Understand their code!
Zrozum ich szyfr!

Try to answer the questions below. What does a girl (a boy) really mean when she (he) says some things? Do you know that? Perhaps you don’t get their real answers. After answering check if you were right.
Spróbuj odpowiedzieć na pytania zamieszczone poniżej. Co dziewczyna (chłopak) ma naprawdę na myśli, kiedy mówi pewne rzeczy? Czy wiesz? Może nie rozumiesz ich prawdziwych odpowiedzi? Po odpowiedzeniu na pytania sprawdź, czy miałeś (-aś) rację.

Girl! Do you know boys?

1) You go out to have a cup of coffee for the first time. Suddenly he asks: „How is your friend Małgosia doing?”
a. He likes Małgosia and he is not interested in you.
b. He wants to find a subject for a conversation.

2) You want your boy to take you to the cinema to see a romantic film. He says: „I’ve heard it’s really stupid film.”
a. He wants to see a different film.
b. This film is really bad.

3) At the party. He says „Your eyes are so beautiful.”
a. He wants to kiss you.
b. He just wants to say that your eyes are beautiful.

4) He says „Don’t you think I’m handsome?”
a. I’m so handsome.
b. How do you think?

Dziewczyno! Czy znasz chłopaków?

1) Po raz pierwszy wychodzicie razem na kawę. Nagle on pyta „Co słychać u Twojej koleżanki Małgosi?”.
a. Lubi Małgosię i nie jest zainteresowany Tobą.
b. Chce znaleźć temat do rozmowy.

2) Chcesz, aby Twój chłopak zabrał Cię do kina na romantyczny film. On mówi „Słyszałem, że to jest głupi film.”.
a. On chce zobaczyć inny film.
b. Film jest naprawdę kiepski.

3) Na imprezie. On mówi „Twoje oczy są piękne.”.
a. Chce Cię pocałować.
b. Chce po prostu powiedzieć, że Twoje oczy są piękne.

4) On mówi „Nie sądzisz, że jestem przystojny?”.
a. Jestem taki przystojny.
b. Co Ty o tym myślisz?

Boy! Do you know girls?

1) When she says „I’m so fat and ugly!”.
a. I’m fat and ugly.
b. Tell me I’m beautiful.

2) You invite her for a date. You want to meet on Saturday at 6 p.m. She says „Oh, I’m sorry but I wash my hair then.”.
a. She really washes her hair on Saturdays at 6 p.m.
b. She doesn’t want to meet you.

3) You saw your girlfriend talking with a strange boy. You ask no questions but she says „Radek is only my good friend.”.
a. He is only her friend.
b. Probably she is interested in him.

4) At the party. She says „I’ve got something in my eye. Can you check it?”.
a. She has a problem with her eye.
b. She wants to kiss you.

Chłopaku! Czy znasz dziewczyny?

1) Kiedy ona mówi „Jestem taka gruba i brzydka!”.
a. Jestem gruba i brzydka.
b. Powiedz mi, że jestem piękna.

2) Zapraszasz ją na randkę. Chcesz się spotkać w sobotę o 18. Ona mówi „Och, przykro mi, ale wtedy myję włosy.”.
a. Ona naprawdę myje włosy w soboty o 18.
b. Nie chce się z Tobą spotkać.

3) Widziałeś, jak Twoja dziewczyna rozmawiała z obcym chłopakiem. Nie zadajesz pytań, ale ona mówi „Radek jest tylko moim dobrym kolegą.”.
a. On jest tylko jej kolegą.
b. Prawdopodobnie jest nim zainteresowana.

4) Na imprezie. Ona mówi „Mam coś w oku. Czy możesz to sprawdzić?”.
a. Ona ma problem z okiem.
b. Chce Cię pocałować.

 

Answers for boys

Most of A answers
You don’t know girls. Maybe that’s why you can’t find a perfect girl. You think they cheat on you all the time. But the truth is different. You don’t know their code.
Nie znasz dziewczyn. Może dlatego nie możesz znaleźć idealnej dziewczyny. Myślisz, że one oszukują Cię cały czas. Ale prawda jest inna. Nie znasz ich szyfru.

Most of B answers
You can talk to every girl and you know perfectly what she means. You know when girls like you or when they hate you. You are very happy because you find in girls real friends.
Możesz rozmawiać z każdą dziewczyną i dokładnie wiesz, co one mają na myśli. Wiesz, kiedy Cię lubią, a kiedy nienawidzą. Jesteś bardzo szczęśliwy, ponieważ znajdujesz w dziewczynach prawdziwych przyjaciół.

Answers for girls

Most of A answers
You know boys very well. You know their strange code of talking and you will never be cheated by them. You also know how to behave in a situation when they don’t say the truth.
Znasz chłopaków bardzo dobrze. Znasz ich dziwny szyfr mówienia i nigdy nie dasz się im oszukać. Wiesz także, jak się zachować w sytuacji, kiedy oni nie mówią prawdy.

Most of B answers
You don’t know them. OK, sometimes they say what they mean but when they tell a lie you don’t see it. That’s why very often you feel cheated. But don’t worry, you’ll meet someone honest.
Nie znasz ich. OK, czasami mówią to, co mają na myśli, ale kiedy kłamią, Ty tego nie widzisz. Dlatego bardzo często czujesz się oszukana. Ale nie martw się, znajdziesz kogoś uczciwego.