W każdej rozmowie może pojawić się czas, pora roku, data lub miesiąc… Te nazwy po prostu trzeba znać!

Times – Godziny

an hour – godzina (jeżeli mówimy o liczbie godzin)
How many hours do you need? – Ile godzin potrzebujesz?

time czas (jeżeli pytamy o godzinę, czas)
What time is it? – Która jest godzina?
It’s 3 o’clock. – Jest trzecia.

at – o godzinie
At what time do you want to meet? – O której godzinie chcesz się spotkać?
I want to meet at 7 p.m. – Chcę się spotkać o 7 wieczorem.

Zapamiętaj! W języku polskim do określenia godziny użyjesz liczebnika porządkowego (pierwsza, czwarta), w angielskim użyjesz liczebnika głównego (jeden, cztery).

W języku angielskim nie ma godziny czternastej, tylko druga po południu.
5 a.m. lub 5 in the morning = 5 rano
6 p.m. lub 6 in the afternoon/evening = 6 po południu/wieczorem

o’clock – gdy podajesz pełną godzinę
I’ll see you at six o’clock. – Zobaczymy się o szóstej.

past – po
It is ten past four. – Jest 10 po czwartej.

to– za (do)
It is five to seven. – Jest za 5 siódma.

Gdy jest 15 minut po godzinie lub 15 minut przed pełną godziną, użyjesz słowa quarter (kwadrans), np.:
We start at quarter past eleven. – Zaczynamy kwadrans po 11.
Will you be home at quarter to ten? – Będziesz w domu kwadrans przed 10?

half past
Zapamiętaj, że po angielsku powiesz połowa po 5 i znaczy to tyle, co wpół do szóstej:
Let’s meet at half past six in the morning. – Spotkajmy się o wpół do siódmej rano.

 

Days of the week – Dni tygodnia

Monday – poniedziałek
Tuesday – wtorek
Wednesday – środa
Thursday – czwartek
Friday – piątek
Saturday – sobota
Sunday – niedziela

Ważne! Dni tygodnia w języku angielskim zawsze piszemy wielką literą!

What day is it today? – Jaki jest dzisiaj dzień?
Today is Tuesday. – Dzisiaj jest wtorek.

Uwaga! Przed dniem tygodnia nie używasz rodzajnika a/an!

When do you have English classes? – Kiedy masz angielski?
I have English classes on Friday. – Angielski mam w piątek.

Uwaga! w piątek = on Friday

 

Times of the day – Pory dnia

Jeżeli chcesz powiedzieć, że coś wydarzyło się o jakiejś porze dnia, użyjesz:

at day – w dzień
at night – w nocy (at midnight – o północy)
at noon – w południe (at midday)
Ale!
in the morning – rano
in the afternoon – po południu
in the evening – wieczorem

When is the party? (Kiedy jest impreza?)
I think it starts in the afternoon (at noon). – Sądzę, że zaczyna się popołudniu (w południe).

Uwaga! Jeżeli mówisz: W sobotni wieczór… ważniejsze jest pierwsze słowo, czyli sobota, dlatego użyjesz słówka on, np.
On Saturday evening.

 

Months – miesiące

January – styczeń
February – luty
March – marzec
April – kwiecień
May – maj
June – czerwiec
July – lipiec
August – sierpień
September – wrzesień
October – październik
November – listopad
December – grudzień

Zapamiętaj! Jeżeli chcesz powiedzieć w lutym (lub innym miesiącu) powiesz in February.
Przed miesiącami nie używasz rodzajnika, a nazwy miesięcy piszesz zawsze wielką literą!

Are you going to the countryside in July? – Czy jedziesz na wieś w lipcu?
No, I’m going there in August. – Nie, jadę tam w sierpniu.

 

Seasons of the year – Pory roku

spring – wiosna
summer – lato
autumn (fall) – jesień
winter – zima

latem = in summer
Zapamiętaj! Jeżeli mówisz o porze roku ogólnie, np. It’s hot in summer, nie użyjesz rodzajnika. Gdy mówisz natomiast o konkretnym okresie, np. I go to the seaside in the summer, użyjesz słówka the.

Jeżeli chcesz powiedzieć w czasie zimy, zawsze musisz użyć słówka the!
I like the winter time. – Lubię czas zimowy.
We never get ill in the spring time. – Nigdy nie chorujemy w okresie wiosennym.

 

Age – Wiek

W języku angielskim nie powiesz mam 14 lat, lecz I am 14 years old. jestem 14 lat stary!
Gdy pytasz o wiek, zapytasz: jak stary jesteś? (oznacza to oczywiście: ile masz lat)!
How old are you?

O wieku można powiedzieć po angielsku na dwa sposoby:
My brother is 20 years old.
My brother is 20.
Albo użyjesz obu słów years old, albo żadnego z nich!

Pytanie How many year…? (Ile lat?) możesz zadać, jeżeli pytasz o czas, a nie o wiek, np.
How many years have you lived here? – Ile lat tutaj mieszkasz?

AGE – wiek, ile masz lat (często pojawia się na formularzach)
CENTURY – wiek, okres w historii
I was born in 1987. – Urodziłem się w 1987.

 

Dates – Daty

Na datę w języku angielskim składają się:
Liczebnik porządkowy + miesiąc (+ rok):
7th July (2004) – siódmy lipca (2004).

Gdy czytasz datę, musisz pamiętać o użyciu słówek the i of:
13th August 2006 – the thirteenth of August two thousand and six

Obojętnie jak data jest zapisana, czytasz ją według tej samej zasady!
12-01-07 – the twelth of January two thousand and seven
5th Feb 1987 – the fifth of February nineteen eighty-seven

when – kiedy

Pytania i odpowiedzi
ON – w dzień (data)
IN – w (rok)

What’s the date today? – Jaka jest dzisiaj data?
It’s 15th of November 2005. – Jest piętnasty listopada 2005 roku.

When were you born? – Kiedy się urodziłeś?
I was born on the 3rd of May. – Urodziłem się 3 maja.
Ale:
I was born in 1986. – Urodziłem się w 1986 roku.

When are they coming? – Kiedy oni przyjeżdżają?
They will be here on the 22nd of June. – Będą tu 22 czerwca.