There are no rules of being the best friend. But sometimes some knowledge can help you in making friends.

1. If you want to be a good friend you should be a friend of someone you really like!
2. If you found somebody with similar interests and view of life, you should get to know this person better.
3. If you have nothing in common, don’t worry and keep searching – there are plenty of other fish in the sea.
4. Your best friend needs a lot of your attention.
5. You must support your friend in his/ her decisions but you have to be careful and advise him/ her against treading on thin ice.
6. If you want to be a good friend not just a friend fling, you have to work on keeping your friend. Make your friend feel loved and wanted and show you care about him/ her. If your friend feels down, take him/ her out to the disco or cinema to cheer him/ her up. Or just stay home and talk about his/ her worries.
Now, if you don’t have the best friend yet, try to find one! If you have, keep this friendship. Anyway go follow these rules!

 

Nie ma zasad bycia najlepszym przyjacielem. Jednak czasami pewna wiedza może Ci pomóc w zaprzyjaźnieniu się.
1. Jeżeli chcesz być dobrym przyjacielem, powinieneś być przyjacielem kogoś, kogo naprawdę lubisz!
2. Jeżeli znalazłeś kogoś o podobnych zainteresowaniach i spojrzeniu na życie, powinieneś poznać tę osobę lepiej.
3. Jeżeli nie macie nic wspólnego, nie martw się i szukaj dalej
– jest pełno innych rybek w morzu.
4. Twój najlepszy przyjaciel potrzebuje dużo Twojej uwagi.
5. Musisz wspierać swojego przyjaciela w jego/ jej decyzjach, ale musisz być ostrożny i radzić jemu/ jej, żeby nie stąpał po cienkim lodzie.
6. Jeżeli chcesz być dobrym przyjacielem, a nie tylko jego namiastką, musisz dbać o swojego przyjaciela. Spraw, żeby Twój przyjaciel czuł się kochany i chciany i pokazuj, że zależy ci na nim/ niej. Jeżeli Twój przyjaciel czuje się przybity, zabierz go na dyskotekę lub do kina, żeby go rozweselić. Albo po prostu zostańcie w domu i porozmawiajcie o jego/ jej zmartwieniach.
Teraz, jeżeli jeszcze nie masz najlepszego przyjaciela, spróbuj go znaleźć! Jeżeli masz, utrzymaj tę przyjaźń. Tak czy siak podążaj za tymi regułami!