly relaxed.
(Jesteś niedbały, więc nie obchodzi Cię wiele rzeczy. Wiesz, jak być idealnie zrelaksowanym).