W języku angielskim jest wiele sposobów na mówienie o przyszłości. Pamiętaj jednak, że w zależności od tego, jakiej formy gramatycznej użyjesz, Twoja wypowiedź może mieć różne znaczenia.

1.
Użycie konstrukcji to be going to (dokładnie omówiliśmy ten temat w Victorze 16.) Przypominamy: to be going to użyjesz, kiedy mówisz o tym, co planujesz zrobić lub przewidujesz, że coś się wydarzy, i masz na to dowody, np.

 • We are going to open this can.
  (Mamy zamiar/ Planujemy otworzyć tę puszkę.)
 • • He is going to fall.
  (On spadnie. – Kiedy, np. stoi na drabinie, a ona się chwieje.)

2.
Czasy teraźniejsze dla przyszłości.
The Present Continuous
Jeżeli mówisz o czymś, co wydarzy się na sto procent, np.

 • I am playing tennis with Tom tomorrow.
  (Jutro gram w tenisa z Tomem. – Bo już dawno temu się z nim umówiłeś.)
 • We aren’t writing a final exam next Monday.
  (Nie piszemy egzaminu końcowego w przyszły poniedziałek. To jest pewne, bo egzamin końcowy jest np. we wtorek.)
 • Is he coming to the party?
  (Czy on przychodzi na imprezę? – Jak zdecydował? Na sto procent będzie, czy nie?)

Konstrukcja:
Twierdzenie: Osoba + be (w odpowiedniej formie) + czasownik z ‘ing’ + reszta zdania.
Pytanie: Be + osoba + czasownik z ‘ing’ + reszta zdania?
Przeczenie: Osoba + be + not + czasownik z ‘ing’ + reszta zdania.

The Present Simple

Jeżeli mówisz o czymś, co wydarzy się według z góry ustalonego planu, np. przyjazd pociągu według rozkładu jazdy, zajęcia w szkole według planu lekcji.

 • Let’s go now. The film begins at 11.
  (Chodźmy. Film zaczyna się o 11. Według programu kina.)
 • Does the train arrive at 1.30 tomorrow?
  (Czy pociąg odjeżdża jutro o 1.30? Jutro jest środa, a my pytamy, o której odjeżdża ten pociąg w środy.)
 • We don’t meet our clients in two weeks.
  (Za dwa tygodnie nie spotykamy się z naszymi klientami. Co tydzień się z nimi spotykamy – taki mamy grafik – ale za dwa tygodnie robimy wyjątek.)

3.
W języku angielskim są dwa czasy, które wykorzystują słówko WILL.
The Future Simple The Future Continuous

The Future Simple

 • I will eat this cake. (Zjem to ciastko.)
 • Will he buy a new car? (Czy on kupi nowy samochód?)
 • They won’t watch that film. (Oni nie obejrzą tego filmu.)

Twierdzenie:
Osoba + will + czasownik + reszta zdania.
Pytanie:
Will + osoba + czasownik + reszta zdania?
Przeczenie:
Osoba + will + not + czasownik + reszta zdania.

Czasownik w tej konstrukcji jest odpowiednikiem czasownika dokonanego w języku polskim, np. zrobię, przeczytam, zjem.

The Future Continuous

 • I will be eating this cake. (Będę jadł to ciastko.)
 • Will he be buying a new car? (Czy on będzie kupował nowy samochód?)
 • They won’t be watching that film. (Nie będą oglądali tego filmu.)

UWAGA!
Czasu tego używamy najczęściej z określeniami, które podkreślają, że coś będzie trwać przez dłuższy czas, np. for two hours, all day long.