Czasownik like oznacza lubić. Słowa tego używamy również, jeżeli coś porównujemy. Pamiętaj jednak o zasadach użycia like w takim przypadku!

PORÓWNANIA
Przy porównaniu dwóch rzeczy możesz użyć zarówno słówka as, jak i like. Musisz pamiętać jednak, że znaczenie zdania, w zależności od tego, którego z tych dwóch słów użyjesz, zmienia się. I tak:

LIKE używamy, gdy porównujemy jedną rzecz do drugiej, szukamy podobieństw, np.:

 • She looks beautiful! She is like a princess.
  Ona wygląda pięknie. Jest JAK księżniczka. (naprawdę nie jest księżniczką, my ją jedynie do niej porównujemy).
 • Everyone is ill at home. Our home is like hospital.
  Wszyscy w domu są chorzy. Nasz dom jest JAK szpital.

AS + rzeczownik – tej konstrukcji użyjesz, jeżeli chcesz powiedzieć, że coś jest lub było dokładnie tym, o czym mówimy (szczególnie, kiedy mówimy o czyjejś pracy lub o instrukcji użycia czegoś), np.:

 • Few years ago I worked as a bus driver.
  Kilka lat temu pracowałem JAKO kierowca autobusu. (naprawdę byłem kierowcą autobusu)
 • During the war this house was used as a hospital.
  Podczas wojny ten dom był używany jako szpital. (to naprawdę był wtedy szpital.)

Porównaj dwa zdania:

 • My mom works as a nurse. She works in a hospital.
  Moja mama pracuje JAKO pielęgniarka. Ona pracuje w szpitalu.
  (= Moja mama jest pielęgniarką z zawodu.)
 • My mom works like a nurse. She helps my grandfather because he is really ill.
  Moja mama pracuje jak pielęgniarka. Mój dziadek jest naprawdę chory.
  (= Moja mama nie jest pielęgniarką, ale robi wszystko to, co zazwyczaj robią pielęgniarki. Z zawodu jest kimś innym.)

Inne użycia AS

As bardzo często znaczy because (ponieważ), np.:

 • AS I was feeling tired, I went to bed early.
  (= BECAUSE I was feeling tired, I went to bed early. – Ponieważ czułem się zmęczony, poszedłem spać wcześniej.)
 • AS they live near us, we see them quite often.
  (= BECAUSE they live near us…
  – Ponieważ oni mieszkają blisko nas, widzimy ich dosyć często.)

As używamy również, kiedy:

 • mówimy o rzeczach, które dzieją się jednocześnie, w tym samym czasie np.:
  AS they were walking along the street, they were looking in the shop window.
  (Jak/ kiedy szli ulicą, patrzyli na wystawy.)
 • mówimy o rzeczach, które wydarzyły się jedna po drugiej, np.:
  Jerry arrived AS I left. (Jerry wyszedł, kiedy zaraz po tym jak ja przyjechałem.) – jeżeli w tym zdaniu użyjesz JUST AS oznacza to „dokładnie w momencie, gdy”.

FEEL LIKE

Feel like ma dwa znaczenia:

 • 1. I feel like a student.
  CZUJĘ SIĘ JAK student. – Jeżeli po feel like użyjesz rzeczownika, wówczas zwrot ten oznacza czuć się jak.
 • 2. I feel like going to the cinema.
  MAM OCHOTĘ iść do kina. – Jeżeli po feel like użyjesz czasownika, zwrot oznacza mieć ochotę. Pamiętaj jednak, że w tej sytuacji czasownik po feel like musi mieć końcówkę -ing.