St. Nicholas Day – Mikołajki

The 6th of December is a day which lets you give a present to a person that you like. But have you ever thought about the meaning of a present that you got?
(Szósty grudnia jest dniem, kiedy możesz dać prezent osobie, którą lubisz. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, co oznacza prezent, który dostajesz?)

If you are a girl and you get a present from a boy!

(Jeżeli jesteś dziewczyną i dostajesz prezent od chłopaka!)

 • mascot – he really likes you and wants you to notice him. A dog or a rabbit: He wants to tell you „I’m not so bad as you think”. A cat or a bear: Probably he wants to apologise for something he did.
  (maskotka – on naprawdę Cię lubi i chce, żebyś go zauważyła. Piesek lub króliczek: On chce Ci powiedzieć „Nie jestem taki zły, na jakiego wyglądam”. Kotek lub niedźwiedź: Prawdopodobnie chce Cię przeprosić za coś, co zrobił.)
 • very big mascot – you are more than a friend to him. A teddy-bear: he’s in love with you! A dog: He would like to spend more time with you.
  (bardzo duża maskotka – jesteś dla niego czymś więcej niż tylko koleżanką. Misio: On jest w Tobie zakochany! Pies: Chciałby spędzać z Tobą więcej czasu.)
 • fruits – he wishes you luck and health. A single fruit: He really cares about you and thinks of you a lot. A basket of fruits: You can always count on him!
  (owoce – życzy Ci szczęścia i zdrowia. Pojedynczy owoc: Naprawdę zależy mu na Tobie i dużo myśli o Tobie. Kosz owoców: Zawsze możesz na niego liczyć.)
 • sweets – he wants to give you his heart. A lollipop: He likes you a lot and he thinks you are very sweet. Chocolates: He likes you a lot and he wants to have a serious relationship!
  (słodycze – chce Ci dać swoje serce. Lizak: Bardzo mu się podobasz i uważa, że jesteś bardzo słodka. Czekoladki: Bardzo mu się podobasz i chce mieć z Tobą poważny związek.)
 • novel – he thinks you are a really intelligent person. S-f: he wants to have more things in common with you. Romantic: „Notice me cause life can be so romantic for both of us”.
  (powieść – uważa, że jesteś naprawdę inteligentną osobą. S-f: chce mieć z Tobą coś wspólnego. Romantyczna: „Zauważ mnie, bo życie może być takie romantyczne dla nas dwojga”.)
 • an address-book or a notebook – he doesn’t care about you too much. An address-book: He wants you to have more friends and to give him more space. A notebook: „Don’t tell me about all your thoughts”.
  (adresownik lub notatnik/zeszyt – nie zależy mu na Tobie za bardzo. Adresownik: Chce żebyś miała więcej znajomych i żebyś dała mu więcej przestrzeni. Notatnik/zeszyt: „Nie opowiadaj mi o wszystkich swoich myślach”.)

 

If you are a boy and you get a present from a girl!

(Jeżeli jesteś chłopakiem i dostajesz prezent od dziewczyny!)

 • mascot – she likes you a lot! A dog or a rabbit: She wants you to take care of her! A cat or a bear: „I can be nice but I also can be tough!” – she says.
  (maskotka – ona bardzo Cię lubi! Piesek lub królik: Chce, żebyś się nią zaopiekował! Kotek lub niedźwiedź: „Mogę być miła, ale także mogę być twarda”.)
 • very big mascot – she cares about you, for sure! A teddy-bear: She wants you to be her teddy-bear! A dog: You can count on her always, even in the hardest situations.
  (bardzo duża maskotka – zależy jej na Tobie, na pewno! Misio: Chce, żebyś był jej misiem! Piesek: Zawsze możesz na nią liczyć, nawet w najtrudniejszych sytuacjach.)
 • fruits – she thinks that you’re the best boy she knows. A single fruit: She wants to be for you somebody special and the only one. A basket of fruits: She can give you a lot of things and feelings.
  (owoce – sądzi, że jesteś najlepszym chłopakiem, jakiego zna. Pojedynczy owoc: chce być dla Ciebie kimś wyjątkowym i jedynym. Kosz owoców: Może dać Ci dużo rzeczy i uczuć.)
 • sweets – she wants you to notice her cause she’s in love. A lollipop: She wants you to see that she is really somebody special. Chocolates: She wants to give you more and more of herself.
  (słodycze – chce, żebyś ją zauważył, bo jest zakochana. Lizak: chce żebyś zobaczył, że ona jest naprawdę kimś wyjątkowym. Czekoladki: Chce dawać Ci coraz więcej siebie.)
 • novel – she would like to have more subjects for talking with you. S-f: She wants you to feel happy and not bored when you are with her. Romantic: „Let me show you how the real love looks like!”.
  (powieść – chciałaby mieć więcej tematów do rozmowy z Tobą. S-f: Chce, żebyś był szczęśliwy i nie nudził się kiedy, jesteś z nią. Romantyczna: „Pozwól, że Ci pokażę, jak wygląda prawdziwa miłość”).
 • an address-book or a notebook – it can be a very bad sign! An address-book: She is very jealous and she wants you to have new friends. Just a notebook: She is bored with you a bit and looks for new adventures.
  (adresownik lub notatnik/zeszyt – to może być bardzo zły znak! Adresownik: Jest bardzo zazdrosna i chce, żebyś miał nowych przyjaciół. Po prostu notatnik/zeszyt: Jest Tobą trochę znudzona i szuka nowych przygód.)