Let the dice foretell your future!

Pozwól kościom przepowiedzieć Twoją przyszłość!

* dice – kostki do gry, liczba pojedyncza: die – kostka do gry

For ages people have trusted in dice. It is said they are fortune tellers as well as bringing good luck amulets.
Od wieków ludzie ufają kościom. Mówi się, że są zarówno „przepowiadaczami” przyszłości, jak i amuletami przynoszącymi szczęście.

Foretelling with dice!

Przepowiadanie przyszłości za pomocą kości!

Do you want to know who or what can help your love? Do you want to know who or what can destroy it? So take two hexahedrontic dice, throw them and count the dots!
Chcesz wiedzieć, kto lub co może pomóc waszej miłości? Chcesz wiedzieć, kto lub co może ją zepsuć? Weź więc dwie sześcienne kostki, rzuć nimi i policz oczka.

what may help your love (co może pomóc waszej miłości)

what may destroy your love (co może zepsuć waszą miłość)

2.

being yourself because everyone is different (bycie sobą, bo każdy jest inny)
his/her ex-girlfriend/ex-boyfriend (jego/ jej była dziewczyna/ były chłopak)

3.

great food on the first date (świetne jedzenie na pierwszej randce)
his/her best friend (jego/ jej najlepszy/ najlepsza przyjaciel/ przyjaciółka)

4.

if you make him/her laugh at your jokes (jeżeli rozśmieszysz go/ ją swoimi żartami)
giving him/her advice about school (dawanie mu/ jej rad dotyczących szkoły)

5.

taking him/her to parties (zabieranie go/ jej na imprezy)
talking about ex-partners (mówienie o byłych partnerach)

6.

your hobbies or fascinations (Twoje hobby lub fascynacje)
talking about your feelings on the first date (mówienie o uczuciach na pierwszej randce)

7.

being interested in music (Twoje zainteresowanie muzyką)
going to parties without telling him/her about it (chodzenie na imprezy i nie mówienie mu/ jej o tym)

8.

a nice small present on every date (miły, mały prezent na każdej randce)
talking bad things about your brother or sister (or cousins if you are the only child) (mówienie złych rzeczy o swoim bracie lub siostrze [lub o kuzynach, jeżeli jesteś jedynakiem])

9.

your best friend (Twój najlepszy przyjaciel/ Twoja najlepsza przyjaciółka)
his/her friends (jego/ jej przyjaciele)

10.

being interested in sport (Twoje zainteresowanie sportem)
not listening to your parents’ advice (niesłuchanie rad Waszych rodziców)

11.

noticing his/ her clothes or hairstyle (zauważenie jego/ jej ciuchów lub fryzury)
talking about yourself too much (mówienie zbyt dużo o sobie)

12.

your parents (Twoi rodzice)
bad marks at school (złe oceny w szkole)