You know probably who the pirates were. But did you know that many pirates really lived and were really good sailors? There are also many legends connected with pirates. Here’s one of them.

Tom Sweeney was a sailor who joined buccaneers. He loved that style of life – robbing ships, drinking with his companions. He spent many years at the sea. One thing that made Tom Sweeney different from his shipmates was his bear. He had won it fifteen years before when it was just a cub. They were inseparable. They were devoted to each other – until this fateful day in Liverpool.

Companions visited one of the bars in that town. They were drinking all night. Suddenly one of the Sweeney’s pals and a local fisherman started to fight and the fisherman got stabbed with a knife. The whole fight had nothing to do with Sweeney but witnesses remembered the bear and Tom was put into a jail as a ringleader. The bear was taken away from him and he had never seen it again. Sweeney was so angry that he had lost his beloved companion that he placed a curse on the City of Liverpool! It is known as „The Curse of Sweeney’s Bear” and it’s unbroken until today. That’s why every child born in the city of Liverpool is born with a „bare” behind!

Prawdopodobnie wiesz, kim byli piraci. Ale czy wiedziałeś, że wielu piratów żyło naprawdę i było dobrymi żeglarzami? Jest również wiele legend powiązanych z piratami. Oto jedna z nich.

Tom Sweeney był żeglarzem, który przyłączył się do korsarzy. Uwielbiał ten styl życia – rabowanie statków, picie ze swoimi towarzyszami. Spędził wiele lat na morzu. Jedyną rzeczą, która różniła Toma Sweeneya od jego kompanów, był jego niedźwiedź. Wygrał go 15 lat wcześniej, kiedy niedźwiedź był mały. Byli oni nierozłączni. Byli sobie oddani – aż do tego fatalnego dnia w mieście Liverpool.

Kompani odwiedzili jeden z barów w tym mieście. Pili całą noc. Niespodziewanie jeden z kumpli Sweeneya i lokalny rybak zaczęli walczyć i rybak został ugodzony nożem. Cała bójka nie miała nic wspólnego ze Sweeneyem, ale świadkowie pamiętali niedźwiedzia, więc Tom został wtrącony do więzienia jako przywódca bandy. Niedźwiedź został mu odebrany i już nigdy go nie zobaczył. Sweeney był tak wściekły, że stracił ukochanego kompana, że rzucił klątwę na miasto Liverpool! Jest ona znana jako „Klątwa Niedźwiedzia Sweeneya” i jest niezłamana po dziś dzień. Dlatego właśnie każde dziecko urodzone w Liverpoolu rodzi się „bez włosów” z tyłu!

Dokładne tłumaczenie znaczenia słowa „bare”
Słowo „bear” = niedźwiedź
Słówko „bare” to nagi (również bosy), Mimo, że pisownia i znaczenie słów są całkiem inne, wymowa jest taka sama. Klątwa polega na grze słów.